SILA SLOVANOV JE V JEDNOTE!

Záverečná rezolúcia z Medzinárodného fóra Slovanských národov. 31. marca 2024, mesto OREL, RUSKO Po usporiadaní Medzinárodného fóra slovanských národov „Sila Slovanov je v jednote“ a vypočutí si mnohých najlepších a najhodnejších mužov spomedzi slovanských národov, diskutujúcich o zložitých úlohách, ktoré stoja v ceste rozvoja Slovanských národov, pamätajúc na ťažké skúšky Read more…

Zvolí si národ poprvýkrát svojho prezidenta?

Aké to je, keď prezident zastupuje národ ? Prezident má byť nadstranícky, zastupujúci všetkých občanov, nielen jednu zo súperiacich politických frakcií. Doteraz sa všetci prezidenti správali, ako keby nebolo možné zostať ideologicko-politicky neutrálnym pretože stáť na strane obyvateľstva je v systéme partokracie nemožné. Parlament má 4 ročné volebné obdobie. Prezident Read more…