Tieto covidové roky sa stalo zrejmým, že naša vlasť sa stala tiež obeťou globálnych pocesov. V tomto období bezprecedentného rozpadu funkčnosti služieb štátu sa na stranu obrany práva a národa postavilo niekoľko výnimočných osobností. Urobili to aj napriek ostrakizácii a hrozbe profesnej likvidácie. Významne svojou prácou prispela

JUDr. Adriana Krajníková

Pod ústrednou myšlienkou zriadenia Covidového trestného tribunálu spustila 25.11.2022 Petíciu I. generálnemu prokurátorovi SR za vyvodenie trestnej zodpovednosti politikov a štátnych úradníkov za COVIDOVÉ ZLOČINY.

V komunitách, spoločenstvách a občinách Národného obrodenia nachádzala práca JUDr. Adriany Krajníkovej vysokú mieru inšpirácie, dodávania sebavedomia a prispela k tomu, že my sme hlavy neskláňali tak, ako porobená časť národa. Preto prosíme podporovateľov Národného obrodenia podporiť túto petíciu.

JUDr.Adriana Krajníková založila oz OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD ktorého cieľom je umožniť vznik a fungovanie Covidového trestného tribunálu.

Na útok voči Slovenskému národu sa cudzia moc nerozpakovala používať represiu, silu, t.j.zneužiť brachiálnu moc na 6.priorite riadenia. Navyše podnikli útok aj na 5.priorite, zdrojovej, kde nepodvoleným hrozila strata zamestnania, znedostupnenie účinných liečiv. Na 4.ekonomickej úrovni útočili na segregovaných občanov pokutami, extra poplatkami, ktoré sa netýkali podvolenej nesegregovanej časti národa (napr.platba za testy, ale aj návrhy na samoplatbu zdravotnej starostlivosti v ich prípade).

Práve JUDr.Adriana Krajníková podala segregovanej časti národa do rúk nástroj obrany na 2.informačnej úrovni prostredníctvom svojich relácií v Slobodnom vysielači a cez svoj web Žaloby voči štátu.


PODPORUJEME NOVÚ BUDÚCNOSŤ!

Categories: Stalo sa