Naozaj je vyšetrovanie menežovania pandémie spoločenskou objednávkou ?

…..a teraz si predstavme, že by sa súdy v Norimbergu v r.1945-46 počas tribunálu zaoberali tým, či sa Cyklon B objednával od IG Farben zákonným výberovým konaním, či nedochádzalo k úplatkom a korupcii pri dodávke koksu do pecí krematórií, či na pozície ostrahy koncentračných táborov boli vo výberových konaniach vyberaní Read more…

Zvolí si národ poprvýkrát svojho prezidenta?

Aké to je, keď prezident zastupuje národ ? Prezident má byť nadstranícky, zastupujúci všetkých občanov, nielen jednu zo súperiacich politických frakcií. Doteraz sa všetci prezidenti správali, ako keby nebolo možné zostať ideologicko-politicky neutrálnym pretože stáť na strane obyvateľstva je v systéme partokracie nemožné. Parlament má 4 ročné volebné obdobie. Prezident Read more…

Houston, máme problém! Orol narazil !

Na prelome mesiaca október venezuelský prezident Nicolás Maduro oznámil, že v Latinskej Amerike vznikne vojenský blok, v ktorom bude kľúčovú úlohu zohrávať Moskva. Očakáva sa, že členmi vytvoreného bloku budú Venezuela, Brazília, Kuba, Uruguay a Nicaragua. Táto správa vyvolala na ministerstve zahraničia Spojených štátov paniku. Reakcia Washingtonu na seba nenechala Read more…

WHO: Od vakcinačnej tragédie ku globálnemu vakcinačnému režimu.

V dňoch 11.- 12. novembra organizuje AfD v nemeckom Bundestagu 2.Sympózium o Korone. V rámci programu vystúpi aj prof.Dr.Sucharit Bhakdi s prednáškou: WHO: Po globálnej vakcinačnej tragédii globálny vakcinačný režim? Účinky a nebezpečenstvá mRNA očkovania Pán profesor na sympóziu predstaví nový vedecký poznatok, ktorý označuje za “zmenu hry”. Vysvetlí, v Read more…