V rámci iniciatívy výberu kandidátov na základe osobných referencií členov Národného obrodenia sa s Adrianou Kráľovou zhovárala Lucia Berešová.

1. Povedzte stručne aká sú Vaše doterajšie aktivity v súvislosti s Vaším rozhodnutím vstúpiť do politiky, aký máte vek a skúsenosti a prečo kandidujete práve za stranu SNS. Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť myšlienky ako vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov. Ste za zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku? Prečo si myslíte, že práve Vaše pôsobenie bude prínosom, čo konkrétne je cieľom Vášho mandátu?

Deťom sa venujem profesionálne 14 rokov v okruhoch materstvo, rodičovstvo a školstvo. Sama mám 3 deti. Do politiky vstupujem ako občianska aktivistka, ktorá vníma, že politici zlyhali. Nevnímam skutočnosť, že máme skutočného zástupcu v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorú som pred pandémiou aj osobne navštívila s občianskym návrhom zákona za práva matiek. Títo “zástupcovia” ma plne odignorovali, pretože vidím, že nie je ich záujmom venovať sa problémom ľudí. Od písania blogov, článkov, kníh a aktivizmu som sa rozhodla posunúť ďalej. Pochopila som, že ak sa nebudem angažovať sama za naše deti, za nás ľudí a naše problémy, nikto nebude plnohodnotne riešiť témy, v ktorých viem pomôcť a ktoré trápia všetkých. Jediné riešenie je zapojiť sa.

Slovenská národná strana je postavená na národných myšlienkach už od roku 1871, má aj dnes jednoznačný program, ktorý ako hovorí je postavený na myšlienke mieru, na myšlienkach rodiny a jej ochrany a na myšlienkach dôstojného života ľudí. Je to značka, v ktorej pôsobili mnohé významné osobnosti, ako aj rodák z Liptovského Mikuláša, Martin Rázus. Znak a logo Slovenskej národnej strany, viažuce sa k horeuvedeným myšlienkam, nosím pripnuté na saku s mimoriadnou hrdosťou. Som Slovenka za Slovensko, za naše deti a v politike chcem chrániť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky, ochraňovať slobodu slova, právny štát a demokraciu. Keď mi dajú ľudia na to mandát, chcela by som pôsobiť predovšetkým v oblasti školstva.

Oficiálne stanovisko strany k NATO a EÚ je jasné – odmietame nepríčetné riešenia o okamžitom vystúpení. Toto je zložitý problém, kde vidím, hlavne vo vzťahu k EÚ princíp evolúcie a spolupráce, nie podriadenosti Bruselu. Sme malý štát a preto udržiavanie vzťahov so susedmi má vysokú prioritu. No na pôde mojej odbornej pôsobnosti sa určite kompetentnejšie vyjadrím k zastaveniu LGBTI agendy, ktorú razantne odmietam pri zavádzaní do všetkých typov škôl. Čo sa týka ilegálnych migrantov, vystúpila som k tejto téme s prejavom v Malackách, kde som sa jasne vyjadrila, že my sa tu musíme starať predovšetkým o vlastný národ. Absolútny zákaz mimovládok je tiež nekorektné riešenie, občianska spoločnosť musí mať nástroje na zmenu kultúry, ako sú programy na podporu materstva, dojčenia, či postupná zmena postojov spoločnosti ku alkoholu, tabaku, drogám všeobecne, počítačovým hrám, či prostitúcii. Aj takéto mimovládky totiž existujú a mnohé ďaľšie, ktoré pomáhajú tam, kde štát zlyháva. Slovenská národná strana má v programe zastaviť tie mimovládne neziskové organizácie, ktoré sú financované zo zahraničia.

Verím, že ľudia uvidia v horeuvedeným myšlienkam zmysel, pretože na Slovensku potrebujeme zmenu prístupu k témam, ktoré som hore načrtla, ako aj v podcaste s Dannym Kollárom tu:

https://www.youtube.com/live/RxtWp4Ja8sM?si=Yf_8yHL47oB8wLzH


2. Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti ?

