Slovenský národný pochod (skratka SNP) organizuje slovanský spolok Slavica od roku 2019. Jedná sa o turisticko-spoločenské podujatie, ktorého sa môže zúčastniť každý dobromyseľný človek zo Slovenska ale aj zahraničia. Cieľom tohto podujatia je pripomenúť si významné udalosti zo života Slovenského národa. Predovšetkým je to pripomenutie si Slovenského národného povstania (preto aj názov podujatia je v skratke SNP) ako jednej z najvýznamnejších udalostí novodobých dejín Slovenska. Okrem toho sa v tomto období (august/september) odohrali aj iné významné udalosti ako napríklad Východoslovenské roľnícke povstanie (1831) a Slovenské povstanie (1848). A súčasne je to pochod za tradičné slovenské hodnoty a život.

Na stránkach národného obrodenia sú uvedené ďalšie informácie o SNP v kalendári podujatí tu: https://narodneobrodenie.sk/event/slovensky-narodny-pochod/

Obec Zlatno
Pamätník SNP Duchonka
Pamätník generála Svobodu, Svidník
Pamätník Červenej armády, Svidník
Categories: Stalo sa