Odborné sekcie národného obrodenia zverejňujú svoje odporúčania pre občanov, aby sa znížili negatívne dopady súčasnej formy riadenia štátu na obyvateľov