Ako som spomenula v prvej otázke, moje skúsenosti sú v podpore prirodzeného materstva a rodičovstva. Som vyštudovaná pedagogička. Vzdelávam matky už počas obdobia tehotenstva k veľmi pokrokovým a vedeckým poznatkom, ktoré im uľahčia vstup do materstva (pôrod, dojčenie, nosenie dieťaťa, kontaktná a vzťahová výchova). Tieto prístupy majú podporu v moderných neurovedách. Týmto spôsobom pomáham matkám, otcom a rodinám na ich najdôležitejšej ceste života – podpora rodiny. Spoluvytvárame komunitu, ktorá učí dieťa iným spôsobom ako iba predstavou, že učenie začína školským zápisom. Týmto témam sa venujem v kontexte a poznaní celého vývoja dieťaťa od jeho narodenia až ku školským laviciam. V politike budem chrániť a podporovať rodinu ako najposvätnejšiu bunku spoločnosti, pretože preto sme sa stali rodičmi, aby sme odovzdávali ďalej naše národné hodnoty, ku ktorým nás tiež viedli naši predkovia. V politike som kvôli budúcnosti našich detí a hodnotám slovenského národa. Keď vychováme naše deti k múdrosti, zabezpečíme im rast ich potenciálu a rodičovskú ochranu, odovzdáme im hodnoty, tradičnosť kultúry a rodiny, potom si uvedomíme, že preto sme sa stali rodičmi. Verím, že byť ochrankyňou života od počatia je kľúčové pre rast budúcnosti národa, preto mám sama tri deti a tým som povedala všetko. K manželstvu sa staviam spôsobom – v dobrom, aj v zlom.


3. Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.

Táto otázka je tak obsiahla, že som program pre školstvo spísala do komplexného dokumentu. Tento môj autorský program je zameraný na dieťa a odstránenie stresu zo školy. Táto téma je tak obtiažna, že sa vyslovene v 12 stranovom dokumente venujem výlučne tejto problematike. Začať musíme tam, prečo žiaci už v druhom ročníku nemajú radi školu. Doteraz sme mali príliš veľa politických reforiem školstva. Tento koncept nie je politický, ale je požiadavkou pedagógov a rodičov v kontexte doby, kedy matky rozmýšľajú inak ako predtým. Je skôr empatickým konceptom, na ktorý vieme neskôr nadviazať ako odborný tím s kolegami. Teším sa práve na spoluprácu a koooperáciu, ktorá v politike chýba, pretože ide všetkým o všetko (najmä o vlastný prospech), iba nie o naše deti a o ľudí. Je čas to zmeniť. Dala som si tento cieľ a skúsim ho naplniť. Mnou navrhovaný program je koncipovaný s cieľom zmiernenia napätia medzi štátnou školou a alternatívou.

Celý program tu: 

http://www.adriana-kralova.sk/wp-content/uploads/2023/08/AK_SNS_PROGRAM_2023_WEB.pdf 

Video ku školstvu tu: 

https://youtu.be/0r9VWtxwow4?si=wZjtgEgfLEK8hA0f

4. Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva, aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Ako na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva ? Ako sa pozeráte na a ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO ? Aké kroky presadíte voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil genocídy Slovenského národa v covidovom období. Zároveň je veľmi dôležité aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“ t.j. v covid cirkuse, či ste s ním súhlasili, ako ste vnímali prebiehajúci covid teror ? Ste očkovaná a koľkokrát ? Dali Ste sa testovať, nosili ste rúško, či a ako Ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov, … Ste členom nejakej Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa podobné „divadlo“ v nejakej forme znovu zopakovalo?

V rezorte zdravotníctva je to ešte vážnejšie ako v školstve. V zimnom období som sa zasadila v regióne za našu Liptovskú nemocnicu a pomohla som pri rokovaniach so zástupcami mesta Liptovský Mikuláš aj na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Práve z pozície laktačnej poradkyne som mala možnosť vyjadrovať sa v rámci rokovaní k sekcii pôrodníctvo a neonatológia, kde som bola ako pomocná ruka našej riaditeľky nemocnice. K výsledku prerokovania petície som informovala v tomto blogu: http://www.adriana-kralova.sk/2023/01/23/peticia-k-liptovskej-nemocnici-bola-prerokovana/. Čo sa týka politiky, v zdravotníctve rada by som presadzovala zdravý rozum, načúvala rodičom a snažila sa zabrániť nepriaznivým tendenciám v tejto oblasti – zmluva WHO. Oficiálnou politikou Slovenskej národnej strany je pravidelné prehodnocovanie liekového zoznamu, dostupnosti liekov a výšky doplatkov za lieky. V programe máme tiež návrh, aby o predpise liečby a liekov rozhodovali výlučne lekári, nie zdravotná poisťovňa schválením menej vhodnej lacnejšej alternatívy. Dostupná starostlivosť by sa mala zvýšiť. Podporíme projekty výstavy a rekonštrukcie nemocníc a polikliník.

