JUDr. Adriana Krajníková organizuje zábavno športový program pre deti a mládež.
Celoslovenské stretnutie detí vo Vysokých Tatrách dňa 17.6.2023, plné športu, kreatívnych a literárnych činností.

Spoluorganizátorom akcie je Národne Obrodenie, knižné vydavateľstvo Torden a mediálni partneri vydavateľstvo Zem a Vek a Podtatranský kuriér.

Vážení rodičia, deti a mládež, rada by som spoznala váš predbežný záujem.

Program podujatia bude závisieť od vašich finančných možností. V časti športových aktivít sa plánuje: lukostreľba, jazda na koníkoch,  jazda na detských štvorkolkách, spoločné tancovanie zumby, a pod. V časti kreatívnych aktivít je to dieľňa maľovania na tričká, tvorba vlastných výrobkov a pod. V literárnej časti bude majiteľ vydavateľstva  predčítavať z kníh pre deti. Na podujatí bude zabezpečená strava a občerstvenie. Akcia bude ukončená spoločným posedením pri vatre.

Categories: Stalo sa