Tibor Eliot Rostas velmi presne identifikuje slabé miesto všetkých protestov. Najdôležitejšou požiadavkou je získanie trvalého priestoru vo verejnoprávnych médiách.

Zodpovedá to aj najdôležitejším požiadavkám, ktoré zazneli počas mierových pochodov a cieľ získania priestoru vo verejnoprávnych médiách zároveň odzrkadľuje nielen postoj Národného Obrodenia ale aj ostatných občín, združení, spolkov, komunít  či árch alebo hnutí, ktoré reálne chcú zmenu.

Manifestácie a spontánne protesty ľudí sú už od roku 1989 neúčinné. Prečo? Protagonisti nezotrvali v nátlaku na splnenie jedinej požiadavky: získať trvalý priestor vo verejnoprávnych médiách. Tam sa musia diskutovať všetky spoločenské témy:

* Zaťahovanie Slovenska do vojny na Ukrajine
* Trestno-právna zodpovednosť politikov a vlád za zločiny, akými boli pandemické covid-nariadenia
* Podvody ekoalarmistov
* Energetická závislosť na fosílnych zdrojoch energií, prevažne tých z Ruska
* Sabotáž Nord Stream
* Pravý dôvod krachovania bánk: zavedenie digitálnej meny a totalitného kreditno – sociálneho systému.
* Komédia o elektromobiloch
* Vlastniť auto bude pre drvivú väčšinu nesplniteľný sen
* 15 – minútové mestá: novodobé getá s obmedzeným pohybom
* Spúšťanie výroby munície v Dubnici pre NATO, ktoré na Ukrajine vedie zástupnú vojnu od roku 2014.
* USA: “spojenci” bombardujúci Bratislavu aj Nové Zámky pred koncom 2.sv.vojny
* Miliardové pôžičky Ukrajine nebude mať kto splatiť.
* Priepastné rozdiely v oblasti príjmov a životnej úrovne medzi západnou, strednou a východodnou EÚ
* Ak by elity z Davosu chceli skutočne riešiť hladomor, namiesto kŕmenia hmyzom by prestali nehorázne plytvať s potravinami.

Originál tohto článku môžte nájsť na Zem a Vek.

Categories: Stalo sa