V sobotu 17. februára sa rodičia a deti zúčastnili prvého zo série podujatí „Nedeľná škola Slavice“, ktoré bolo zamerané na Slovenskú výchovu (výtvarná, hudobná, telesná, branná, jazyková, literárna, pracovná, vlastenecká a zdravotná výchova). Projekt je určený deťom od 6 do 12 rokov a bude trvať od 17. 2. do 29. 6. 2024.