Hospodárstvo – nadstavba ku zabezpečeniu počas krízovej situácie

Pochopenie situácie, kde sa nachádzame a aké sú naše možnosti. Tento text pripravujeme pre jednotlivcov, rodiny, ale aj pre rôzne skupiny, občiny a iné zoskupenia ľudí. V predchádzajúcej časti sme sa venovali prvotnému zabezpečeniu rodiny alebo kolektívu. Ak sme niečo z tých podkladov použili, tak minimálne na 3 – 6 mesiacov by sme mohli … Čítať ďalej Hospodárstvo – nadstavba ku zabezpečeniu počas krízovej situácie