V sobotu, 13.1.2024 sa Rastislav Ruman, Lucia Berešová a Marek Sekerák zúčastnili obhliadky obcí postihnutých októbrovým zemetrasením a stretli sa s ich starostami. Zároveň navštívili ľudí, ktorým najviac, v porovnaní s ich životnou situáciou, bolo potrebné pomôcť. Po konzultáciách so starostami obcí sa zbierka, na ktorú sa v rámci aktivity Národného obrodenia vyzbieralo 6879,11 € dohodlo, že sa finančná pomoc pre ľudí rozdelí nasledovne:
Pani Mária Švecová z obce Jankovce dostala 1770€. Pani Berta Magejová, páni Ondrej Karabín a Matúš Bengo z obce Nižná Sitnica dostali darom po 1700€.

Starosta obce Jankovce, Ing.Jaroslav Vasiľ
Starosta obce Nižná SItnica, Ing.Stanislav Rakár

Priamo na mieste v postihnutých obciach Jankovce a Nižná Sitnica sme sa od starostov obcí Ing. Jaroslava Vasiľa a Ing. Stanislava Rakára dozvedeli zaujímavé skutočnosti hlavne o finančnej pomoci od vlády SR a zistili sme, že veci nevyzerájú tak ideálne, ako sa to navonok deklaruje. Celková výška finančnej pomoci pridelená na sanáciu škôd obyvateľom je vo výške 24 mil. €, z čoho každý obyvateľ poškodených obcí dostane 800€. Obcí, ktorých bolo na začiatku výzvy 26 je ku dnešnému dňu 70, z čoho jasne vyplýva, že aj medzi starostami prebieha nekalá súťaž a na nešťastí jedného sa priživuje ďalšia skupinka ľudí.

Stretnutie s postihnutými rodinami u starostu Nižnej Sitnice, ktorým obec prerozdelila pomoc od Národného Obrodenia..

Suma od štátu logicky nepokrýva ani základné náklady na sanáciu stavieb fakt v havarijnom stave a preto by bolo vhodné aby sa úradníci z vlády, ktorí majú na starosti toto prerozdeľovanie vybrali na miesto činu a urobili objektívnu analýzu a súpis poškodení na jednotlivých domoch ľudí v obciach. Pokrytie nákladov na opravy čiastočne riešia poisťovne, no nie každý mal uzavreté adekvátne poistenie. Výzva na zateplenie budov a s tým spojená možnosť čiastočnej rekonštrukcie stavby je riešením, no určite by bolo potrebné hodnotiť prípad od prípadu a finančné prostriedky rozdeľovať na základe výšky a objemu škôd napachaných zemetrasením.

Rastislav Ruman s pani.Máriou Švecovou z obce Jankovce.

Všetci sme si pred zákonmi prírody rovní a práve v takýchto krutých a nebezpečných chvíľach zisťujeme, že základom života na tejto zemi nie je konkurencia ale spolupatričnosť, dobrota či schopnosť nezištne pomáhať jeden druhému.

Categories: Stalo sa