V rámci iniciatívy výberu kandidátov na základe osobných referencií členov Národného obrodenia sa s generálom Ivanom Ševčíkom zhovárala Lucia Berešová.

 1. Povedzte stručne aká sú Vaše doterajšie aktivity v súvislosti s Vaším rozhodnutím vstúpiť do politiky, aký máte vek a skúsenosti a prečo kandidujete práve za stranu SNS. Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť myšlienky ako vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov. Ste za zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku?  Prečo si myslíte, že práve Vaše pôsobenie bude prínosom, čo konkrétne je cieľom Vášho mandátu?

Cely aktívny život som slúžil v ozbrojených zložkách a preto som musel byť apolitický. Po nástupe vlády I. Psychopatoviča som zakrátko odišiel do dôchodku a videl som, že doteraz som bojoval proti zločinu a budem musieť proti nemu bojovať ďalej, ale na inom fronte. Oslovil ma Rudo Huliak a oslovil ma program strany NK. SNS je jediná strana ktorá urobila krok ku zjednocovaniu národných síl a uvoľnila miesto na kandidátke. Dnes sú voľby o masívnej kampani a teda o peniazoch. Sponzorov si nehľadám, lebo to je ľahká cesta ku korupcii. Pokiaľ teda narazíte na chamtivého sponzora. Pokiaľ sa do parlamentu dostanú normálni ľudia, tak presadiť zákaz lgbtita3 agendy a gender ideológii nebude problém. Jednoznačne treba zastaviť násilnu sexualizáciu detí zvrhlými a úchylnými mimovládkami. Čo sa týka EU s NATO, toto je veľmi ťažká otázka, nakoľko o celospoločenských otázkach nemôže rozhodovať jeden politik , ale ľudia v referende. My sme za povinné referendum. Ja osobne som za okamžité vystúpenie z NATO. NATO považujem za nástroj agresívnej politiky SŠA.  EU je ťažšia otázka. Tu je otázka schengenu, voľný pohyb osôb, volný pohyb tovaru a pod.  Mám obrovské výhrady voči spôsobu vedenia EU, činnosti jednotlivých komisií, proti skorumpovanej Ursule von der ‘Pfitzer’, proti svojvôli, nakoľko ona si robí čo chce , nedodržiava žiadnu ekonomickú disciplínu, ženie nás do vojny ….

Som proti mimovládkam. Ešte som sa nezaoberal legislatívou, ktorá by obmedzovala alebo upravovala ich činnosť. Jednoznačne som proti financovaniu tretieho sektoru, mimovládok, neziskoviek, nadácií…som za zákaz ich vplyvu na verejný život, nesmú byť účastníci konania , lebo nenesú žiadnu zodpovednosť a nemajú žiadny  mandát od občana. Politické mimovládky musia byť pod kontrolou štátu,  tajnej služby , musí byť pod kontrolou ich financovanie a hlavne zo zahraničia. To by som zdanil.

Čo sa týka nelegálnej migrácie, to nie je nelegálna, to je riadená. Som proti migrantom na území SR. Keďže zlyhal šengen, tak štát mal zabezpečiť ochranu našej hranice v spolupráci s armádou. Aj tak armáda nemá kde cvičiť,  lebo VVP sú plné cudzích vojsk. Nelegálnych migrantov chytených na našom území by som izoloval.  Nevieme ich totožnosť, nevieme ich zdrav. stav, kriminálnu minulosť, prepojenie na islamský štát. Potom by som ich deportoval do krajiny pôvodu. Všetko sa dá keď sa chce

 

 1. Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti ?

Jednoznačne som za zachovanie tradičnej rodiny, posvätného manželského zväzku, ochranu rodiny.  Existuje len muž a žena. Zakázal by som označovanie ako rodič 1, rodič 2.

 

 1. Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.

Keďže som maturoval pred 40 rokmi, v mnohých veciach by som sa vrátil pred rok 1989. Náročnosť štúdia, vrátiť meno gymnáziam, posilniť učňovské školstvo a tak isto základné školy. ZŠ jedny učebné osnovy pre celé SR, deti zaťažiť úlohami, učením naspamäť,  aby sa rozvíjali, zlepšiť matiku, chémiu, fyziku, aby pochopili prírodu, zákonitosti prírody, fyzikálne zákony,  aby si rozvíjali logiku. Vyhnať mimovládky zo škôl a aj z ministerstva. Zakázať politikom a mimovládkam vstup do škôl. Okrem hasičov,  polície a červeného kríža. Tí môžu v rámci prevencie. Zakázať násilnu sexualizáciu detí a tie zvrhlé učebnice.

 1. Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva, aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Ako na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva ? Ako sa pozeráte na a ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO ? Aké kroky presadíte voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil genocídy Slovenského národa v covidovom období. Zároveň je veľmi dôležité aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“ t.j. v covid cirkuse, či ste s ním súhlasili, ako ste vnímali prebiehajúci covid teror ? Ste očkovaný a koľkokrát ? Dal Ste sa testovať, nosil ste rúško, či a ako Ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov, … Ste členom nejakej Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa podobné „divadlo“ v nejakej forme znovu zopakovalo?

Som za jednu zdravotnú poisťovňu.  Príspevok, teda odvody na zdravotné poistenie nemá slúžiť na vytváranie zisku, ale na prerozdelenie a solidaritu. Som proti zmluve s WHO. Ukázalo sa, že je to organizácia v rukách Billa Gates. Šéf WHO je zločinec, ktorý sa nemôže ukázať v domovskej krajine a mám dojem, že nemá ani vzdelanie na funkciu.

