Ukončiť politiku Green Deal a s ňou aj ruinovanie ekonomík krajín EU.

RNDr. Ján Baránek

Kompetentnosť: Vyštudoval prírodné vedy, propaguje jednoznačne vedecké prístupy, odkrýva pavedeckosť Green Dealu a ukazuje parazitické pozadie za Green Dealom.

Činnosť: vytvoril si vlastný kanál pre osvetu, zúčastňuje sa diskusií s indoktrinovanými pseudo-vedcami. Aktívne pristúpil k zmene spoločnosti, či už (spolu)organizovaním protestov ČR , resp. SR na prvom mieste. Založil politickú stranu Zdravý rozum, aby cez ňu dokázal presadiť zrušenie tejto zničujúcej agendy.