Zobrazuje sa 1 príspevok (z celkového počtu 1)
 • Autor
  Príspevky
 • #5914
  Martin NovákMartin Novák
  Účastník (Participant)

  Milan mi poslal priklady otazok, pri ktorych sa uz kandidati trochu viac zapotia:
  1. Moto : prečo kandidujem – prínos ?
  2. Ako si predstavuje spoluprácu s občanmi – spätná väzba ?
  3. Prakticky občania nemajú možnosť vykonávať svoju moc ani prostredníctvom svojich volených zástupcov, a ani priamo, čo znamená, že demokracia na Slovensku doteraz nebola a ani nie je – čo pre zmenu navrhujete?
  4. Základné priority vášho volebného programu ?
  5. Váš postoj k vypísaniu a platnosti referenda, ktoré otázky , by mali byť predmetom referenda?
  6. Ako, by ste zmenili podmienky referend, aby boli platné ?
  7. NO – ako si predstavujete reformu financovania NO, rozsah právomocí a činností. Jednotlivo k – NO politické , spoločenské, kultúrne, sociálne, športové.
  8. Kto, podľa vás, môže voliť a byť volený , objektivita volieb? 9.Akú reformu politických strán navrhujete , aby sa do parlamentu nedostali sekty, skupiny a strany, ktoré majú len finančné zázemie ? 10. Ako zabrániť politikovi v pokračovaní mandátu, keď neplní svoj program ? 11. Ste za to, aby stanovy politických strán boli jednotné, vytvorené (ústavnými) právnikmi ? 12. Akú formu priamej účasti občanov na správe veci verejných si predstavujete? 13. Aké navrhujete po podmienky na sfunkčnenie referend a plebiscitov ? 14. Aký je váš postoj k imperatívnemu mandátu poslanca, a ako, by mal byť realizovaný ? 15. Ako budete , ako politik reagovať na zmeny a potreby občanov ? 16. Súhlasili, by ste s podmienkou voliteľnosti – nie len 5% hlasov, ale aj 3000 – 5000 členov?
  17. Ústava – aké zmeny navrhujete ? 18. Presadil, by ste – funkčné referendum s nulovým kvórom, zmenu zastupiteľskej demokracie na priamu, imperatívny mandát? Ak áno, ako ? 19. Neutralita ?
  20. Spätná privatizácia štátneho majetku alebo znárodňovanie ? 21. Právo na hotovosť ?
  Práca a sociálna oblasť
  22. Aké zmeny, by ste urobil v sociálnom systéme ? 23. Ako a akými opatreniami, by ste podporil prácu študentov, dôchodcov, brigádnikov, osobitne nárazové a zberové práce v poľnohospodárstve ? 24. Čo, by ste urobil v racionalizácii dôchodkového systému ? 25. Druhý pilier – aké zmeny, by ste navrhovali, aby nedochádzalo k devalvácii zdrojov ? 26. Akými opatreniami, by ste dosiahol a zabezpečil skrátenie pracovného času pre samo živiteľov ?
  Zdravotníctvo
  27. Ako zabezpečiť dostatok lekárov, hlavne pediatrov a obvodných ? 28. Navrhované zmeny v zdravotníckom systéme – siete lekární, obvodov, súkr. a štátnych lekárov, laboratóriá, lieková politika, excelentné pracoviská, zdravotné poisťovne, platené štúdium, záchranky ? 29. Ako zabezpečiť kontinuitu zdrojov do zdravotníctva ? 30. Návrh liekovej politiky – sebestačnosť a ochrana obyvateľstva (lieky, vakcíny) ? 31. Váš návrh zvýšenia efektivity počtu ošetrených ? 32. Váš názor na WHO, EMA, funkčnosť – nefunkčnosť ŠUKLu ?
  Školstvo
  33. Ako, by ste racionalizoval systémy základného a stredného školstva ? 34. Ako, by ste navrhovali spravodlivé ohodnotenie učiteľského zboru ? 35. Presunuli, by ste školstvo pod štátnu správu – Prečo ? 36. Ako zmeniť obsahovú formu – zjednotenie štúdia na základných školách, posilniť učňovské školstvo ? 37. Ako zabezpečiť kvalitu a počet výberových škôl – gymnáziá, priemyslovky ? 38. Ako zabezpečiť optimálny počet absolventov vysokých škôl, pre potreby národného hospodárstva ? 39. Ktoré zmeny navrhujete zmeniť, ktoré ovplyvňujú vyučovací a výchovný proces ?
