V tretej časti relácie Ako ďalej sa Rastislav Ruman s hosťami doc.Ing. Jánom Dudášom, DrSc. a PhDr. Pavlom Mikulom zamerali na úlohu inteligencie.

Elita, Inteligencia ? Kto to je ? Kto k nej patri ? Aká je jej úloha v spoločnosti ?

Mentálna dekolonizácia musí prebehnúť aj v súvislosti s chápaním inteligencie. Inteligencia je hlava národa. Ak je hlava chorá, telo nemôže byť zdravé.

[Julian Benda: Zrada vzdelancov 1926].

Hlasovanie 40 akademikov o spoločenských záležitostiach sa nebude líšiť od hlasovania 40 nosičov vody. Za socializmu inteligencia získala negatívnu konotáciu. Formálne kompetentným v duševných oblastiach sa stáva jedinec príslušníkom inteligencie získaním vyššieho vzdelania alebo samoštúdiom. Skutočnou kompetenciou je ale až činná kompetencia. Sme svedkami nedostatkov:

  • Absencia schopností odhaliť podstatu javu alebo veci.
  • Absencia etického rozmeru vzdelancom v humánnej a odbornej oblasti.

Príslušnosť k inteligencii je zvyčajne určená formálnym dokladom o vzdelaní. Socialistická inteligencia sa našla v liberalizme a absolútne nepochopila jej princípy (posluhujú tzv. liberálnemu primitivizmu). Vyžívajú sa vo vykonávaní funkcií nadvlády nad ľuďmi. Je ťažké chcieť od človeka, aby čokoľvek chápal, keď jeho mzda závisí od toho, aby to nepochopil.

Prečo potrebujeme riešiť Inteligenciu ? V akom stave sa nachádza inteligencia našej spoločnosti ?

Po 2020 sa inteligencia nepodieľala na správe spoločnosti a nevyjadrovala sa k téme. Už po r.1990 v ČSFR hrala prím česká Inteligencia a tá zlyhala. Tabu témou je kvalita Inteligencie. Absentujú sociologické diela v tejto oblasti. Existuje jediné dielo Blaha: Sociologie Inteligencie 1937. V ňom sú definované úlohy inteligencie

  • vytvárať poznatky
  • akumulovať poznatky
  • distribuovať poznatky

Po r.1990 slovo poznatok vypadlo z akademického slovníka. Základným nedostatkom Inteligencie je, že sa nedokáže pozrieť na svoju vlastnú kvalitu.

Ján Dudáš: Absurdity vysokých škôl a inteligencie na Slovensku

Pri charakterizovaní kvality inteligencie je účelné rešpektovať

3 imperatívne atribúty inteligencie:

  • inteligencia ako vlastnosť človeka umožňuje dopátrať sa podstaty javu alebo veci
  • dodržiavanie humánnej etiky
  • dodržiavanie odbornej morálky

Klasifikácia intelektuálnych vrstiev: Inteligent, polointeligent, pseudointeligent, lumpeninteligent

Polo-pseudo-lump inteligencia je spoločnosti na prekážku. Väčšina našej spoločnosti je ovládaná polointeligentami (Matovičovi napísal diplomovku dekan, ktorý bol zároveň jeho garantom, príklad na absenciu morálky inteligencie).

Pokiaľ sú školy financované podľa počtu študentov, tak nemožno očakávať principiálnu zmenu.

Inteligencia je námezdnou vrstvou. Osol naložený zlatom otvorí každé dvere.

Strach. Trestanie za vedecké názory – tým sa udržiava inteligencia v strachu. Pampers-inteligencia na Slovensku prevláda. Posty v inštitúciách zaberajú karieristi. Celá školská štruktúra je nimi prešpikovaná. Školstvo sa stalo tiež aj odkladiskom skrachovaných politikov.

Absolútna absencia kritického myslenia … logické rozoberanie, analýza informácie.

Spodinou sú novinári mainstreamu, právnici a sudcovia – sú si vedomí toho, že sú ultimatívni rozhodcovia. Absentuje kontrola kontrolóra, ako bola tzv.štátna rada, ktorá mohla odvolať hocikoho, aj prezidenta.

Vedec: buď sa pod to podpíšem a končím, alebo vytvorím podľa požiadavky a nepodpíšem sa pod to.

Tento systém je nereformovateľný. 90% vznikajúcich univerzít sú humánne a sú ovládané princípmi Frankfurtskej školy.

Celá relácia je prístupná zo záznamu tu:

Categories: Vzdelávanie