1. Povedzte stručne aká sú Vaše doterajšie aktivity v súvislosti s Vaším rozhodnutím vstúpiť do politiky, aký máte vek a skúsenosti a prečo kandidujete práve za stranu Republika. Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť myšlienky ako vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov. Ste za zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku?  Prečo si myslíte, že práve Vaše pôsobenie bude prínosom, čo konkrétne je cieľom Vášho mandátu?

Volám sa Ing. Alexandra Jašurková, mám 24 rokov. Vysokoškolské vzdelanie I. Aj II. Stupňa som ukončila s vyznamenaním (červený diplom). S politikou mám skúsenosti ako asistentka poslanca NRSR. Venovať by som sa chcela školstvu a mládeži, v súvislosti s mojím pôsobením v študentských spolkoch a reprezentáciách ako Akademické senáty a Študentská rada vysokých škôl, kde som nadobudla skúsenosti týkajúce sa hlavne vysokého školstva na Slovensku .V rámci Slovenskej akreditačnej agentúry získavam skúsenosti v oblasti akreditácií vysokých škôl na Slovensku. Pôsobím zároveň ako vedúca Mládežníckej organizácie Mladí Republikáni, kde sa snažíme vychovávať mládež smerom k športu, vlastenectvu, zdravému životnému štýlu, vzdelaniu a samozrejme k prorodinnému zmýšľaniu.

Za Hnutie Republika kandidujem preto, lebo sa s triezvym pohľadom na vec, vedeli pozerať nie len na pandémiu Covid-19, ale aj na problematiku rozdeľovania spoločnosti skrz očkovanie a ozbrojený konflikt na Ukrajine. V Republike odmietame protiruské besnenie a sankcie a budeme pracovať na zlepšení vzťahov aj so štátmi na východ od nás (BRICS). Bojujeme za tradičné hodnoty a ochraňujeme tradičnú rodinu.

Hnutie Republika presadzuje v dlhodobom horizonte dosiahnutie vojenskej neutrality Slovenska a NATO podľa nás nemá v súčasnosti opodstatnenie.   Existuje len za účelom štvania proti Rusku.

Čo sa týka Európskej únie, presadzujeme reformu EÚ a jej navrátenie čisto k hospodárskemu združeniu štátov, ktoré majú zachovanú svoju vlastnú suverenitu. Nepodporujem a ani nikdy nebudem podporovať zvrátené politiky EÚ vrátane politík jedenia hmyzu, elektrických áut alebo nechutnej LGBTQ propagandy. Hnutie Republika aktívne bojuje proti LGBTQ agende a takisto sa dlhodobo snažíme zabrániť prílevu ilegálnych migrantov na Slovensko.

Áno, som za zákaz politických mimovládok na Slovensku. Myslím si, že budem prínosom práve z toho dôvodu, že mám mladý pohľad na vec. Som síce mladá, avšak nemám žiadne korupčné napojenia na nikoho. Keďže si chcem na Slovensku založiť rodinu a žiť na Slovensku, tak nemôžem dopustiť ani nám výchovu detí a mládeže prznil nejaký Šimečka s Progresívnym Slovenskom. Preto, ako som písala vyššie, chcela by som sa angažovať hlavne v školstve, odpolitizovať vzdelávanie a vrátiť nášmu školstvu kvalitu. 

2. Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti ?

Rodina je to najdôležitejšie, čo tvorí spoločnosť. Nič nie je pre dieťa a pre členov spoločnosti dôležitejšie ako zdravý rodinný život. Preto odmietam akékoľvek označenia ako Rodič 1 a Rodič 2. Je muž a žena, otec a matka. Deti musia vyrastať v zdravom rodinnom prostredí a mládež musí byť k tomuto vzoru vychovávaná. V poslednej dobe je vidieť trend, kedy sa mladí nechcú vziať a nechcú budovať rodiny. To je veľký problém americkej propagandy v Hollywoodskych filmoch, kedy sa ľudia aj do 40-tich rokov chcú stále baviť, chodievať na párty a popíjať s kamošmi. Mládeži musíme ukázať, že rodinný život má na rozdiel od nekončiacej párty oveľa hlbší zmysel. Odmietam akékoľvek zásahy LGBTQ komunity a politických mimovládok do tradičnej rodiny.

