V piatok 24.mája 2024 sa v bývalej Mlynici v obci Haniska pri Prešove uskutočnila prednáška Miloša Zverinu SVET SLOVANOV o pôvode a sídlach Slovanov, Bájosloví, dejinách, kultúre a viere, slove a písme, samospráve, spoločnom hospodárení a životných a kultúrnych hodnotách Slovanov.

Úvod podujatia otvorilo minizoskupenie speváckej skupiny Ĺubovnik.

Po folklórnom uvítaní pani Eva Hrabková predstavila nielen toto zoskupenie ale aj ich pôsobenie v PUĽS a zároveň predstavila aj CD Haniščanska ňevesta. Niektorým šťastlivcom ho aj podpísala s osobným venovaním.

Po tomto úvode začala prednáška Miloša Zverinu Svet Slovanov.

Nás Slovanov je na celom svete zhruba 300 až 350 miliónov. Našim hlavným domovom je euroázijský kontinent. Delíme sa na východných Slovanov (Rusi, Ukrajinci, Bielorusi), západných Slovanov (Česi, Poliaci, Slováci) a južných Slovanov (Slovinci, Chorváti, Srbi, Macedónci, Čiernohorci, … proste temer celý balkán). Západná hranica Slovanov išla niekedy zhruba od rieky Labe naprieč Európou do Terského zálivu (sú aj iné teórie a nálezy svedčiace dokonca o západnejšej línii).

Miloš stručne prešiel mytológiu Slovanov a náš panteón slovanských bohov. Zároveň predstavil aj Slovanský dvor v Alekšinciach. Podobne ako aj u iných mytológií máme aj my vysvetlenie zrodu sveta a vesmíru … úderom kladiva stvoril Svarog vesmír a iskry jeho úderu sa zmenili na hviezdy a žiaria dodnes. Slovania mali svoj kalendár a dôležité obdobia prekrývajúce sa so slnovratmi a rovnodennosťami. Tieto okamihy roku sa slávili, najznámejšie sú Kračún, Hromnice, Sviatky jari, Máj, Kupalo, Dožinky, Sviatky jesene, Dušičky. Slovanský rok sa končil na jeseň. Letopočet sa rátal od tzv. uzavretia mieru roku nebeského chrámu. Tento letopočet zrušil Peter Veľký okolo r.7200 a nahradil ho západným juliánským kalendárom, ktorý je dnes používaný temer celosvetovo.

Slavica začína s vydávaním časopisu Slovanská vzájomnosť. Jeho prvé číslo bolo možné si kúpiť počas tohto podujatia. (v prípade záujmu sa obráťte na Slavicu).

Je toho veľa, čo bolo povedané, keď bude spracovaný videozáznam, pridáme ho sem do tohto článku. Zaujala aj časť, akí sme starí a odkiaľ pochádzame. Sú tri teórie:

  1. Podľa pangermánskej teórie pochádzame z pripjaťskych močiarov a privandrovali sme sem do strednej Európy niekedy okolo 6.storočia. (dnes sa už smejeme)
  2. Sme autochtónni obyvatelia Európy (genetický výskum)
  3. Kvíliaci zastánci pangermánskej teórie, aby neprišli o svoje vedecké renomé tak prichádzajú s tzv. teóriou zázraku: dovtedy sme boli kelti, germáni a potom náhle, nejakým mysterióznym zázrakom sme začali zrazu hovoriť v 6 storočí staroslovensky.

Samozrejme genetický výskum dokázal, že sme potomkovia a nositelia najstarších génov v európe. Nálezy v oblasti Lepenského viru ale aj v oblasti Vinča ukazujú, že sme mali svoje písmo a kultúru už pred 8 tisíc rokmi. Vzhľadom na to, že nálezy rún, či iných foriem písma sú čitateľné aj dnes, preložiteľné do súčasného jazyka a nachádzame ich aj na územi Slovenska (Velestúr, Halič, Trenč.Teplice, … ale ako sme si šuškali v publiku tak aj Slanské pohorie, Čierna Hora). Takže sme autochtónni  obyvatelia Európy , a to sme tu práve my a od nepamäti: Slovania.

Miloš zaradil túto časť, aby ukázal, že nie Sumermi všetko začalo.

Ďakujeme za usporiadanie prednášky v inšpiratívne zrekonštruovanej klubovni bývalej mlynice. Vďaka tejto príležitosti sme sa znovu stretli členovia viacerých občín z východného Slovenska a obnovili sme si kontakty.

Na prízemí Mlynice sa nachádza tiež múzeum rádiotechniky a telekomunikačnej techniky.

Svet nostalgie elektrónkových rádio prijímačov na ktorých naši dedovia počúvali slobodný vysielač až po gramofóny, magnetofóny (sonet duo), ktoré používali naši rodičia až po svet spotrebnej elektroniky na konci socializmu (Atari, ZX Spektrum, Delta, kalkulačky Texas Instrument, rôzne osciloskopy, ale aj palubné prístroje, a pod.). Na ďalekopis si dnes tiež už málokto spomenie, ale keď vieme, že sa používali zároveň aj ako terminály k RPP16, ktorými sa riadili vážske kaskády, tak musíme vyjadriť slová uznania, aká široká zbierka exponátov je tu k videniu.