Národné obrodenie (NO) na komunikáciu medzi členmi, ako aj na online telekonferencie používa niekoľko telegramových kanálov. Je potrebné mať zinštalovaný Telegram messenger.

Základným je NÁR.OBRODENIE – Info o dianí v NO. Prihlasovacia linka je táto:

https://t.me/+Xz7gy_g7F945NGY0

NÁR.OBRODENIE – voľná diskusia umožňuje prispievať, publikovať a zdieľať nápady všetkých aktívnych členov a sympatizantov. Prihlásiť sa môžete cez túto linku:

https://t.me/+z2SHc26RQhg0N2Q0

Ďalej už závisí len od Vás, v ktorej oblasti chcete svojou činnosťou prispieť.