Dňa 27.8.2023 o 15:00 sa pri pamätníku MOR HO na Starých Horách uskutočnilo sprievodné podujatie Slovenského Národného Pochodu organizované Slavicou. Podujatie otvoril Miloš Zverina.

Brat Stano zahral Slovenskú hymnu na heligónke.

Nasledovala ruská hymna.

Brat Boris Šeliga porozprával o svojom výskume udalostí v oblasti Starých Hôr počas kritických rokov 1944 a 1945 a ako sa tu odohrával protifašistický odboj. V 70-tych rokoch sa zvolilo miesto starého lomu pre pamätník MOR HO podľa návrhu akademického maliara Milana Bendželu. Myšlienka odboja je zobrazená partizánskym ohníkom a sústredné kružnice zobrazuje šírenie myšlienok odboja ako po vodnej hladine do celej európy. Pamätník má aj svoj ďalší skrytý symbolizmus, vyjadrujúci práve naše slovenské tradície, dá sa to odhaliť, pokiaľ viete kam a odkiaľ sa máte pozerať. Ale aby sme nenapínali zvedavosť čitateľov, dozviete sa to vo videu.

Počas SNP vychádzal partizánsky časopis MOR HO! Tlač sa realizovala v bunkri Mor ho. O týchto dejinných skutočnostiach porozprával synovec tlačiara Jána Lukášika, “brat” Dušan. Ľudia netrpezlivo čakali, kedy príde pomoc a informácie národu sprostredkoval práve povstalecký časopis, ktorý vychádzal každodenne. Ján Lukášik je autorom najväčšej zbierky fotografického materiálu z obdobia povstania. Ústup do hôr by nebol možný, pokiaľ by partizáni neudržali oblasť Starých Hôr. 4 skupinky o 4 partizánoch vyblokovali nemecké oddiely, kým sa nepodarilo zhromaždiť bojovníkov partizánskej republiky. Rodina neverila po vojne slovám partizánskeho veliteľa, že básnik a tlačiar Ján Lukášik bol zároveň aj neúprosným bojovníkom a elitným guľometčíkom, ktorý bol v tejto malej skupine, ktorá 18.10.1944 udržala nemcov, dokonca ich prinútili sa stiahnuť a umožnili tak začiatok slávneho pochodu. 

Na záver zúčastnení položili vence, zapálili sviečky a poklonili sa pamiatke hrdinov.

Partizáni, sa navzájom zdravili pozdravom Mor ho! Dušan Lukášik ukázal, ako to gesto vyzeralo.

Na záver účastníci pozdravili zbytok Slovenska zborovým: MOR HO!

Categories: Stalo sa