    3. Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.

Odpolitizovanie škôl, zákaz pôsobenia politických mimovládok v školstve ( dúhové a progresívne činnosti , ktoré majú za účel viesť deti k zvrátenej sexualite a spochybňovaniu tradičnej rodiny),  podpora technicky zameraných škôl, vzdelávanie musí reflektovať potreby 21. storočia, mne sa konkrétne páči metóda učenia STEM, ktorá je veľmi populárna vo východných krajinách. Je potrebné podporovať vedu a výskum na vysokých školách a taktiež našich vedecko-výskumných pracovníkov, aby sa mladým ľuďom oplatilo ostať na Slovensku a aby nedochádzalo k odlivu mozgov. Dôležité je taktiež prepojenie s praxou, z môjho pôsobenia v študentských organizáciách viem, že to študentom chýba. Preto by som chcela prepojiť školy s našimi fabrikami. Mojou víziou je takisto zapojiť firmy zo zahraničia. Doteraz od nás dostávali daňové prázdniny atď., myslím si, že by sme mali dať my im podmienku, aby každý rok naberali stážistov a praxantov zo slovenských stredných a vysokých škôl. Takto by sme mohli zo škôl plynulo zapojiť študentov do výrobného procesu a po ukončení štúdia by vedeli rovno nastúpiť do práce. Taktiež by bolo mojím cieľom hľadať a podporovať športové talenty na Slovensku. Športy sú drahé a tak sa stáva, že žiak má síce talent, ale nemôže sa zapojiť do profesionálneho športu, pretože nemá finančnú základňu. V študentoch by som chcela vyvolať túžbu sa vzdelávať a zároveň spoznávať krásy Slovenska za účelom budovania lásky k vlasti. Zaráža ma, že niektorí žiaci základných a dokonca aj stredných škôl nevedia text Slovenskej hymny, nevedia vymenovať  ani si predstaviť základné štátne symboly Slovenskej republiky. To by som takisto dala ako súčasť výučby už v predmete Vlastiveda s oveľa väčším dôrazom (mám informácie od pár rodičov, že sa to učí „iba trochu“ na Prvouke).

    4. Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva, aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Ako na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva ? Ako sa pozeráte na a ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO ? Aké kroky presadíte voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil v covidovom období násilných skutkov chápaných väčšinou národa ako genocída Slovenského národa! Zároveň je veľmi dôležité aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“ t.j. v covid cirkuse, či ste s ním súhlasili, ako ste vnímali prebiehajúci covid teror ? Ste očkovaná a koľkokrát ? Dali ste sa testovať, nosili ste rúško, či a ako ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov, …  Ste členom nejakej Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa podobné „divadlo“ v nejakej forme znovu zopakovalo?

Hlavné je zabezpečiť bezplatnú zdravotnú starostlivosť, je potrebné úplne vymazať niečo také ako je nosenie si vlastných hygienických potrieb do nemocnice. Zákonné zdravotné odvody by mala spravovať len jedna štátna poisťovňa, ktorá bude práve garantovať bezplatnú starostlivosť. Určite som striktne proti podriaďovaniu sa WHO!  Videli sme ako to dopadlo, počas COVIDU. Čo sa týka otázky k lekárom, ktorý porušovali Hippokratovu prísahu a spolupracovali na očkovacom a covid terore, som za úplne prešetrenie všetkých podnetov a sťažností, ktoré na nich boli podané. Je ale treba rozlišovať lekára, ktorý svojou činnosťou resp. nečinnosťou a nedbalosťou je priamo zodpovedný za úmrtie niekoho a medzi lekárom, ktorý síce nosil respirátor, ale nikomu neublížil, ordinoval ako mal a nikoho nenútil sa zaočkovať. Očkovanie nech je na báze dobrovoľnosti .

