O nás – Slovania

Žiť slobodne, mravne, v súlade s prírodou a v úcte k človeku a jeho dostojnosti. Svoje věci si zodpovedne spravujeme sami. Slovania sa neriadia príkazmi neslovanov ani vylúčených. Prirodzené právo národa je slobodne žiť, rozmnožovať sa a vychovávať svoje deti. Slovan má v úcte svojich predkov, zvyky a jazyk.

Zem pametá… Vieme čo sa v dejinách stalo aj prečo. Porušovatelia našich pravidiel boli našimi predkami vylúčení zo spoločnosti.

My nie sme odkázaní degradovať národ na pomocné práce pre cudzích uzurpátorov. Preto podporujeme poznanie a tvorivosť našich detí.

My hodnoty tvoríme, nerabujeme od iných národov.

Každý, kdo žije na území Slovanov a v súlade s ich pravidlami, má nárok na vodu, vzduch, podu, bývanie ….!

Slovanské národy proti sebe nebojujú. Kdo na toto vyzýva, nie je Slovan.

Sloboda

Slobodne žiť, morálne, …..

Quality

Právo národa na slobodný život ….

Support

Slovan nebojuje proti Slovanom.

About Hestia

Need more details? Please check our full documentation for detailed information on how to use Hestia.