Národné obrodenie, ktorého súčasťou sú komunity po celom Slovensku prosí o pomoc rodinám postihnutým zemetrasením.

Ako isto viete, dňa 9. 10. 2023 postihlo východ SR zemetrasenie, ktoré poškodilo bývanie viacerým ľuďom v tejto lokalite. Je pre nás povinnosťou aspoň takto čiastočne zmierniť následky tohto nešťastia a pomôcť ľuďom pri sanácii už napáchaných škôd.

Komu pomôžeme?
Obciam a konkrétnym ľuďom postihnutých zemetrasením, ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na obnovu bývania. Počasie sa rýchlo zhoršuje a jedine rýchla reakcia pomôže zmierniť aspoň čiastočne následky tohto nešťastia.

Bohužiaľ na štát sa v súčasnosti veľmi spoliehať nedá.

Na čo konkrétne bude pomoc použitá?
Finančné prostriedky budú odovzdané starostom obcí na východnom Slovensku a kontrolovane prerozdeľované medzi žiadateľov o pomoc. Pomoc je určená na obnovu, prípadne postavenie obydlia do stavu ktorý umožňuje kolaudáciu príbytku a jeho následné obývanie.

Z celého srdca ĎAKUJEME

Číslo transparentného účtu:

SK05 8330 0000 0025 0268 1095

Do správy pre prijímateľa uviesť: “DAR pre postihnutých zemetrasením”

Categories: Stalo sa