Na proteste “Slovensko na prvom mieste” v piatok 28.10.2022 boli odkomunikované problémy slovenskej spoločnosti a poukázalo sa na to, že Slovania mali vytvorené a funkčné spoločenské usporiadanie dávno pred západnými. My v sebe stále nosíme tú energiu, ktorá nás vedie k spravodlivej spoločnosti.

Celý prejav Tibora Eliota Rostasa, hovorcu Národného Obrodenia:

V prejave Štefana Harabina odznela kritika toho, v čom je zvrátenosť západných foriem spoločenského usporiadania. Možnosti ďalšej parazitickej expanzie sú z globálneho pohľadu vyčerpané, preto táto historická etapa vykorisťovania jedného národa druhým končí.

Rastislav Ruman v interview predstavuje Národné obrodenie s víziou Slovenska postaveného na nových spoločenských princípoch.

Categories: Stalo sa