Jiří Havel (portál Paralelne) urobil počas zasadania Národného Obdrodenia v Slovenskom Raji rozhovor s Mariánom Tkáčom.

Marián Tkáč uviedol na pravú mieru omyl Vladimíra Putina ohľadne faktu, do ktorého štátu patrila Zakarpatská Ukrajina, resp. Podkarpatská Rus do 2SV. V rozhovore sa dozviete pozadie predčasného vyvolania Slovenského Národného Povstania a že to bola intriga E.Beneša zaplatená práve východným územím ČSR. Na tomto území žije národ Rusínov, ktorých RF ani UA dodnes ako národ neuznala. Spomenul aj snahy Podkarpatskej Rusi po r.1993 riešiť si svoje štátoprávne usporiadanie.

Riziká spomenuté v prednáške p.Blahynku t.j.pád dolára a USA, vznik BRICS sú reálne, ale nepovažuje za celkom jednoznačné po poklese EU ekonomiky udržať si aspoň status quo cez lokálny reset. Dominantná závislosť SR od Nemeckej ekonomiky (resp.EU) a 0,7% hlasu v ECB. Popísal technicky formu odchodu od EURa. Pozitívny vplyv nezávislosti na EURO už popísal Joseph Stieglitz slovami: keby stredo-východoeurópske krajiny vystúpili z EU tak sú na tom ekonomicky 2x lepšie. 4% HDP odvádzame do EU a 2% získávame cez fondy (pokiaľ nám ich nezadržujú). Vie si predstaviť korunu postavenú na vode.

Predstavila sa stručne Mariánova kniha “Príbeh Slovenskej koruny”. Slovenské bankovky mali aj silný kultúrny záber. Vlastná mena nie je len symbol ale umožňuje aj viesť menovú politiku štátu, reagovať kurzom, úrokovou mierou.

V prezidentských voľbách nedoporučuje slovenského Petra Pavla, ktorým je Ivan Korčok. Zo svojich bohatých životných skúseností sa vyjadril aj k otázke, či zažil pôsobenie globalistického riadenia. Nuž, Marián si nevšimol, že by niekedy niečo nebolo ovplyvňované zvonku.

Vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi sa zlepšili po tom, čo sme sa rozdelili. Verí, že bude znova existovať aspoň niečo ako únia Česko – Slovensko alebo stredoeurópska nezávislá únia zloženej zo 6-7-8 štátov, kde každý by mal právo veta. Kedy a ako sa dostal do Lotrinského erbu slovenský dvojkríž, ale aj ďalšie informácie si pozrite v celom rozhovore.

Categories: Stalo sa