Ako sme uviedli v zápise z rokovania SNR z 12.9.2023, v čase, keď občiny vyberali svojich kandidátov, stále pribúdali noví, medzi nimi aj dvaja za SNS, kvôli čomu sa o ich výbere nemohlo rokovať. Preto prosíme širokú verejnosť, zahlasujte cez web a vyberte spomedzi zostávajúcich kandidátov toho, koho chcete, aby bol medzi 4 kandidátmi, ktorých budeme hromadne krúžkovať. Toto hlasovanie bude bežať do 22.9.2023, potom vybratého kandidáta dopíšeme do štvorice a uzatvoríme aj náš výber za SNS.

Vyberám kandidáta

  • Katarína Maliková (34%, 30 Hlasov)
  • Rudolf Huliak (25%, 22 Hlasov)
  • Peter Kotlár (15%, 13 Hlasov)
  • Adriana Kráľová (12%, 11 Hlasov)
  • Roman Michelko (6%, 5 Hlasov)
  • Ľuboslava Petričová (4%, 4 Hlasov)
  • Tomáš Pokorný (4%, 4 Hlasov)

Hlasujúci spolu: 89

Loading ... Loading …

S príchodom soboty 23.9.2023 sa hlasovanie uzamklo, štvrtým kandidátom Národného Obrodenia za SNS sa stala:

Prehľad kandidátov za SNS, z ktorých je potrebné vybrať:

Categories: Politika