Čo sa mňa konkrétne týka, nie som očkovaná a nechodila som sa ani testovať.. Do školy som chodila, bez všetkého tak či onak. Čo sa týka mojej brigády na Slovenskej pošte, aj keď bol tlak na zaočkovanie sa a na testovanie sa, neustúpila som ani v jednom. Vedúcej som jednoducho povedala, že má polovicu personálu v karanténe a že oni potrebujú mňa, nie ja ich. Viem si nájsť brigádu aj pri sadení stromčekov. Vedeli, že mám pravdu a pracovala som tam od novembra až do skúšok v máji. Za okienkom som taktiež odmietla dusiť sa v respirátore.

Keby sedím vo vláde ja, nič také by som nikdy nedovolila. Žiadne ničenie malých a stredných podnikateľov skrz lockdown a žiadne prznenie školstva cez online dištančné vzdelávanie. Keby lekári ordinujú ako majú a nečakali s predpisom liekov, antibiotík do chvíle, keď človek leží s hnisavou angínou na nemocničnom lôžku, tak by ľudia na pľúcnom oddelení do takej vysokej miery neumierali.

    5. Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolarového zúčtovania dnes už v 75% krajinách sveta. Aké nám to otvára príležitosti ? Čo budete v parlamente presadzovať ? Aký je Váš postoj ku defi kryptomenám a aký ku cefi ? Zvlášť sa vyjadrite k projektu ECB CBDC a čo presadíte v súvislosti s tým ako prvé.

Vítala by som zavedenie vlastnej národnej meny, no na realizáciu tak ambiciózneho projektu, v tak zdevastovanom a zadlženom hospodárstve vidím priestor až po čase ozdravných opatrení a cieľavedomých procesov hospodárskeho rastu, za priamej účasti štátneho hospodárskeho plánovania. Prioritou je podporiť domácu produkciu a export a hľadať preto vhodné nástroje a podmienky aj v medziach zahraničnej spolupráce.

Digitálne euro bude realitou už o niekoľko mesiacov a vnímam ho ako nebezpečnú víziu totalitnej spoločnosti, ku ktorej EU, ale aj okolitý svet smeruje. Som hrdá, že sa Hnutiu Republika podarilo presadiť právo na hotovosť do Ústavy a garantovať tak existenciu hotovostnej podoby využívaného platobného prostriedku.

V prípade úspechu, máme v pláne jasnejšie definovať podmienky v zákonoch, upravujúcich právo na použitie hotovosti v bežnom platobnom styku. Ľudia nesmú byť krok za krokom okrádaní o slobodu.

S Alexandrou robila rozhovor za Národné Obrodenie Lucia Beresova

6. Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.

Diverzifikácia hospodárstva – Slovensko by mohlo investovať do rôznych odvetví hospodárstva, aby sa znížila závislosť od jedného sektora (nech nie sme závislí iba na výrobe áut). Dalo by sa to skrz podporu startupov a malých a stredných podnikateľov, ktorý taktiež zvýšia počet pracovných miest a produktivitu hospodárstva. Určite by som chcela podporovať poľnohospodárstvo a lokálnu výrobu potravín, aby sme boli hlavne potravinovo sebestační a nezávislí od dovozu nekvalitných potravín zo zahraničia. Taktiež by som chcela presadiť aj podporu výskumu a vzdelávania , pretože tam to všetko začína. Máme obrovské rezervy v podobe desaťtisícov nezamestnaných osadníkov, ktorých skratka musíme dostať do práce. Na poliach, pri zvieratách a v lesoch. Tento potenciál nám umožní výrazne znížiť zaostávanie mnohých regiónov Slovenska.

   7. Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte?

Som za návrat strategických monopolov ako sú vodárne, plynárne či elektrárne do rúk štátu a to vrátane cenotvorby energií.  V tejto oblasti je dôležité hlavne zrušiť energetické sankcie proti Rusku. Nekupovať predražený bridlicový plyn z USA a vzhľadom k tlaku na elektrifikáciu sa musíme pripraviť na výstavbu novej jadrovej elektrárne. Všetky štátne a verejné zákazky budú uprednostňovať slovenské firmy pred zahraničnými.

