V sobotu 27. 4. 2024 v odpoludňajších hodinách sa uskutočnilo na Slovanskom dvore Slavica ďalšie stretnutie účastníkov „Nedeľnej školy Slavice“. A čo o ňom povedali účastníci: „ Včera sme v našej Nedeľnej škole, zažili neopakovateľné chvíle s ujom píšťalkárom, ktorý nám toho najskôr veľa povedal o pastierskych píšťalách a fujarách, zahral aj zaspieval a potom ukázal, ako sa taká píšťalka z vŕbového prútika dá vyrobiť. A šikovní chlapci a oteckovia, veru aj nejednu vystrúhali. Ale ako sme pri tom vyhladli! So špekáčkami pri ohni sme otvorili opekaciu sezónu! Za organizáciu tohto výnimočného dňa ďakujeme nášmu Daliborovi. Vďaka nemu čakajú deti na Slovanskom dvore krásne nové píšťalky, ktoré si môžu vyskúšať už na budúcom stretnutí, ktoré bude 18. mája 2024“

SLAVICA