Pre prístup ku rozšírenému obsahu Národného Obrodenia je potrebné sa registrovať. Zároveň vašou registráciou upravujete systém protiváh pre vašu občinu, spolok… v Slovenskej Národnej Rade.

Registráciu môžte začať priamo v tejto časti zvolením menu Registrovať sa alebo v rámci horného menu na stránke je naľavo možnosť Login (prihlásenie). Ak si zvolíte túto možnosť, taktiež kliknite na tlačidlo Registrovať sa .

Vypíšte postupne všetky údaje. Telegram je základným komunikačným nástrojom, preto je potrebné ho mať nastavený tak, že máte zvolené svoje používateľské meno. Bez toho nie ste v Telegrame vyhľadateľní. Nájdete to v “Edit profile” a Username. Zvolené meno sa zobrazí napr. @kolesar. To isté pri zadávaní do registrácie vyzerá nasledovne:

Vypíšte si teda svoje identifikačné údaje.

Národné Obrodenie je otvorené členom občin, spolkov, … ich starešinom, vedúcim, … ale aj neorganizovaným sympatizantom, ktorí chcú tiež prispieť k obrode národa. Zvoľte si, v akom ste vzťahu k Národnému Obrodeniu. V prípade, že hľadáte napríklad občinu vo Vašej blízkosti, zadajte si tú, kde sa chcete pridať a v ďalšom bloku si ju vyberte zo zoznamu. Pokiaľ ste členom alebo starešinom občiny, ktorá ešte nie je predvyplnená v poslednom bloku napíšte názov, ako chcete, aby sa v menu už nachádzala pre ďalších, čo sa prídu registrovať po Vás. Kliknite na Registrovať sa.

Po spustení registrácie sa vypíšu informácie, čo všetko sa môže stať a registrácia môže aj neprebehnúť hladko. Ak by ste tú stránku s doporučeniami náhodou medzičasom zatvorili, tak tu ju uvádzame, pretože nie je v silách rátať so všetkými možnými nastaveniami emailových klientov koncových používateľov a ich lokálnych prehliadačov.

Do Vašej poštovej schránky dostanete email od Národného Obrodenia. Ak nie, postupujte podľa návodu vyššie.

V maili stačí kliknúť na Aktivovať môj prístup. Tým sa potvrdí, že email, ktorý ste uviedli počas registrácie je skutočný a funkčný a účet sa Vám aktivuje. Pre prípad nemožnosti spustiť priamo z klienta linku, je tam uvedená aj celá aktivačná linka, skopírujte ju a otvorte manuálne v prehliadači.

Účet máte funkčný, ostáva už len sa prihlásiť zvoleným používateľským menom a heslom.

Po prihlásení už budete mať rozšírené menu s položkami, ktoré boli doteraz neviditeľné.