V sobotu 17. februára 2024 sa stretli na pracovnom stretnutí v krásnom prostredí Slovenského raja zástupcovia spolkov a občín združených v Národnom obrodení. Témami  stretnutia boli prezidentské voľby, sfunkčnenie referenda, koncepcia správy štátu, riešenie ekonomických dopadov cez použitie vlastného obeživa a rôzne súvisiace témy.

Za České Národní Obrození sa zasadnutia zúčastnil aj čestný hosť Jiří Havel. Po úvodnom slove Rastislava Rumana vystúpili Miloš Zverina a Martin Novák a zhrnuli najvýznamnejšie aktivity a projekty, ktoré občiny združené v NO zorganizovali v r.2023.

Prezidentské voľby

V súčasnosti je Štefan Harabin kandidátom, ktorý oslovuje voličov témami, ktoré sa pre národ po poslednom období ukazujú ako zvlásť kľúčové: dosiahnuť priamu demokraciu aktívnou podporou sfunkčnenia referenda prezidentom a vyšetrenie kovidových zločinov.

V diskusii sa ale rozobrala aj štatisticky realistická možnosť, že v druhom kole bude národ postavený pred Sofiinu voľbu.

Zmena systému

Analyzovala sa rovnomenná minuloročná prezentácia pána Blahynku na Mendelovej Univerzite v Brne. Porovnali sme ju s koncepciou správy štátu, ktoré vypracovali občiny v r.2021-2022. Prednášku aj záverečné zhrnutie diskusie viedol Igor Zverko. Prepis vystúpenia a predstavovanie koncepcie bude postupne zverejňované teamom protiváh na stránkach NO a veríme, že primeje čitateľov k pridaniu ich ďalších nápadov v diskusii.

Negatívne ekonomické dopady rozširovania BRICS na EU a SR.

Pri súčasnom svetovom vývoji sa bohužiaľ EU pri tomto trende riadenia nevyhne stagflácii a pravdepodobne aj nezvládnutej inflácii sprevádzajúcu deindustrializáciu. Rozobrali sa 2 návrhy obeživa, ktoré vieme začať používať.

Oskár Cvengrosch predstavil návrh funkčného distribuovaného finančného systému, ktorý je použiteľný okamžite a je nezávislý od elektronických zariadení. Systém je založený na zlatých alebo strieborných minciach ako sú napríklad Viedenskí filharmonici, ktoré boli uznané v EU ako platidlo (môžu byť ale akékoľvek). Ich deliteľnosť je vyriešená aplikovaním mechanizmu zmeniek. Prednáška zožala veľký potlesk. Hneď po spracovaní bude zverejnená na stránkach NO a uvidíme, ako si systém začne žiť svojim životom. Oskár bol okamžite požiadaný jednou z občín, aby svoju prednášku zopakoval aj na stretnutí občiny jej členom.

Peter Koudelka uviedol možnosti nielen investovania ale aj používania drahých kovov bez nutnosti ich fyzickej prítomnosti. Ide o spoločnosti ako sú Brinks a Loomis spravujúce kovy v tzv. M1 depozitoch s najvyššími stupňami ochrany na svete. Sú M1 depozity firiem, ktoré sú už dnes sprístupnené aj fyzickým osobám. Takéto depozity, ktoré si u nich klienti otvoria, vedia pri elektronickom príkaze na prevod časti drahých kovov medzi depozitmi použiť na úhradu za tovar. Napríklad kúpa 1kg bravčového mäsa bude uhradená elektronickým prevodom 1g zlata z depozitu kupujúceho do depozitu farmára. Čo sa týka zisťovania pravosti fyzických mincí, kovov, ktoré sú v obehu, tak upriamil pozornosť na IBIS. Potom sa zameral na krypto svet, s tým, že aj najčastejšie výhrady na volatilitu majú riešenia. Petrova prednáška bude po spracovaní takisto zverejnená na stránkach NO.

Categories: Stalo sa

4 Comments

Igor Zverko

Igor Zverko · 27. februára 2024 at 12:41

Získa sa možnosť používať menu bez fyzického použitia drahého kovu ale stratí sa to podstatné, nezávislosť od internetu a fyzická prítomnosť v lokalitách.

Marián Tkáč – Nevšimol som si, žeby niekedy niečo NEBOLO ovplyvňované zvonku ! - Národné Obrodenie · 26. februára 2024 at 18:22

[…] Havel (portál Paralelne) urobil počas zasadania Národného Obdrodenia v Slovenskom Raji rozhovor s Mariánom […]

Nezávislý distribuovaný peňažný systém - Národné Obrodenie · 27. februára 2024 at 16:43

[…] nezávislého distribuovaného peňažného systému Oskárom Cvengroschom na zasadnutí NO v Slovenskom Raji vyvolalo živý záujem. Systém bol v predchádzajúcom týždni s rovnakou silnou odozvou […]

Koncepcia správy štátu - Národné Obrodenie · 28. februára 2024 at 17:07

[…] témou zasadania NO v Slovenskom raji bola analýza návrhu Zmena Systému od Petra Blahynku. Cieľom bolo analyzovať tieto […]

Comments are closed.