Fond Národného obrodenia –TRANSPARENTNÝ ÚČET vo FIO banke:

SK26 8330 0000 0028 0241 4597

Priatelia.

Platforma Národné obrodenie sa utešene rozrastá každým dňom a tým pádom začínajú vznikať prirodzené potreby vyplývajúce z jej samotnej činnosti. Prišiel čas, kedy sa potrebujeme spoľahnúť na našu vlastnú solidaritu, nikto zvonka nám nepomôže.

Ako isto viete, v rámci Národného obrodenia pripravujeme ďalšie konferencie, stretnutia, mnohé iné aktivity a plánujeme ich s podstatne širším dosahom tak, aby o nás vedeli na celom Slovensku. Máme ambíciu stať sa najvýznamnejším hnutím, ktoré odmieta princíp politických strán, ale prináša zásadne nový koncept vychádzajúci z národnej tradície správy vecí verejných.

Potrebujeme vytvoriť Fond Národného obrodenia. Každý svojim dobrovoľným drobným mesačným príspevkom (10€?), podnikatelia v lepšom prípade viac, pomôže vytvoriť solídny a zároveň transparentný rozpočet.

Z dobrovoľných príspevkov budú hradené prenájmy miestností, pohonné hmoty, cestovné náklady, propagačné materiály a prevádzka webstránky.

Práve preto sme vytvorili TRANSPARENTNÝ ÚČET vo FIO banke:

SK26 8330 0000 0028 0241 4597

kde by boli každému dostupné všetky pohyby na spoločnom účte. Účet má názov Fond Národného obrodenia.

Úprimne ďakujeme za spoločnú podporu našej vlastnej stability a výraznému prieniku do povedomia širokej spoločnosti.