V Nitre sa v sobotu 5.11.2022 uskutočnil summit bratov Matyinkovcov v Nitre. Na summite sa diskutovalo o nasledujúcich témach:

  1. Či naša spoločnosť má ďalej postupovať cestou zastupiteľskej moci?
  2. Či vieme urobiť zmenu prostredníctvom občín, občianskych združení a komunít? V diskusii bol potvrdený záujem o túto cestu a vznikajúce občiny po Slovensku….prebehla informácia o Národnom obrodení a o Mierovej rezolúcii, Dagmar Weissabelová prečítala preambulu a poinformovala o zámeroch Národného Obrodenia a informáciách v letáčikoch: Len spoločne môžeme prežiť. Zároveň predniesla prednášku o nutnosti zásadnej zmeny spoločnosti na polopriamu demokraciu ako cestu ku priamej demokracii a o  vzniku spravodlivého občianského parlamentu. 
  3. Účastníci krátko diskutovali o ceste protestov a iných foriem zmien petície, okrúhle stoly atď.
  4. Účastníci vyzvali podporiť správne veci a označovať dezinformácie.
  5. Zosieťovať sa a pôsobiť v súlade s Ústavou.
  6. JUDr. Krajníková informovala o vytvorení Kovidového trestného tribunálu
  7. Diskutovalo sa o nutnosti získať verejnoprávne médiá TV a rozhlas.
  8. O nutnosti získať mládež, pretože za to, že nezdieľajú naše názory a postoje môžeme my….začať dialóg s mladými.
Categories: Stalo sa

1 Comment

Atram Kosice · 26. novembra 2022 at 7:26

Základom je to, aby sme mali takých ľudí vedľa seba, ktorý nie sú: predajne, zrada za 33,- grosov, atď., Prepáčte, to je iba môj názor, a skúsenosť,

Comments are closed.