Pochopenie situácie, kde sa nachádzame a aké sú naše možnosti.

Tento text pripravujeme pre jednotlivcov, rodiny, ale aj pre rôzne skupiny, občiny a iné zoskupenia ľudí.

V predchádzajúcej časti sme sa venovali prvotnému zabezpečeniu rodiny alebo kolektívu.

Ak sme niečo z tých podkladov použili, tak minimálne na 3 – 6 mesiacov by sme mohli byť určitými druhmi potravy a niektorými druhmi tovaru zabezpečení.

Ale ak sa pozeráme z nadhľadu na celkovú situáciu, ohľadom zásobovania všetkého druhu, a ak použijeme sedliacky rozum, tak výsledok nášho bádania nebude lichotivý. Situácia je veľmi zlá a celkovo Slovensko smeruje do bankrotu.

Čo to pre nás znamená?

Nadstavba ku zabezpečeniu počas krízovej situácie

(vypracovala Elena Gáliková a kol.) 

Pochopenie situácie, kde sa nachádzame a aké sú naše možnosti.

Tento text pripravujeme pre jednotlivcov, rodiny, ale aj pre rôzne skupiny, občiny a iné zoskupenia ľudí.

V predchádzajúcej časti sme sa venovali prvotnému zabezpečeniu rodiny alebo kolektívu.

Ak sme niečo z tých podkladov použili, tak minimálne na 3 – 6 mesiacov by sme mohli byť určitými druhmi potravy a niektorých druhov tovaru zabezpečení.

Ale ak sa pozeráme z nadhľadu na celkovú situáciu, ohľadom zásobovania všetkého druhu, a ak použijeme sedliacky rozum, tak výsledok nášho bádania nebude lichotivý. Situácia je veľmi zlá a celkovo Slovensko smeruje do bankrotu.

Sú len dve možnosti:

1. Budeme čakať, čo sa bude diať a nadávať a kritizovať a čakať na „zázrak“.

2. Budeme aktívni a začneme tvoriť z možností, ktoré máme už teraz k dispozícií, aby sme vedeli pomôcť sebe, ale aj druhým vo svojom okolí.

Zamestnáme si ruky a hlavu, čím dokážeme bez stresu, predĺžiť obdobie zabezpečenia sa na dlhé obdobie. Okrem toho budeme zásobení zdravými lokálnymi potravinami a rozšírime si vzťahy o rovnako zmýšľajúcich ľudí.

Budeme bližšie k prírode a tá je aj našim doktorom.

Predpokladáme, že sme si vybrali druhú možnosť. Čo máme spraviť, aby sme sa odrazili? Už tým, že čítame tento text, tak sme na štartovacej čiare.

Pripravili sme plán, ktorý je jednoduchý a môže ho aplikovať jednotlivec, ale aj kolektív.

V tomto období odporúčame prednostne budovanie spoločenstiev v oblasti svojho bydliska, lebo vzájomnou podporou môžeme ako spoločenstvo viac dosiahnuť a výsledok práce je lepšie zúročený.

Nadstavba ku zabezpečeniu počas krízovej situácie (vychádzame z obdobia XII/2022)

Ako jednotlivec – mám možnosť niekde si niečo zasadiť (balkón, záhrada ..) keďže je zimné obdobie, tak sa snažíme zabezpečiť semená na jarné sadenie a pripravujeme pomaly výsev budúcich sadeníc. Na jar potom určite vysadím, čo najviac zeleniny, viac ako je moja bežná spotreba pre možnosť výmeny, pomoci, prípadne začnem chovať drobnú hydinu …

Sme spoločenstvo, občina …viac ľudí …niektorí v meste, iní na dedine. Ľudia z mesta sa môžu pridať k ľudom na dedine, prípadne pomôcť pri pestovaní.

Každý sme iní, a je len na nás, čo si z nasledujúcich bodov zoberieme ako dobrý námet na posilnenie svojho zabezpečenia, prípadne to rozvinieme do lokálneho kolektívneho spoločenstva so samopodporným systémom vo všetkých oblastiach.

Začať ale musíme KROK PO KROKU.

Je nevyhnutné vzdelávať sa a informácie z internetu sťahovať do počítača, resp. vytlačiť. Je dôležité byť pripravení a vedieť sa prispôsobiť hocijakej situácií.

  • Je najvyšší čas (december) na prípravu výsadby na jar, pri dome alebo aj na balkóne.

   • Kto môže, zasadí si ešte tento rok (do prvých mrazov) ozimný cesnak a cibuľu (hlbšie do zeme 8-10cm).

