Rozhodne vláda, že národ je páchateľom kovidových zločinov?

Podľa vyjadrenia MUDr.Petra Kotlára tento týždeň zasadne vláda, aby rozhodla o tom, že občania, ktorí konali počas kovidu dôsledne s ústavou budú definovaní ako páchatelia. Na tento skutok a jeho bočný efekt , t.j. súčasné amnestovanie skutočných páchateľov genocídy sa pozreli JUDr.Adriana Krajníková s Jankou Hriňákovou v piatkovej relácii Pekný Read more…

Zvláštne náhody sprevádzajúce poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zdravotníctvo v priebehu 20.storočia čelilo pokušeniu rozšíriť svoje zameranie aj na oblasť výskumu biologických zbraní. Popri temných dôvodoch kovidovej agendy je potrebné sa pozerať aj na finančné toky, ako sa vysali ekonomiky všetkých ovládnutých krajín a straty tých krajín, aj ich obyvateľov, sa pretavili v zisky niektorých špecifických farmaceutických firiem s neprekvapivým pozadím Read more…

Rozmach očkovacieho priemyslu

Mechanizmus, ako funguje očkovanie poznáme všetci zo školy. Učili sme sa o Louisovi Pasteurovi a Robertovi Kochovi. Na nimi popísaných princípoch vycítil John D.Rockefeller podnikateľskú príležitosť a diverzifikoval svoje zdroje aj do novej sľubnej oblasti, ktorú začal rozvíjať. Pozor, nemýľme sa! Nie do zdravia, ale do podnikania so zdravím, životom a smrťou. Keď je Read more…

Prerastie vládna komisia v Covidový Trestný Tribunál ?

JUDr.Adriana Krajníková sa v svojej relácii vyjadruje k stretnutiu s JUDr.Štefanom Harabinom a MUDr.Petrom Kotlárom, kde sa deklarovala vôľa riešiť kovidové zločiny. Vláda poverila splnomocnenca vlády MUDr.Petra Kotlára, ktorý sa má tejto povinnosti venovať a ktorý v súčasnosti zostavuje vyšetrovací tím. Podľa jeho vyjadrenia na InfoVojne sa komisia podľa dikcie zadania nebude venovať hľadaniu Read more…

Naozaj je vyšetrovanie menežovania pandémie spoločenskou objednávkou ?

…..a teraz si predstavme, že by sa súdy v Norimbergu v r.1945-46 počas tribunálu zaoberali tým, či sa Cyklon B objednával od IG Farben zákonným výberovým konaním, či nedochádzalo k úplatkom a korupcii pri dodávke koksu do pecí krematórií, či na pozície ostrahy koncentračných táborov boli vo výberových konaniach vyberaní Read more…

WHO: Od vakcinačnej tragédie ku globálnemu vakcinačnému režimu.

V dňoch 11.- 12. novembra organizuje AfD v nemeckom Bundestagu 2.Sympózium o Korone. V rámci programu vystúpi aj prof.Dr.Sucharit Bhakdi s prednáškou: WHO: Po globálnej vakcinačnej tragédii globálny vakcinačný režim? Účinky a nebezpečenstvá mRNA očkovania Pán profesor na sympóziu predstaví nový vedecký poznatok, ktorý označuje za “zmenu hry”. Vysvetlí, v Read more…