Slovenské národné hodnoty

Slovensko čaká tisícročná zmena!
V týchto rozhodujúcich časoch máme po tisícročí útlaku na dosah rozkvet, aký sme nezažili od epochy Veľkej Moravy. Tento monumentálny dejinný obrat krajiny bohatej na prírodné zdroje a výnimočný um sa uskutoční, ak dosiahneme tieto reálne méty:
cropped-alatyr.jpg

Garantovaná neutralita bude vyplývať z nezlučiteľnosti našich hodnôt s NATO ako aj z medzinárodnej spolupráce založenej na multipolarite rovnocenných partnerov

cropped-alatyr.jpg

Zvrchované a suverénne Slovensko postavené na energetickej, potravinovej a výrobnej sebestačnosti

cropped-alatyr.jpg

Znovuzavedenie vlastnej meny a Slovenskej národnej centrálnej banky s orientáciou na novovznikajúce medzinárodné platobné systémy

cropped-alatyr.jpg

Národné vlastníctvo energetického odvetvia, sieťových a strategických podnikov, pôdy a vody, ktoré sú neodňateľným bohatstvom a súčasťou národného dedičstva

cropped-alatyr.jpg

Všetky dlhy vytvorené doterajšími vládami bez hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti ich zástupcov budú neakceptovateľné a anulované

cropped-alatyr.jpg

Zdravotníctvo nebude obchodným oddelením finančných skupín riadiace biznis s chorobami s cieľom maximalizovať zisky z chorôb, ale zamerané bude na prevenciu a bezplatnú starostlivosť o ľudské zdravie

cropped-alatyr.jpg

Školstvo a vzdelávací systém sa vráti k pôvodným osvedčeným princípom a morálnym hodnotám, umožňujúcim aktívnu spoluúčasť na rodiacej sa novej budúcnosti spolupracujúcich národov

cropped-alatyr.jpg

Poslanci znovuobnovenej Slovenskej Národnej Rady sa svojho imperatívneho mandátu ujmú na princípe priameho výberu bez povinnosti kandidovať za politické strany. Na Slovensku bude fungovať skutočná priama a skutočná zastupiteľská demokracia v súčinnosti s funkčným inštitútom referenda.

Odsek 1 článku 2 Ústavy SR:  Inštitút referenda bude plne funkčný a zároveň budú pod kontrolou národa masmédiá, mimovládne organizácie, školstvo, sociálne siete, umelá inteligencia, …

cropped-alatyr.jpg

Muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti

cropped-alatyr.jpg

Odveké slovanské princípy zveľaďovania, tvorivosti a mierumilovnosti nám nikdy nedovolia zdvihnúť zbraň voči bratským národom