V rámci iniciatívy výberu kandidátov na základe osobných referencií členov Národného obrodenia sa s Tomášom Pokorným zhovárala Lucia Berešová.

  1. Povedzte stručne aké sú Vaše doterajšie aktivity v súvislosti s Vaším rozhodnutím vstúpiť do politiky, aký máte vek a skúsenosti a prečo kandidujete práve za stranu SNS. Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť myšlienky ako vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov. Ste za zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku?  Prečo si myslíte, že práve Vaše pôsobenie bude prínosom, čo konkrétne je cieľom Vášho mandátu?

Politiku sledujem veľa rokov, do strany NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NK/NEKA) som vstúpil pred necelými dvomi rokmi, kandidoval som za NK/NEKA už v Komunálnych voľbách. Aktívne fungujem v politike v súčasnosti ako kandidát do Národnej rady Slovenska demokraticky zvolený členskou základňou Bratislavského kraja a figurujem na kandidátke SNS pripojením sa NK/NEKA na túto kandidátku. Vystúpenie z EU a NATO máme v programe strany cez referendum, aby sa rozhodli občania. Zastavenie LGBT agendy je priorita takisto, ako aj nelegálna migrácia. Zákaz politických mimovládok na Slovensku určite. Moje pôsobenie bude prínosom preto, aby som  svojimi súčasnými vedomosťami prispel k vedomostiam v úvodzovkách staršej generácie, očakávam aj to, že sa naučím niečo od nich, aby sme samozrejme spoločne prispeli k zachovaniu zdravého sedliackeho rozumu pri vládnutí. Som bývalým členom mladej Matice slovenskej a aktívne sme sa s mladými ľuďmi podieľali na tom, aby náš národ, naša história, naše slávne osobnosti zostali v povedomí aj mladých. 

 

  1. Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti ?

Rodina je prvoradá ako základ spoločnosti, rodinu tvoria muž otec, žena matka a deti, nikto iný rodinu tvoriť nemôže, tak je to aj v prírode a tak to musí ostať aj medzi ľuďmi. 

 

  1. Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.

Zmeny ohľadom vzdelávania mladých ľudí sú v prvom rade v tom, že nesmie prejsť na žiadne cykly, ale musí sa zachovať pôvodný systém ročníkov a stupňov. Určite nepretlačiť žiadnu indoktrínu v podobe sexualizácie študentov a takisto ich nenútiť do zmien pohlaví alebo iných šialeností/zvráteností… V školstve sa musia začať jednoznačne deti učiť o našich velikánoch, o našej histórii tak ako bola, neprikrášľovať ju a nemeniť ju a zachovať ju takú, ako som sa učil ešte ja! 

  1. Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva, aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Ako na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva ? Ako sa pozeráte na a ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO ? Aké kroky presadíte voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil genocídy Slovenského národa v covidovom období. Zároveň je veľmi dôležité aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“ t.j. v covid cirkuse, či ste s ním súhlasili, ako ste vnímali prebiehajúci covid teror ? Ste očkovaný a koľkokrát ? Dal Ste sa testovať, nosil ste rúško, či a ako Ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov, … Ste členom nejakej Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa podobné „divadlo“ v nejakej forme znovu zopakovalo?

V rezorte zdravotníctva nie som veľký odborník, ale mám známych, ktorí sa tejto oblasti venujú. To znamená, že prostredníctvom nich vieme presne, kde sú problémy a čo môžeme napraviť. Samozrejme pandemickú zmluvu resp. WHO zmluvu absolútne odmietam, pretože sme suverénna krajina, nemôže nám žiadna organizácia aj keď je celosvetová diktovať, ako sa máme starať o svojich ľudí. Zdravotnícky personál, ktorý v pandemickom období vykonával úkony proti Hippokratovej prísahe, by som určite minimálne finančne sankcionoval, ak nie aj pracovne, ale nie na úkor toho, aby sme mali nedostatok lekárov a zdravotníkov všeobecne. Ale pri tých hlavných by som zvažoval aj výkon trestu.  

 

  1. Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolarového zúčtovania dnes už v 75% krajinách sveta. Aké nám to otvára príležitosti ? Čo budete v parlamente presadzovať ? Aký je Váš postoj ku defi kryptomenám a aký ku cefi ? Zvlášť sa vyjadrite k projektu ECB CBDC a čo presadíte v súvislosti s tým ako prvé.

