V dňoch 13. – 15. októbra 2023 sa vo Vyšných Ružbachoch uskutočnil Spoločensko-Relaxačný víkend pre rodiny s deťmi. Podujatia sa zúčastnili členovia, priaznivci Brat za Brata ako aj občiny Národného obrodenia a sympatizanti. Zúčastnili sa aj hostia zo zahraničia, ktorí sa tiež spolupodieľali na organizovaní podujatia. Ubytované rodiny prichádzali postupne už v piatok. Hneď od skorého sobotného rána sa začalo s varením guláša. Súťažili gulášmajstri z Lučenca a Žiaru nad Hronom. Ale pri každom kotli pomáhali s prípravami ingrediencií a s varením účastníci zo všetkých kútov Slovenska.

Podujatie otvoril Matúš Alexa. V svojej reči pripomenul, že to, že sme stále tu, za to vďačíme našim predkom, ktorí sa v kritických časoch nikdy nebáli postaviť na obranu svojej vlasti. Musíme si ich pripomínať a vychovávať novú generáciu, aby vedeli, čo znamenalo pre našich predkov byť vlastencami. Dokiaľ tradícia uctievania skutkov našich predkov u každej nastupujúcej generácie bude živá, dovtedy bude živý aj národ. Je našou povinnosťou, aby naše deti vedeli aká bola naša minulosť, s kým a proti komu (čomu) sme bojovali.

Bohužiaľ, mnoho rodín sa nedokázalo zúčastniť tejto akcie a limitujúcim faktorom boli hlavne finančné náklady. Preto aj touto cestou chceme sprostredkovať atmosféru podujatia. Aj napriek tomu vieme, že ste tam duchom boli s nami prítomní tiež.

Samozrejme, veľkou atrakciou sa stali kozáci. Jednou z prvých kozáckych disciplín pre deti bolo zaobchádzanie so šabľou.

Pre deti boli pripravené početné súťaže. Jazda na štvorkolkách, rytierske zápasy, jazda na koňoch, jazda na kolobežkách, strelecké stanovištia od vzduchoviek, gumipušiek až po loptičky.

Deti mali aj vedomostné súťaže z histórie, poznávania  obilovín a ich semien, práca s buzolou a orientácia v teréne. Pri správnej orientácii vyzbierali v teréne jednotlivé písmenká, aby ich neskôr zložili do správnych slovíčok.

Na každom stanovisku po splnení úloh deti získali nejaké slovo. Na záver mali vyskladať vetu, ktorá bola zároveň mottom celého podujatia:

Tvoja rodina tvorí náš šťastný domov.

Malým aj veľkým sa predviedla ukážka poskytovania prvej pomoci.

Veľvyslanectvo Ruska podporilo podujatie prezentáciou výstavy Objekty kultúrneho dedičstva UNESCO v Rusku a Obrazy svätých Cyrila a Metoda na ilustráciách, pohľadniciach, ikonách. Kultúrny atašé veľvyslanectva Ruskej Federácie na Slovensku, Vitalij Žitňuk odprezentoval Svetový festival mládeže, ktorý sa uskutoční v r.2024.

K slovu sa dostali aj naše deti, ktoré oceňovali kreativitu nás rodičov pri vymýšľaní súťaži a to cez svoje hodnotenia, ktorá zo súťažných disciplín sa im najviac páčila.

Prednášková časť vyvrcholila prednáškou Oskára Cvengroscha o pôvode Slovanov. Záujemci si taktiež mohli kúpiť knihu Tajné dejiny Slovenov a Uhorska, Oskár im výtlačok vlastnoručne podpísal aj s osobným venovaním.

Večer sme zažili ohňostroj a oči veľkých ale hlavne malých žiarili aj pri zapaľovaní vatry, ktorou sa končil deň nabitý akciami.

Categories: Stalo sa