Harmonogram Okrúhleho stola 2:

Rast a podpora komunít (diskusie, praktické rady a besedy – tvorba harmonogramov pre existujúce, ale aj nové komunity)
Ako založiť novú komunitu
Pridávanie členov do komunikačných kanálov Národného Obrodenia a pravidlá komunikácie
Voľná diskusia, námety a pripomienky