V rámci CBDC určite chcem nechať zachovať aj hotovosť. Čo sa týka eura, asi by som sa tiež obrátil na ľud formou referenda, pretože má to svoje výhody nemeniť si peniaze medzi ostatnými krajinami EU alebo resp. medzi ostatnou Európou, ale návrat k pôvodnej mene by som zvážil v tom prípade, keby to malo význam v rámci napríklad spoločenstvo BRICS.

 

  1. Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.

V našom programe je jasne napísané, že sa musíme začať starať o neobhospodarovanú pôdu, ktorej máme dosť, veľa príkladov sa uvádza v napríklad vo Farmárskej revue, ktorú pravidelne sledujem a tam je krásne vidieť, ako si dokážeme sami vychovať a vypestovať či už rôzne zvieratá alebo rôzne plodiny, ktoré môžeme aj zdravo nachovať a ktorými môžeme nachovať aj svoje okolie, pričom budeme mať naše domáce zdravé potraviny a následne z nich výrobky. Jasným dôkazom sú toho mnohí mladí farmári po celom Slovensku, ktorí takto dokážu fungovať a zabezpečovať pre svoje okolie dostatočné množstva jedla všeobecne. 

 

  1. Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte?

Určite by som ocenil, keby v štátnom vlastníctve boli mnohé strategické ak nie všetky podniky, aby sme si vedeli regulovať ceny my sami a nie nejaká cudzia moc nám to bude diktovať, že podľa akých cien máme tu my žiť. Čiže jednoznačne návrat strategických podnikov do rúk štátu! 

  1. Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EU a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. A ak nie, tak aké možnosti budete presadzovať, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa. Vysvetlite prosím Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „Pochodov za mier“ ?

S členstvom ako som už spomínal, by som povedal, že nech sa vyjadrí národ. Vstupovali sme do úplne inej EÚ, ako je dnes – do zväzku obchodného, na rozdiel od dnešného zväzku politického. Preto nesúhlasím s takouto EÚ. Čo sa týka NATO, kľudne by som nechal Slovensko v rámci dobrých vzťahov na všetky svetové strany a v rámci nejakých vojenských paktov neutrálne… Presne tak ako to má Švajčiarsko… Možno by sa tam potom ešte pridali ostatné krajiny a vznikol by tu pás neutrálnych krajín. Hovorilo sa o tom aj na Mierových pochodoch, na ktorých som sa zúčastňoval. 

 

  1. Návrat k právnemu štátu. Definujte prosím kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Ako vedľajšia otázka zodpovedzte Vaše návrhy hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov. Ako dosiahnete medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi ?

Nie som odborník na právo, nakoľko som stavebný inžinier, ale návrat dôvery justícii by mal začať zvážením potreby jednotlivých súdov. Kontrolné zložky majú mať možnosť v kľude dohliadať na prípadné svojvoľné konanie nejakých samozvaných policajných prezidentov. Trestnoprávnu zodpovednosť politika by som navrhoval asi tak, že pokiaľ urobí vlastizradný čin, tak jednoznačne všetok jeho majetok celej jeho rodiny prepadne v prospech štátu a on pôjde do väzenia. Tých vlastizradných činov sme mali za posledné obdobie celkom dosť.

  1. Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu. Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje že majú vyspelý systém systém priamej demokracie dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?

Zmena politického usporiadania by som povedal, že je potrebná a absolútnu priamu demokraciu by som volil ako súbor postupných krokov, začínajúc dajme tomu formou referenda s nulovým kvórom, pokračujúc imperatívnym mandátom. Verejné médiá musí byť v prvom rade nie len súkromné médiá, ale hlavne štátne médiá a v tých štátnych musia pracovať ľudia sa zdravým rozumom, ktorí sa na svoje vystúpenia dôkladne pripravujú, aby netresli nezmysly do éteru. Osobne by som všetky médiá napojené na určité skupiny jednoznačne odtrhol od štátneho rozpočtu, ak sú ním financované nejakým spôsobom a v konečnom dôsledku, pokiaľ by ich práca prehlbovala nejakú nedôveru v štát, tak by som ich zakázal úplne bez hanby. Ako toto celé zrealizovať, zatiaľ netuším, ale verím že okolo seba máme dostatok ľudí, ktorí by sa k tomu nejakým správnym spôsobom vedeli vyjadriť!

Categories: Politika