Od piatku ste vo svojich občinách vyberali z vami nominovaných kandidátov aby dňa 12.9.2023 zasadla SNR a tam sa dohodli výsledné štvorice doporučených kandidátov za národné strany do parlamentných volieb.

Dnes 14.9.2023 zverejnený prieskum agentúry NMS ukazuje, že do parlamentu sa pravdepodobne dostane 6 strán. Je možné si na tej istej stránke pozrieť aj iné agentúry, ale momentálne sú to všetko staršie prieskumy. Iné prieskumy sú na preferencie.teraz.sk, nie všetky agentúry majú uvedené posledné prieskumy. Rozdiely sú medzi nimi veľké, dokonca nad odhadovanú prípustnú chybu prieskumu 5%

Volebný prieskum za september 2023 (NMS)


Vlastenecký elektorát má zhruba 16%. Polovicu má Republika, je to veľmi dobré postavenie, nie je potrebné tejto strane zvlášť pomáhať. SNS je najpravdepodobnejšia strana, stále tesne nad 5%, ktorá sa môže dostať do parlamentu. Rozloženie hlasov medzi ďalšie strany môže spôsobiť, že prepadne nielen 5,3% hlasov (SNS podľa Focus), ale aj  hlasy sumárne za všetky ostatné drobné národné strany, ktoré sú okolo a najmä pod 2%. Ešte raz ohľadne SNS: Vyberáme našich ľudí a nie politickú stranu.

 

Kandidáti ktorých Národné Obrodenie doporučuje krúžkovať.

 

REPUBLIKA

1. Ing.Alexandra Jašurková, č.28

2-4. vybrať lubovoľného kandidáta, najlepšie vybrať z posledných miest kandidátky

Od piatku do uzávierky nominácií v utorok 12.9.2023 prebiehali v občinách Národného Obrodenia výbery kandidátov. Štyria kandidáti, ktorí pribudli v čase tesne do uzávierky preto nemohli byť v občinách prejednaní. Štvrtého kandidáta si zvolíme hromadne hlasovaním spoločne. Stačí kliknúť na odkaz a zahlasovať.

Podľa najoptimistickejších optimistickejších prieskumov ĽSNS má 2,1% – 2,3% (Focus, Medián SK, ), to by iba pri úmyselnej chybe a riadenom spinningu (áno, stalo sa to v minulosti) dávalo teoreticky nejakú hypotetickú nádej na vstup do parlamentu. Ďalšie agentúry svojimi prieskumami však túto vlasteneckú stranu potápajú úplne 1% (NMS ), 0.3% (AKO). Ak by predsa len v posledných 2 týždňoch došlo k prekvapivému obratu, toto sú naši kandidáti:

Ostatné strany s 0,1% neberieme do úvahy, to by bol hazard s vlasteneckými hlasmi.
 

Na záver krátke zhrnutie princípov, na ktorých je postavená naša iniciatíva:

  • Vyberáme si z kandidátov, ktorých niekto z členov Národného Obrodenia osobne pozná a doporučuje ho. Toto je forma výberu, relatívne blízka kopnému právu. Všeobecne známi a populárni kandidáti, známe osobnosti, ktoré získavajú svoju popularitu aj blogami, Youtube videami nás nezaujímajú, môže vždy ísť o vykalkulovanú propagáciu, tak ako sú aj všetky sebaprezentácie v MSM. Postupne sme ich predstavovali v sekcii: Správy národného Obrodenia.
  • Kandidáti musia preukázať a presvedčiť o svojom pronárodnom postoji kompetentným zodpovedaním 10 otázok, ktoré o kandidátovi do hĺbky prezradia jeho chápanie národných hodnôt a aký má plán na ich presadenie.
  • Záleží nám na NAŠICH kandidátoch, ich postojoch a nie na samotných stranách. Cieľom je dostať do parlamentu po prvýkrát zástupcov, ktorí sa nesklonia pred diktátom strany, ale pôjdu striktne po národných hodnotách. Preto sme pripravení ich voliť zas a vedomie si tohto nášho postoja ich formuje aby chápali svoj mandát ako imperatívny vo vzťahu k dosahovaniu národných hodnôt.
  • Aby sa zabránilo prepadu vlasteneckých hlasov, vylúčime strany, ktoré sú pod hranicou zvoliteľnosti 5%.
  • Aby sme skoncentrovali našu volebnú silu, je potrebné synchrónne hlasovať jednotne pre tých istých kandidátov a krúžkovať iba vybratú(é) štvoricu(e). Vysvetlenie: majme teoretickú silu 1,5% (aby sa to dobre prerátavalo na 150 mandátov). Ak si každý vyberie pri krúžkovaní svojho osobitného kandidáta, a takýto výber by bol pravidelne rozložený medzi všetky mandáty, tak jednotlivý kandidát získa iba 0,01%. Síce tým podporíme konkrétnu stranu, možno ju aj dostaneme do parlamentu, ale naši kandidáti a bez nich ani obhajoba národných záujmov sa do parlamentu nedostane, zotrvajú naďalej všetky negatíva partokratického systému a strana obsadí na zvoliteľných miestach svojich doterajších funkcionárov.
Categories: KSB

2 Comments

Marek · 20. septembra 2023 at 23:14

Zdravim, kandidata Ivana Cupana s cislom 89 za lsns Vam nikto neodporucil?

Rastislav Ruman · 21. septembra 2023 at 7:51

Dobrý deň. Pán Ivan Cupan odmietol odpovedať na 10 otázok Národného obrodenia. Ďakujeme

Comments are closed.