S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 3.decembra  2022 nás náhle opustil veľký vlastenec, charizmatická osobnosť ale hlavne dobrý priateľ

Ing. Dušan Mitický

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 7.decembra 2022 o 14:00 hodine v Dome smútku v Poprade – Veľkej.

Dušan ako starešina spišskej občiny aktívne presadzoval spoluprácu medzi občinami. Skupina spolupracujúcich združených občín známa pod názvom Družina, sa jeho aktívnou prácou neprestajne rozširovala a z pôvodnej liptovskej, prešovskej a košickej spoluúčasti sa do Družiny pridali Martin, Banská Bystrica, Detva, Zvolen a postupne aj zvyšok Slovenska.

Začiatkom roka 2022 sa spustila práca na koncepte Programu rozvoja Slovenska. Všetky občiny Slovenska pridali svojich členov aby pracovali na budúcnosti Slovenska. Títo naši štúrovci 21.storočia zavŕšili svoje snaženie založením platformy Národné obrodenie.

Dušan Mitický na Slovenskom Sneme

Organizácia zvolania Slovenského Snemu do Vysokých Tatier na konci leta 2022 bola zásluha Dušana a ľudí zo Spišskej občiny. Celá koordinácia dopravy a smerovania delegátov, bezpečnostné opatrenia, výber miesta a koordinácia spolupracujúcich  subjektov, toto všetko, aj keď neviditeľné pre účastníkov bolo možné vďaka istému riadeniu Dušana.

Ďakujeme za všetko Dušan. Za to, že sme Ťa mohli spoznať. Že sme mohli s Tebou zdieľať naše spoločné sny a ideály Sveta Slovanov.

Zapálil si plamienok, už horia vatry !

Categories: Stalo sa

1 Comment

Peter Bulla · 6. decembra 2022 at 15:10

Ahoj Dušan.
Len Ty a ten najvyšší viete, prečo si nás opustil. Poznať Ťa a vymieňať si s Tebou názory bola pre mňa česť. Urobím/me všetko preto, aby nás krátka cesta na ktorej sme spolu chíľu kráčala doviedla tam, kde sme si to všetci spolu vysnívali!
Odpočívaj v pokojí a drž svoju ochrannú ruku na nami, ktorí ideme v Tvojich šľapajách.
S úctou,
Peter

Comments are closed.