V sobotu 29.7.2023 ožil v Archeoskanzene v Nižnej Myšli živý starovek.

DOBA BRONZOVÁ
Scénku o obetovaní panien predstavili členovia združenia COLLEGIUM MYSSLE a zoskupenie TERS UDERO. Inscenácia predstavuje rekonštrukciu rituálu, ktorého doklady sa našli priamo na tomto mieste v dobe bronzovej pred 3 a pol tisíc rokmi. Replika overenej jamy sa nachádza v areáli archeoskanzemu. Originál je v obecnom múzeu v Nižnej Myšli. Opis rituálu sa nachádza v knihe Zabudnutý osud Zlatého mesta. Táto kniha bola po scénke uvedená na trh, bolo možné kúpiť si ju. Autor knihy – Štefan Olšav nasypal na knihu zeminu. Pri poviedkach sú ilustrácie. Spisovateľ v knihe poukázal aj na ochranu obyvateľov z osád, ochranu polí, pastvín, lesov, riek, vzácnych ložísk kovov.

TANEC SLNEČNEJ PRINCEZNY
Ako vyzerali slávnosti v dávnych časoch doby bronzovej? Historická skupina FUARÁIN sa venuje rekonštrukciám života Keltov na Slovensku. V keltskom tábore bolo možné spoznať svet starých Keltov. Dobová kuchyňa, hostina u náčelníka stojí za to. (Skupina má archeohradisko Potôčik pri Banskej Bystrici.)

HUDOBNÝ KONCERT SKUPINY GJOLL
Domáca hudobná skupina z Košíc je pravidelným hosťom historických festivalov v archeoskanzeme. Venuje sa aj hudbe inšpirovanej severskými motívmi raného stredoveku. “Nasali” sme dobovú atmosféru prostredníctvom melódií. Používajú zaujímavé hudobné nástroje. Videozáznamy z ich vystúpení sú na internete. (Vedúci skupiny mal aj vtipné komentáre.) Skupina vystupuje aj v zahraničí.

REGNUM DACORUM A BELLO DACICO
Predstavili sa aj profesionálne historické skupiny z Rumunska. TERRA APULUM je historická skupina so sídlom v meste Alba lulia v Rumunsku. Má vyše desaťročné skúsenosti s rôznymi tematickými podujatiami na mnohých miestach v Rumunsku a v zahraničí. Légia dostáva povely v latinčine. Na podujatí Starovek v Nižnej Myšli predstavili rímsku légiu l (prima) – ADIUTRIX – slávnych rímskych legionárov v sprievode ANTHEA IMPERIALIS – skupiny rímsko-dáckých bakchaniek s vínom a pôvabné nymfy. Svojimi tancami oživujú krásu antického sveta. Veliteľ rímskej légie s najvyšším chocholom na prilbe sa im poďakoval aj za rímske dary – za čaše, ovocie.
Sprevádzala ich skupina CASTRUM NOVIS a ich nebojácna tretia légia GALLICA, ktorá je ich partnerom na mnohých rímskych výpravách a podujatiach v Európe. Keďže pochádzajú z Dácie, prišli s Dákmi, teda k rímskej skupine sa pridali veľkí bojovníci z kmeňa Geti z dáckeho mesta Ziridav. Bojovníčka z Dácie premohla rímskeho legionára. Okrem meča použila aj dýku. Predviedli pútavé repliky vojenskej techniky a ukážky boja proti Rimanom.

RÍMSKA ARMÁDA NA SKLONKU RÍŠE
Ako vyzerala armáda v neskorom období impéria? V čom sa líšia od klasickej predstavy rímskych légií? Názorne to ukázal klub vojenskej histórie THEOKRATOS. Rímsky tábor sa vyznačoval luxusom, lahôdkami – ovocím. Bolo možné vyskúšať si výzbroj, tiež ju “poťažkať”.

DOBÝVANIE OPEVNENEJ OSADY
Rimania sa pred rozširovaním svojej ríše nezastavili pred ničím. V získaní ďalšieho územia im bránilo opevnené sídlo barbarov, vzdialené od Ríma tisíce míľ. Rímska disciplína, barbarská odhodlanosť.

OHŇOVÁ SHOW
Svetelné efekty, iskry, žonglovanie, pohybové umenie, kostýmy, šaškovanie, chodúle.
(Večer zakončila ohňová show v podaní Ondreja Jakubčáka a Tatiany Votroubekovej.)

TVORIVÉ DIELNE
Odlievanie bronzu, ukážka výroby šperku na krk v tábore doby bronzovej za opevnením. Metalurgovia z občianskeho združenia IPEA a COLLEGIUM MYSSLE.
Zaujali aj závažia z hliny používané pri tkaní.
V staroveku mnohí ľudia dokázali spracúvať kovy. Používali písmo, verili v silu prírody, vážili si ju. Pokorní a oddaní.

Niektoré deti sa zahrali na malých archeológov. Kopali, hrabali, v pôde našli
kosti. Mali možnosť urobiť si nádoby z hliny.

Aj v Nižnej Myšli pršalo, videli sme na oblohe dvakrát dúhy, spolu tri.

— Daniela B. —

Categories: Stalo sa