  Hospodárstvo
  40. Ako , by ste zmenili energetickú politiku štátu ? 41. Ako zabezpečiť hospodársky rast v dlhodobom horizonte ? 42. Aké aplikačné formy a kapitálové zdroje, by ste na to použili ? 43. Váš názor na ,,green deal,, a formy udržateľnosti a sebestačnosti ? 44. Obehová ekonomika – návrh riešenia ? 45. Aké rozvojové stimuly a zmeny daňovo-odvodového zaťaženia , by ste navrhovali ? 46. Ako, by ste zabezpečili stabilitu hospodárskeho systému a čo, by ste navrhovali zmeniť ? 47. Uskutočnili, by ste zmeny v štátnych podnikoch a aké ? 48. Aké podporné a stabilizačné formy hospodárstva navrhujete ? 49. Ako zmeniť zápornú obchodnú bilanciu, zrýchliť tendre, odbúrať byrokraciu a korupciu ?
  Spravodlivosť
  50. Čo s Špec.TS, Špec. Prok., NAKA? 51. Zmeny v policajnom zbore ? 52. Čo s kajúcnikmi, korupčnými štát. úradníkmi? 53. Ako spravodlivo riešiť polit. kauzy ? 54. Ako skrátiť konania vymožiteľnosti práva ? 55. Predaj monopolov – považujete za trestno právnu chybu ?
  EU fondy, tendre
  56. Aké zmeny, by pomohli urýchleniu a efektívnejšiemu čerpaniu EU fondov ? 57. Je čerpanie Kohézneho fondu a priamych Bruselských zdrojov dostatočné ? 58. Ak nie, aké navrhujete opatrenia ? 59. Ako, by ste zvýšil efektivitu využitia EU fondov pre hospodársky rast ?
  Štátna správa , samospráva, finančná správa
  60. Akými opatreniami, by ste vyriešili disparity regiónov ? 61. Vyrušuje vás vplyv NO na fungovanie štátu ? Aké navrhujete opatrenia ? 62. Aké opatrenia v daňovo odvodovom systéme navrhujete realizovať ?
  Poľnohospodárstvo
  63. Aké opatrenia zabezpečia zvýšenie sebestačnosti potravín ? 64. Váš názor na – malé farmy? 65. Ktoré opatrenia zabezpečia stabilitu poľnohospodárskeho systému ? 66. Ako vyriešite dvojkoľajnosť a nefunkčnosť v lesnom hospodárstve ? 67. Kto má riadiť a môže zasahovať do riadenia poľovníctva ? 68. Je politika ochrany zvery a nepôvodného vtáctva kormorán, čajka,…správna ? 69. Opatrenia na rozšírenie malých chovateľských foriem a včelárstva ? 70. Komasácie – návrh pozemkovej strategickej reformy – ako ?
  Životné prostredie
  71.Bez zásahové zóny – návrh opatrení ? 72. Likvidácia enviromentálnych záťaží, nebezpečných odpadov – zrýchlenie procesov – Váš návrh ? 73. Spaľovne – strategické riešenie ? 74. Aký význam a prínos majú NO pre MŽP ? 75. Navrhujete zmenu obsahu a formy EU grantov ? Ak áno – aké ? 76. Ako , by ste zreformoval a zabezpečil limity časového posúdenia ,,úradov,, ?
  Bankovníctvo, exekúcie
  77.Reformy a zmeny v bankovom systéme – čo zmeniť a zlepšiť ? 78. Zvýšenie dostupnosti kapitálu – formy ? 79. Exekúcie – návrh riešenia ?
  Médiá
  80. Ako, by ste zabezpečili a zlepšili vyvážený prístup a formy vysielania RTVS 81.Ste za zmeny informovanosti občanov o pôsobení vlády a parlamentu – návrh ? 82. Ako zabezpečíte objektivitu vysielania ? Kontrolné a sankčné mechanizmy – aké? 83. Aké zmeny navrhujete vo vysielaní politických tém ?
  Armáda
  84. Ste za vytvorenie vlastnej armády nikomu nepodliehajúcej – ( národná garda)
  a zavedenie povinnej ZVS ? 85. Doba, využitie armády, formy vzdelávania – návrh ? 86. Ako opäť zabezpečiť ochranu obyvateľstva ? 87. Formy a opatrenia na vyzbrojenie armády ?
  Rôzne – doplniť na 100 + 1
  neutralita
  nadradenosť našich zákonov nad EU
  imperatívny mandát poslancov a prezidenta
  zmena ústavy (po jej úprave) len referendom
  – národné médiá – tlačovky(musia), povedomie, prieskumy, …
  – tvorba volebného programu – konkrétna…
  – cez zahraničie – seba prezentácia, zdroje, povedomie, ….

Zobrazuje sa 1 príspevok (z celkového počtu 1)
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.