Žiť slobodne, mravne, v súlade s prírodou a v úcte k človeku a jeho dôstojnosti.

Slovania sa neriadia príkazmi neslovanov ani vylúčených. 

Slovan má v úcte svojich predkov, zvyky a jazyk.

Zem pamätá… Vieme, čo sa v dejinách stalo, aj prečo.

 Porušovatelia našich pravidiel boli našimi predkami vylúčení zo spoločnosti.

My hodnoty tvoríme, nerabujeme od iných národov.

My nie sme odkázaní degradovať národ na pomocné práce pre cudzích uzurpátorov. Preto podporujeme poznanie a tvorivosť našich detí.

Každý, kdo žije na území Slovanov a v súlade s ich pravidlami, má nárok na vodu, vzduch, pôdu, bývanie ….!

Prirodzené právo národa je slobodne žiť, rozmnožovať sa a  vychovávať svoje deti. 

Slovanské národy proti sebe nebojujú. Kdo na toto vyzýva, nie je Slovan.