Predstavenie nezávislého distribuovaného peňažného systému Oskárom Cvengroschom na zasadnutí NO v Slovenskom Raji vyvolalo živý záujem. Systém bol v predchádzajúcom týždni s rovnakou silnou odozvou odprezentovaný v 2 občinách a myšlienka podnecuje vznik ďalších nápadov a vylepšení. Oskár medzičasom upravil pôvodnú prezentáciu a zahrnul už do nej výsledok diskusie, a týmto ju tu uverejňujeme, aby ste mohli túto tému rozobrať vo všetkých svojich spoločenstvách po celom Slovensku. Ak máte ďalšie nápady, s ktorými by ste sa chceli podeliť, pridajte ho pod článok do komentára.

Na úvod je potrebné povedať, že deindustrializácia Európy ako výsledok útoku KoZa (Kolektívny Západ) proti RF postihne aj USA, pretože aj tam dochádza k poklesom produkcie ich ťažobného priemyslu a so zmenenou politikou OPEC+ už nevedia ovládať energetické zdroje planéty, proste aj im sa zvýši energetická náročnosť výroby. Navyše s rozširovaním BRICS+ sa svet KoZa výrazne znížil a kvantitatívne uvoľnovanie USD, či EUR bude mať výrazne citelnejší a okamžitý dopad hlavne na USA a EU. Z tejto stagflácie a zákonitej inflácie už nevidno možný únik. Preto je potrebné sa zamyslieť nad lokálnym systémom, ktorý nám umožní zachovať hodnoty, bude nezávislý od súčasných monetárnych systémov a ľahko implementovateľný aj v “poľných” podmienkach.

Navrhovaný systém nemá centrálne riadenie, ani reguláciu. Je vymyslený tak, aby bol všeobecne akceptovateľný a dostupný všade. Navyše má fyzickú podobu, je použiteľný tak ako používame dnes bežne EURo. Obeživo je prenositeľné, trvácne, pre praktické použitie je navrhnutý jednoduchý spôsob deliteľnosti a zameniteľnosti za a z existujúcich mien.

Zlato a striebro sú akceptované komodity, na ktoré sa zvyčajne prerátavajú kurzy mien. U zlatých tehličiek, pamätných mincí, či už strieborných alebo zlatých je ich značná hodnota, ktorá pri reálnom použití naráža na problém s deliteľnosťou. Voči menám dochádza k zmene hodnoty a očakáva sa skokový nárast v blízkej budúcnosti (inflácia USD, EUR).

Najlacnejšou je 1 uncová strieborná minca od Viedenských filharmonikov. Navyše táto je uznaná EU aj ako platidlo. Táto minca má hodnotu 30 EUR a váži 31,1g. Pomerne malé množstvo mincí zodpovedá pomerne značnej hodnote a v rukách držíte striebro, ktorého hodnota sa zachová aj pri 100% inflácii (vtedy už bude stáť minca 60EUR, ale aj všetok tovar bude v EURách stáť dvojnásobok). Zlato a striebro sú štatisticky uchovávateľmi hodnôt. Ak sa prejde na obeživo založených na týchto kovoch, jeho hodnota je zároveň chránená.

pozn.: V diskusii zazneli aj spôsoby overovania pravosti kovov prenosnými zariadeniami, prípadne použiť miesto tejto mince malé zlaté tehličky od IBIS, chránené patentovaným QR kódom a sprievodnou aplikáciou pre mobilný telefón, ktorým sa dá platnosť overiť.

Obchodník, predajca, poskytovateľ služby, tovaru môže vystaviť poukážku, v hodnote uncovej mince a takáto poukážka oprávňuje držiteľa na obdržanie nejakého tovaru, služby peňazí, či hoci aj uncovej mince. Môžeme takúto poukážku chápať aj ako písomný príkaz.