Vydavateľstvo Torden vydalo knihu Generála Petrova: Tajomstvá ovládania ľudstva.

Armádny magazín uverejnil recenziu na túto knihu, ktorú tu preberáme.

Rusko, 17. august 2023 (AM) –  Kniha Tajomstvá ovládania ľudstva od Gen. Konstantina Pavloviča Petrova je rozsiahla kniha-učebnica, ktorá rozoberá množstvo tém. Je vhodná pre ľudí, ktorí si kladú rôzne otázky typu- „ako tento svet vyzerá?“, „prečo sa má dobre len hŕstka ľudí?“, „prečo ceny stále rastú a prečo je inflácia?“ ale aj typu: “prečo si väčšina ľudí vo voľbách vyberá “menšie zlo” a nemá koho voliť?“ , „Kam smeruje naša krajina a aký /koho cieľ napĺňa?“ Prečo nám médiá podsúvajú elity, ktoré elitami nie sú a ľudia, ktorí by si zaslúžili vzhľadom na svoje vedomosti a prínos pre spoločnosť nazvať elitami sú kdesi v úzadí?

Človek, ktorý sa zahĺbi do tejto knihy, nájde v nej odpovede na takéto otázky. Pochopí riadenie doslova celého sveta a rôzne prepojenia… Uvedomili ste si niekedy, ako nás spoločnosť formuje? Ako využíva vinu, hanbu, strach? Ako využíva masmédiá, aby nás “upratala” do nejakých mantinelov? Za akým cieľom sa to deje? Aký smer nám udáva táto spoločnosť? Kto sa vlastne skrýva za slovom spoločnosť?
Kniha má viac vrstiev. S narastajúcou úrovňou poznania v nej nachádzam nové a nové impulzy na zamyslenie a hľadanie (a nachádzanie) odpovedí.

Celú recenziu nájdete na stránke Armádneho magazínu tu:
https://www.armadnymagazin.sk/2023/08/17/62380/