Podvečer 31.8.2023 organizovala košická občina pod Lipou besedu so známym legionárom francúzskej cudzineckej légie Rasťom. Ako sme už ohlásili diskutovali sme o citlivých spoločenských a aj globálne-politických otázkach. Svojou účasťou Rasťa poctili popri košičanoch aj členovia občín zo SNV, PO a Lipian.

Rasťo si neprial, aby sa z diskusie robil záznam, preto výstup je známy len tým, čo sa zúčastnili osobne. Otázky, ktoré sme mu položili zodpovedal tak, ako sme všetci predpokladali, že je skutočná realita. Prekvapilo nás, že rozklad vo Francúzsku postúpil oveľa ďalej, než tušíme. Priniesol aj niektoré prekvapivé informácie o vývoji národných hnutí na vnútropolitickej scéne vo Francúzsku, nevedeli sme o nich, ale v budúcnosti ich určite zužitkujeme v prospech Národného Obrodenia.

Categories: Stalo sa