Národné obrodenie bolo postavené na boji proti svet ovládajúcemu davoelitarizmu. Prvotným predpokladom pochopenia nášho postavenia, je pochopiť, ako sú spoločnosti riadené. Zborník prednášok bol pôvodne zverejnený v uzavretom telegramovom kanáli, ale už dozrel čas, aby si každý mohol prečítať princípy, na ktorých stojí Národné obrodenie. Uvádzame jeho stručnú verziu.

Financovanie strán generuje priestor pre korupciu – strany chcú po voľbách opätovne naplniť svoje kasy. Podobne po páde Enronu a celosvetovej kríze v r.2008 prebehla „úspešná“ revolúcia napr. na Islande. Ľud odstránil tých, čo boli viditeľne za momentálnou krízou v spoločnosti, ale dnes sú ako spoločnosť opäť tam, kde boli pred krízou. Nuž, nezmenila sa podstata fungovania spoločnosti, preto toto nemá zmysel zopakovať na celoslovenskej úrovni.

Dôležité je začať od mládeže – preto hovoríme o Národnom obrodení – je nutné zmeniť systém aj myslenie. Vlastenecké povedomie zmizlo. Ako zadefinovať ciele, aby si národ znovu uvedomil že tu stále je a naše bytie ma zmysel ?

Na ustanovujúcom sneme sme si vysvetlili, ako dokážeme riadiť spoločnosť aj bez volebného víťazstva.

Ako príklad vzniku spoločenstva bola uvedená ARCHA – unikátna virálna myšlienka, ňou sa spustil vznik komunít po celom Slovensku. Napriek rozkladným aktivitám, tieto komunity dodnes prežili – navštevujú sa, komunikujú a spolupracujú spolu.

Príklady: Rajka a jej Občinové právo, Dôstojné Slovensko, Občina Sloviensko, Šarišská dŕžava a ďalšie. Posledné dve menované iniciovali na začiatku r.2022 vznik spoločného Konceptu rozvoja pod názvom: Program ozdravenia a rozvoja spoločnosti. Do tejto pracovnej skupiny delegovali všetky zúčastnené spoločenstvá svojich “štúrovcov”. Takto sa spustil pred rokom a pol zjednocujúci proces národného obrodenia.

Hodnoty priaznivcov vlasteneckej scény oscilujú, avšak nikdy doposiaľ neoslovili národné strany výrazne viac ako 16% voličov. Kontinuálne narastá nespokojnosť s vládou. Musíme osloviť a presvedčiť väčšinu, že naša cesta je budúcnosť. Súčasný systém je prežitý. Má v sebe zakódovaný nihilizmus. To je potrebne informačne využiť.

Niektoré hnutia a strany stále uvažujú v zmysle: Pôjdeme na parlament, vystúpime z NATO, z EÚ. A potom čo?  Toto nie sú ciele , pretože to nemení podstatu fungovania spoločnosti. Takéto ciele sú stále v zajatí súčasného vnímania spoločnosti.

V budúcnosti musíme presadiť mechanizmus výberu ľudí, nie voľby.

Povedali sme si, že farebnou revolúciou sa síce dá dosiahnuť zmena, ale potom nastane vratný dej. Pred našimi očami sa odohráva úžasný proces na celoplanetárnej úrovni, kde sa RF podarilo zjednotiť uz 80% planéty. Prejdime si stručnú viditeľnú časť tejto histórie. Počas otváracieho ceremoniálu zimných olympijských hier v r.2014 došlo k únosu lietadla Charkov – Soči, V Kyjeve došlo k útoku na parlament. V tomto momente si svet začal uvedomovať, že RF reaguje akosi asymetricky a s výraznými výsledkami, ktoré sa objavia niekedy až po dlhšom case. Vplyv poradcov KSB, ak si to svet neuvedomoval hneď po roku 2000, tak po 2014 je už zrejmý.

Uviedli sme príklad riadenia na náprave vozidla. Cleľový stav sústavy je modrá línia. Pri vychýlení sústavy pôsobí regulačný článok, tlmič, ktorý silou prinúti koleso-nápravu vrátiť sa do cieľového stavu. Ak regulačný článok bude pôsobiť veľmi slabou silou, ústálenie potrvá dlhšie, ale pre pasažierov tlmenie bude temer nebadané, ako pri jazde v Rolls-Royce. Ak bude regulačný článok pôsobiť extrémne veľkou silou, pasažieri si môžu vyraziť zub, kusnúť do jazyka, proste regulácia bude krvavá ale odohrá sa za extrémne krátku dobu.

V spoločnosti sme si uviedli príklad na želaný cieľový stav:  100% spoločnosti chápe, že existujú 2 pohlavia, spoločnosť ma normálnu reprodukciu.

Vychýlený stav: 30% spoločnosti sa domnieva ze su queer cis trans lesbo disonantní ježkovia. Ak by boli v extrémnom prípade biologicky z jedného pohlavia, tak si vo zvyšku spoločnosti tiež 30% ľudí nebude môcť nájsť svojho partnera. Na normálnej reprodukcii spoločnosti sa bude môcť podieľať už len 40% obyvateľtva. Toľko ku chápaniu procesov čo sa nám odohrávajú na pozadí pod vplyvom nejakého tajomného regulačného článku určeného pre spoločnosť.

