Sme platformou spájajúcou spoločenstvá ľudí po celom Slovensku, ktorá koordinuje a uľahčuje ich činnosť. Tieto komunity pripravujeme na prípady krízového stavu tak, aby fungovali ako nezávislé a sebestačné spoločenstvá, ktoré si dokážu zabezpečiť svoje základné životné potreby v akejkoľvek oblasti a v akejkoľvek dobe.

Národné Obrodenie si na týchto princípoch dáva za cieľ spojiť spoločenstvá ľudí do jedného celku, v ktorom si budú môcť spravovať veci verejné. Pre správu vecí verejných v štáte – či už na úrovni komunálnej, alebo celoštátnej – si spoločenstvá vyberú svojich zástupcov z radov odborníkov, ktorí budú priamo zodpovední za svoje rozhodnutia a ponesú tak plnú morálnu a hmotnú zodpovednosť.

Národné obrodenie sa riadi základmi slovanských tradícií, spolupráce medzi spoločenstvami a rešpektuje historické práva Slovanov.

Pokračovať na web NÁRODNÉHO OBRODENIA