   8. Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EU a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. A ak nie, tak aké možnosti budete presadzovať, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa. Vysvetlite prosím Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „Pochodov za mier“ ?

Ako som písala vyššie, NATO je zbytočnosť. Na vystúpenie z tohto vojenského paktu musíme najskôr vypovedať Obrannú zmluvu s USA a zrušiť americké vojenské základne na Slovensku. Potom je potrebné obnoviť armádu SR a až potom môžeme vystúpiť z NATO, ale nie rozkazom jednej politickej strany. Musí to byť iniciatíva viacerých strán na zvolanie referenda, v ktorom sa rozhodne. Čo sa týka EÚ tak som už spomínala, že som za zásadnú reformu EÚ.

    9. Návrat k právnemu štátu. Definujte prosím kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Ako vedľajšia otázka zodpovedzte Vaše návrhy hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov. Ako dosiahnete medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi ?

V prvom rade treba odpolitizovať políciu a prokuratúru a zaviesť absolútnu slobodu slova. Bolo by dobré stanoviť aj expresné časové lehoty na súdne procesy a vytvoriť pre občanov bezplatné právne centrá po celom Slovensku. Zrušila by som aj minimálne kvórum pre platnosť referenda a výsledok tohto referenda by bol ústavne záväzný. Súdne procesy by mali byť transparentné a súdne rozhodnutia by mali byť verejne vystavené, aby si ich mohol každý pozrieť. Zapojila by som tiež občanov SR do procesov voľby a hodnotenia sudcov, aby vedeli, že sa taktiež zodpovedajú občanom SR. Hnutie Republika presadzuje dlhodobo trestnoprávnu zodpovednosť politikov a taktiež aj psychotesty pre verejných činiteľov. Poslanci hnutia Republika navrhli v parlamente zakomponovať hmotnú zodpovednosť politikov a ich nominantov priamo do Ústavy Slovenskej republiky, aby ju v budúcnosti bolo extrémne náročné zrušiť. Tento zákon však parlamentom neprešiel. Čiže máme na tento problém už aj vypracovaný zákon, avšak potrebujeme mať čo najviac percent vo voľbách, aby sme ho mohli presadiť. Určite by som nášmu rozpočtu pomohla peniazmi, z mimoriadneho odvodu voči bankovému sektoru, ktorý ma extrémne zisky na úkor ľudí.

    10. Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu. Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje že majú vyspelý systém systém priamej demokracie dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?

Začnem tými médiami. Je potrebné aby sme zaistili nezávislosť médií a dali priestor aj alternatívnym médiám. Som za slobodu slova a hlavne za rozvoj kritického myslenia na školách. Aby ľudia len slepo neverili, všetkého čo sa v médiách ukáže, ale aby si vedeli spájať veci dokopy a rozmýšľať nad vecami. Zaviedla by som zákon a reguláciu na média, ktorá by zabezpečila transparentnosť vlastníctva médií, aby bolo verejne dostupné, kto tieto médiá vlastní a odkiaľ sú financované. Žurnalistiku na vysokých školách by nemali vyučovať bulvárne ale fakticky, čiže novinári by mali používať priame fakty bez zavádzania bulvárnymi informáciami. Hovorí sa, že každý politický systém má niečo dobré a niečo zlé, ale nevzdelanosť ľudí vyberie z každého systému len to zlé. Preto si myslím, že by sme pri reforme Slovenska mali naozaj klásť dôraz v budovaní záujmu o politiku už u študentov. Aby ľudia sledovali, čo sa deje a aby nevolili nerozvážne a bez informácií. Napr., keď mladí ľudia volili Čaputovú preto, lebo podľa nich bola vraj pekná. Čiže žiadne faktické opodstatnenie. Takýmto chybám keď zabránime, tak to už bude svojim spôsobom veľká zmena pre politiku Slovenska

Categories: Politika