Nie som očkovaný, rúško som nenosil a testovaný som bol raz a to vtedy keď ma o to poprosila matka gen. Lučanského, aby som sa s rodinou zúčastnil v kostole pohrebného obradu. Som proti podávaniu chemického kokteilu a všetkých, čo tvrdo vyžadovali očkovanie by som postúpil pred súd. Nakoľko sa jedná o experimentálnu látku, doposiaľ nepreskúmanú čo sa týka účinku mRna látky na ľudský organizmus. A je tam aj grafén. Tak isto by som stíhal osobu, ktorá vydala pokyn na to, že pacienti sa nebudú liečiť, ale majú byť doma a otvoriť si okno.

Som za to, aby sa očkovaní ľudia podrobovali častejšie preventívnej prehliadke, aby sme zabránili úmrtiam mladých ľudí.

Nie som členom občiny…..

 

 1. Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolarového zúčtovania dnes už v 75% krajinách sveta. Aké nám to otvára príležitosti ? Čo budete v parlamente presadzovať ? Aký je Váš postoj ku defi kryptomenám a aký ku cefi ? Zvlášť sa vyjadrite k projektu ECB CBDC a čo presadíte v súvislosti s tým ako prvé.

Nie som ekonóm. Nie som doma v ekonomike. Som za zachovanie hotovosti a za vlastnú menu. Čo sa týka ekonomiky štátu, tak tu len zdravý sedliacky rozum. Nepustiť peniaze z kasy na zbytočnosti ako sú:

– financovanie mimovládok

– financovanie ekoteroristov

– financovanie reklám v súkromných médiách

– maximálny plat v štátnom podniku, inštitúcii, na úrovni premiéra, odmena vo výške max. troch platov ročne

– žiadne zlaté padáky

– odchodné tri platy

– poslanci NR SR bez obchodného, nakoľko sú na dobu určitú

– ministri žiadne výdavky typu podpora lgbtita3 pochodov, festivalov a pod. Okrem folklóru….

 

 1. Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.

Potrebné obnoviť poľnohospodárstvo. Zabezpečiť potravinovú sebestačnosť,  dostupnosť a bezpečnosť. Rozvojom poľnohospodárstva sa zvýši zamestnanosť aj cigánov. Rozvoj lesníctva a drevospracujúci priemysel. Zákaz vývozu guľatiny a reziva. Drevu dať pridanú hodnotu a tak ho vyvážať.  Je toho veľa.

 

 1. Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte?

Som za znárodnenie strategických podnikov. Elektrika a voda a ďalšie musí byť v rukách Slovákov.

 1. Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EU a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. A ak nie, tak aké možnosti budete presadzovať, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa. Vysvetlite prosím Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „Pochodov za mier“ ?

Vstupovali sme do EÚ ktorá bola hospodársko-ekonomické zoskupenie , kde sme čakali zlepšenie ekonomiky, zvýšenie životnej úrovne, platov a dôchodkov . Z EU sa stala politicko ideologická organizácia,  kríza nás ženie do vojny a stará sa viac o práva buzerantov ako o dôchodcov, ktorí nám padajú pod hranicu chudoby. V EU vznikla “bruselská šľachta” ktorá si robí čo chce, pričom sú nikým a ničím nevolení. Komisie si robia čo chcú a to len na podklade svojej zvrátenej zelenej slniečkárskej ideológie bez akéhokoľvek vedeckého podkladu. Neviem nič o komisiách, kto tam je a aké je tam zastúpenie. Všetko, čo je proti záujmom SR a občanov SR, treba tvrdo vetovať. Musíme zostať suverénna krajina. EU sa musí zreformovať a dať tam tvrdé pravidlá. Nikým nevolená Ursula von der pfitzer, potomok fašistu, si robí čo chce. Korupčným spôsobom nakúpila experimentálnu látku, ktorú nechala pichať do ľudí, podporuje vojnu na Ukrajine, financuje ju na náš úkor, pričom EU padá do energetickej krízy.

Vojna na Ukrajine. Nedodržali sa minské dohovory, nerozširovanie NATO a pod. Politici doteraz nevysvetlili tvrdenie rusov, či ako víťazná mocnosť v zmysle charty OSN môžu denacifikovať a demilitarizovať. Mňa ako občana pred vypuknutím konfliktu vyrušovali:

– biologické laboratória SŠA na území Ukrajiny

– rastúci fašizmus a uctievanie Stepana Banderu

– obchodovanie s ľudskými orgánmi

– obchodovanie s deťmi

– genocída ruskej menšiny,  zákaz jazyka, škôl, vysielania,  pálenie kníh

Tým som asi povedal všetko. Aj svojou účasťou na mierových pochodoch.


 1. Návrat k právnemu štátu. Definujte prosím kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Ako vedľajšia otázka zodpovedzte Vaše návrhy hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov. Ako dosiahnete medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi?

Odpoveď na túto otázku nie je možné zhrnúť do pár viet, preto bola na teraz vynechaná.


 1. Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu. Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje že majú vyspelý systém systém priamej demokracie dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?

  Tejto otázke sa z časti pán generál už vyjadril v predošlých otázkach.


Ešte dodatok ku otázkam od pána generála.


Nestotožňujem sa s agendou 2030. Politici robia proti ľuďom. Taja sa dokumenty a nehovorí sa pravda. Napr. nikto nevedel o B9 a o trojmorí. Nikto nevie o čom sa jedná v Davose na stretnutiach WEF. Je to súkromná organizácia psychicky chorého úchylného a zvráteného Klausa Schwaba, kde sme členom a platíme členské. Kto pozná jeho zvrátené myšlienky a je zdravo uvažujúci človek,  tak sa nikdy nemôže s nimi stotožniť a musí ich odmietnuť. A naši politici si tam chodia po noty a pokyny. A chodí tam aj skorumpovaná fašistka Ursula pfitzer, Šefčovič, Lajčák. Prečo?

Categories: Politika