Do relácie Ako ďalej (182) [Riadenie vecí verejných odborníkmi] si Rastislav Ruman pozval doc. Ing. Jána Dudáša, DrSc. Základom diskusie o tom, kam sa má spoločnosť posunúť sa stala publikácia Naratív od Jána Dubovského, kde je popisaný nielen stav civilizácie, ale sú načrtnuté aj možné cesty návratu na humánnu trajektóriu európskej aj americkej civilizácie.

Úvodom pán docent opravil všeobecný názor, že rozdelenie IQ u populácie zodpovedá gaussovmu rozdeleniu. Podľa najnovších výskumov, to tak nie je. Inteligencia je podmienená geneticky a genotypy M1M1(nadpriemer) a M1M2(priemer) tvoria spolu 5% a 25%. Ako dať vedieť väčšine, aby pochopili, ako sa vedia a majú zapojiť aj oni do tvorby novej spoločnosti ?

Sily riadiace súčasný partokratický systém vedome udržiavajú spoločnosť v nevedomosti o skutočných organizátoroch (vplyvy cez média, indoktrinácia školstva, politikári). Náprava nastane vtedy, keď nastane Mentálna dekolonizácia (pravá Iluminácia) v 3 kľúčových oblastiach: mentálna kolonizácia (architektúra súvislostí), politický systém, legislatívny systém.

Je potrebné odhaľovať hybné sily, šíriť informácie, aby sme chápali vývoj. 90% informácií pochádza od AP, AFP a Reuters. Legislatíva navyše vyslovene neumožňuje odhaľovať skryté sily na pozadí.

Do debaty prispeli svojimi vstupmi početní poslucháči. Prispeli svojimi názormi k zvýšení dostupnosti informácií od alternatívy, o deformáciách v školstve, degres vzdelávania cez inklúziu, o bubline alternatívy, o povinnosti novej vlády stopnúť informačnú deformovanosť, o deformovanej justícii, o existencii paralelného justičného systému (ukladanie quasi-nacistických povinností), …

Všetky inštitúty humanitných vied počas minulých rokov mlčali, a najvypuklejším zlyhaním slovenskej inteligencie je vydanie sexuálnej príručky SAV.

Čo by priniesla meritokracia ?

Na rozhodujúce miesta by mali byť ľudia menovaní na základe meritokracie (na základe svojich schopností, nie ich volebných prísľubov) a činnej kompetencie (vzdelanie s praxou). Štát je zložitý sociálny supersystém a legislatíva umožňuje, aby sa k riadeniu tohto systému dostali ľudia bez patričného vzdelania a kvalifikácie !

Pokiaľ máte návrhy ďalších tém, napíšte ich do komentára pod článkom.

Categories: Vzdelávanie