Tieto regulačné články, ktorými sa pôsobí na spoločnosť sa v KSB nazývajú priority riadenia.

Príklad s nápravou rozkmitával sústavu v osi Y. Bol to jednorozmerný príklad. Ale napríklad rameno robota sa pohybuje v 3-rozmernej sústave a ešte má 3-rozmerné polohovanie úchopovej časti. V robotike tomu hovoríme 6 stupňov voľnosti a v KSB hovoríme o šiestich prioritách riadenia.

Nie je to nič iné ako vypustenie tajného hermetického učenia elít, ktorými tisícročia ovládali masy medzi ľudi.

Anglosaský svet je založený na konkurencii, ktorá si postupne podrobuje svojich partnerov. Je to systém, ktorý má v sebe zakódovaný parazitizmus, vykorisťovanie a amorálnosť.

Slovanský svet je založený na kooperácii a tvorivosti. Slovania majú  v svojich činoch zakódovanú mravnosť, slobodu a vzájomnú pomoc.

Nedávno bol natočený film Nebo o zostrelení SU24 počas vojny v Sýrii. Z hľadiska priorít riadenia išlo o silovú akciu (6. Priorita riadenia s okamžitým účinkom). Ak by RF reagovala na provokáciu, hrozil konflikt s NATO a de facto 3.sv.vojna. Ale vieme, že odpoveď na vyššej priorite je vždy silnejšia, stačí vynaložiť menšiu silu a aj keď to trvá dlhšie, garantovane to sústavu dostane do želaného cieľového stavu. Odpoveď RF prišla na ekonomickej úrovni  (4. priorite riadenia ), trvalo to 3 mesiace a Turecko to vzdalo. Dnes po 8 rokoch už vieme, že celý arabský svet sa obrátil.

Iný príklad bolo napríklad obmedzenie exportu čipov ( >25MHz) pre RF (3.priorita, cca 3 mesiace). RF obmedzila export neónu (5.priorita, zdrojová). Poznámka: Čína chcela hneď zaútočiť na Taiwan,  ale žiaden útok sa nekonal, nakoniec sa pridali s obmedzeniami exportu kremičitého piesku potrebného pre výrobu polovodičov. Je to priklad toho, že RF presvedčila ostatné krajiny implementovať tieto postupy.

Hovori sa tomu bezštruktúrne riadenie.  Lebo vlády TR, TW alebo CN nie su hierarchicky podriadené RF. Náš národ nie je zatiaľ hierarchicky (štruktúrne) podriadený Slovenskej vláde ale cudzej moci.

A prečo sa verejná mienka postupne obracia proti celej neslovanskej cudzej moci na Slovensku ? No lebo oni boli kúpení na 5. a 4. priorite a na našej strane je pravda, fakty, to jest 2.priorita. Nemajú šancu to udržať, aj keď to trvá už 2 roky. Fyzika nepustí!

Po polročnej práci “štúrovcov” z celého Slovenska sme si povedali, že teraz ostáva už len predstaviť spoločnosti  spracovaný Program ozdravenia a rozvoja spoločnosti. Ide o natoľko komplexný materiál, že sme si uvedomili ten syzifovský aspekt takejto snahy. Jedného dňa sa v komunite rozoberali Slovenské príslovia a porekadlá a vtedy sme si to uvedomili! Pre každú prioritu riadenia existuje výstižné porekadlo. Porekadlá sú našim národným pokladom a sú zároveň aj fylogenetickou pamäťou národa. Vieme nimi jednoducho vyjadriť ako sa my Slovania/Slováci prirodzene správame na každej priorite riadenia. Národu nemusíme vysvetľovať prečo, lebo národ to už dávno vie od svojich mám, otcov, predkov. Stačí to iba osviežiť. Je to to, čo je nám prirodzené a rôzne zastreto si to uvedomujeme všetci. To, že sme Slovania.

Dobré svedomie je mäkká poduška. Toto je veľmi výrazné vyjadrenie našej čestnosti a mravnosti. Je to o tom, ako sa správame na 1. Priorite riadenia, na svetonázorovej. Sme to my, nemusíme to vysvetľovať, stačí to národu iba pripomenúť. Vieme vytvoriť napríklad pútače pri cestách a tam uviesť niektoré porekadlá, zodpovedajúce rôznym prioritám riadenia. Na štvrtej by to bolo napríklad: Lepšie bez večere spávať, ako s dlhmi vstávať!

A takto sme už veľmi blízko toho, čo sú naše národné ciele, resp. aké by mali byť. Štyri komunity, čo sú organizátormi Okrúhleho stola zadefinovali ciele vopred, aby sme ušetrili čas a nemuseli začínať od úplnej nuly. Ciele zodpovedajú našej národnej fylogenetickej pamäti. Po tejto prednáške nasledovala interaktívna časť, kde sa Slovenský Snem za Okrúhlym stolom zhodol na výsledných formuláciách Kódexu Slovana, resp. Práva Slovanov. Textové modifikácie na ktorých sa snem dohodol sú už zapracované v obrázku vyššie.

Pokračovanie prednášok z ustanovujúceho snemu a jeho doplnenie, ako to odznelo na konferencii Národného Obrodenia vo Februári 2023 je prístupné prihláseným používateľom
Categories: KSB