Počas pandémie som na občianskej pôsobnosti spísala množstvo petícií a podaní v spolupráci s advokátskou kanceláriou a angažovala som sa hlavne za zachovanie občianskych a ľudských práv v zdravotníckej oblasti. Úspešné boli podania na Mikasov úrad (padli rúška na školách) a tiež na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky (padli režimy OP, ktoré už nerešpektovali ani testovanie a mali prinútiť naše deti vôli štátu). V tomto období som viedla úspešnú občiansku iniciatívu Škola bez podmienok, ktorá chránila práva detí v školách proti násilným zdravotníckym úkonom a zásahu do integrity našich detí vynucovaním. Edukovali sme rodičov a verejnosť. Najviac sme upozorňovali na psychické problémy u detí počas lockdownov, ktoré sa neskôr ukázali ako pravdivé a alarmujúce. Nie som očkovaná a nepodieľala som sa na žiadnom cirkuse vynucovanom vládou a Mikasovým úradom. Dodnes sa sporím s týmto úradom, ktorý sa ma snažil protiprávne pokutovať za rúško na proteste v Košiciach.

V politike sa pravda nenosí, ale som pravdu vždy hovorila, hovorím a hovoriť budem. Pravda je tam, kde je Boh. Nie je ľahké postaviť sa na barikádu proti strachu, hlúposti, uniformite a lojalite. V prípade nutnosti sa opäť postavím za pravdu znovu a znovu.


5. Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolarového zúčtovania dnes už v 75% krajinách sveta. Aké nám to otvára príležitosti ? Čo budete v parlamente presadzovať ? Aký je Váš postoj ku defi kryptomenám a aký ku cefi ? Zvlášť sa vyjadrite k projektu ECB CBDC a čo presadíte v súvislosti s tým ako prvé.

Nie som odborníčkou na ekonomiku, ale ostatné tieto otázky budem dôsledne komunikovať s oficiálnymi stanoviskami strany a našich odborníkov v tejto oblasti. Ekonomické riešenia som nepredstavila preto ani v svojom programe na webstránke www.adriana-kralova.sk, pretože sa zameriavam na školstvo, materstvo, rodičovstvo a sebestačnosť. Týmto oblastiam sa venujem dlhodobo a preto si myslím, že v Národnej rade Slovenskej republiky by malo pôsobiť čo najviac odborníkov na rôzne oblasti, aby Slovensko mohlo rásť po každom ohľade. Nie som ani za znižovanie počtu členov NRSR zo 150 na menej. Mali by to však byť kandidáti volení z každého regiónu, aby bola zabezpečený hlas všetkých regiónov a občín v nich. Tiež si myslím, že by pri NRSR malo byť ešte Národné zhromaždenie pozostávajúce z naozajstných odborníkov z každého odvetvia. To je ale na diskusiu. Každý kandidát by mal mať zodpovedajúce vzdelanie. Ideálne by boli aj psychologické a osobnostné testy pre kandidátov.


6. Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.

Je to jednoduché – sebestačnosť Slovenska zabezpečíme podporovaním vidieka a jeho zachovaním v plnej miere. Nebudem podporovať žiadne z nezmyselných opatrení, ktoré vidiek ničia a dehonestujú. Treba obnoviť družstvá na dedine. Na miestnych trhoviskách si ľudia môžu bez byrokracie vymieňať a predávať produkty z dvora. V obchodoch treba podporovať slovenské výrobky a našich domácich podnikateľov. V tejto oblasti máme taktiež ďalších kolegov, ktorí sa zaoberajú výlučne touto otázkou presne v takom rozsahu ako sa ja zaoberám školstvom. Z oficiálneho programu strany je to teda podpora slovenských pestovateľov a živočíšnej výroby, zákaz pestovania a dovoz GMO, politika vyváženej ochrany lesov a životného prostredia, obmedzenie ťažby a vývozu kvalitnej drevnej suroviny do zahraničia, podpora domáceho drevospracujúceho priemyslu, prehodnotenie a transformácia chránených území, návrat regulácie veľkých šeliem do rúk poľovníkov a mnohé iné opatrenia.

7. Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte?

Je nutné zachovať to, čo nám ešte zostalo a podporiť štátne vlastníctvo strategických podnikov.


8. Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EU a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. A ak nie, tak aké možnosti budete presadzovať, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa. Vysvetlite prosím Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „Pochodov za mier“ ?

K EÚ a NATO som sa vyjadrila v prvej otázke. Sme za okamžitý mier na Ukrajine. Pochodov za mier som sa nezúčastnila, pretože počas pandémie ma vyhadzovali z pódií a rozumiem, že v týchto aktivitách sú vždy záujmy tretích strán (skrytá stranícka propaganda, organizátor a jeho záujmy, financie atď.). Takže ak som nevedela presne, čo bude potom s týmito aktivitami neskôr, rozhodla som sa držať si odstup. Všetko sa dá totiž zneužiť neželaným smerom a netušila som vlastne, koho by som podporovala v skutočnosti. To nemení nič na mojom názore, ktorý zostáva rovnaký – okamžitý mier. Buď podporujete mier, alebo niekoho záujmy.


9. Návrat k právnemu štátu. Definujte prosím kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Ako vedľajšia otázka zodpovedzte Vaše návrhy hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov. Ako dosiahnete medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi ?

Za seba viem povedať, že budem podporovať všetky kroky, ktoré vedú k návratu dôvery v právny štát a demokraciu. Budem podporovať plnú občiansku slobodu slova. Politike treba vrátiť dôveru a svedomie. V programe Slovenskej národnej strany máme obnovu kvalitnej legislatívy a zrušíme obsoletné a zbytočné právne predpisy. V prípade podpory ústavnej väčšiny sfunkčníme inštitút referenda a do ústavy občanom pridáme možnosť prostredníctvom neho vyvolať predčasné voľby do NRSR. Zavedieme možnosť predbežného preskúmania súladu predmetu referenda s ústavou, aby sa už nestalo to, čo v roku 2021, že prezident a Ústavný súd hodia do koša petíciu s takmer 600-tisíc podpismi občanov. Budeme sa brániť neprimeraným centralizačným snahám EÚ. Zabránime únikom zo spisov a možnosti zneužívania polície, prokuratúry a súdov na politickú perzekúciu. Odmietame zavedenie utečeneckých kvót a prijímanie nelegálnych migrantov na základe príkazov EÚ. Odmietame pristúpenie k Marakéšskej zmluve o migrácii.


10. Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu. Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje že majú vyspelý systém systém priamej demokracie dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?

K priamejšej forme demokracie môžeme dospieť spomenutým zriadením Národného zhromaždenia pri Národnej rade Slovenskej republiky a následne priamou voľbou poslancov z každého regiónu, ako aj ich odvolania ľuďmi a občinami regiónu. Ja sama som už zárodkom akéhosi ústupku v politike, kedy som sa dostala ako občiansky kandidát na kandidátku politickej strany. Nerada si píšem po internete, že som nezávislá kandidátka, aj keď stále nie som členkou strany SNS. Nezávislosť neexistuje a istým spôsobom je slovo “nezávislosť” len náplasťou na oblbnutie občanov a ľudí, alebo ospravedlnením, keď niečo, tak ja som “muzikant”, teda nemám s nimi nič spoločné. Toto mi príde veľmi neférové a nemorálne, preto som požiadala v priebehu augusta (9.8.2023) stranu SNS o prijatie za členku, ale moja žiadosť bude posudzovaná až po voľbách na základe straníckeho uznesenia. Tento môj krok považujem za vyjadrenie dôvery k spoločnému úsiliu a tým je záchrana Slovenska proti absolútnemu rozvratu štátu ultraliberálmi. Akékoľvek ďalšie navrhnuté zmeny, ktoré budú mať za cieľ priamejšiu formu demokracie, budem podporovať. V politike som absolútny nováčik bez politickej minulosti. Zámery a ciele mám ušľachtilé. Mojou jedinou úlohou je vydržať všetky útoky kvôli deťom a ľuďom. Pretože oni sú moji zamestnávatelia. Do politiky vstupujem zdola.

Mgr. Adriana Kráľová, kandidátka SNS číslo 129

Categories: Politika