   • Ak máme skleník môže sa sadiť listová zelenina, reďkvička, petržlen, cibuľa…

   • Učíme sa nové metódy sadenia – šetrnejšie k pôde – napr. permakultúru – pripravíme si plán záhrady podľa permakultúry

   • Pripravíme si plán výsadby na jar – čo s čím kombinovať pri sadení, aby sa zelenina vzájomne podporovala a tým nám ušetrila prácu pri ošetrovaní

   • Pripravíme si semienka – aby neboli GMO, hľadať staré odrody, …

   • Pripravíme si priestor, a materiál na predpestovanie priesad cca od 2polovice februára

   • Komunikujeme s ľuďmi, ktorí neprestali sadiť v záhrade a učíme sa od nich.

   • Výsadbu pripravíme tak, aby sme mali hlavne základné potraviny a striedmo doplnkové.

   • Nezabudnime na bylinky a kvietky pre včely.

   • Naplánujme si spôsob polievania bez alebo s minimálnym odberom elektrickej energie ….zachytávanie dažďovej vody a pod.

   • Používame mulčovanie na udržiavanie vlahy pri rastlinách, pripravíme kompostovisko na biologický odpad a získanie budúceho kompostu.

   • Celkovo sa snažíme udržiavať vlhkosť na pozemku ( minimálne kosenie trávy –alebo len po častiach na výšku max 3cm, zadržiavanie vody …)

   • Prípravu venujeme aj spôsobom spracovania ovocia a zeleniny a ich uskladneniu v krízovo-prechodnom období ( k tomuto bodu pripravujeme samostatný manuál).

  • Na týchto princípoch sa môžu budovať aj kolektívne záhrady alebo zdieľané záhrady, kde určitá skupina ľudí, ktorých zjednotí záujem o prežitie a zdravú zeleninu, sa spoločne starajú a hospodária na danom pozemku.

  • Počas roka začneme odkladať dozreté semená rastlín, budujeme si semennú banku na ďalší rok a hľadáme ďalšie zdroje na staré odrody ovocia a zeleniny ( vytvoríme si databázu existujúcich)

Nie všetko si vieme dopestovať, a preto už teraz si nájdeme dodávateľov, slovenských výrobcov potravín a dohodneme sa s nimi o pravidelných odberoch, v určitých intervaloch, ich výrobkov v budúcnosti.

Ak sme skupina, komunita, občina, tak si môžeme napr. na Telegrame vytvoriť kanál, kde pre členov skupiny pripravíme „trhovisko“ (napr. Žilinské trhovisko…), kde vieme takto priamo podporiť lokálnych slovenských gazdov a pestovateľov, ale hlavne sa dostaneme ku zdravým produktom.

 • Vybudujeme sieť lokálnych pestovateľov, chovateľov a výrobcov potravín a urobíme si s nimi VZŤAHY:

  • Dohodneme si napríklad odber kureniec – zaplatíme vopred cca 40% a zvyšok pri odbere – chovateľ bude vedieť, koľko potrebuje vychovať, a že bude mať odbyt

  • Ak je možnosť, tak je dobre zainvestovať do chovu sliepok ( nosnica sa dožíva cca 3 roky a znáša od 140-320 vajec/rok )

  • Ak je možnosť, využívame samozber zeleniny a ovocia

  • Dvaja členovia skupiny, občiny môžu pomáhať so zásobovaním pre celú skupinu.

  • Zabezpečenie dopravy pre plynulé zásobovanie..

  • Pravidelná rádiokomunikácia medzi sebou.

  • V blízkom okolí treba počítať aj s pomocou v zásobovaní starším ľuďom, imobilným,…

  • Spoločenstvá a občiny by si mali vytvárať databázu „našich“ Bylinkárov, Alternatívnych liečiteľov, Fyzioterapeutov, Doktorov, Zubárov, Remeselníkov….., aby sa našli spriaznené duše a podporovali sa vzájomne.

  • Približne každé dva týždne pripraviť fyzický trh, aby sa všetci vzájomne spoznávali.

  • Postupne vypracovať formu hodnoty tovaru a naučiť sa používať aj barter.

  • Ak sa podarí vytvoriť viac trhov, tak bude vhodné prepojiť tieto trhy, poprípade len okolité spoločenstvá.

  • Pripravíme sa aj na možnosť výmeny nedostatkového tovaru a výpomoc v krízovej situácii.

Máme pred sebou jasný cieľ:

Sebestačné Slovensko a spravodlivé rozdeľovanie výsledkov hospodárenia.

A dostaneme sa tam cez vytvorenie paralelného systému
k oficiálnemu systému.