Národné obrodenie je unikátny projekt zameraný proti davoelitárskym metódam riadenia. Otvorene sme pomenovali problém politických strán, ako subjektov nereprezentujúcich z princípu voličov, ale ich straníckych investorov. Sľuby politikov končia voľbami. Preto typickí prívrženci Národného obrodenia sú aj z veľkej časti nevoliči, či už principiálni, alebo úplne znechutení. Podľa typu volieb, naša neúčasť osciluje od 30% až do extrémneho prípadu predminulých eurovolieb 86,4%. Pre zjednodušenie, asi polovica národa už voľbám viac či menej nedôveruje a ignoruje ich.

Svet na strane súčasných oficiálnych spojencov Slovenska sa výrazne zmenšuje a schopnosť reagovania sa zužuje už len na tie najnižšie priority riadenia. Slovenská republika je bohužiaľ už iba objektom riadenia (bez suverenity). Preto je extrémne dôležité, aby pri najbližších parlamentných voľbách došlo ku výmene riadiacich štruktúr, ktoré by ak aj nezastavili, tak aspoň spomalili snahu použiť nás ako národ jednorazovo a obetovať nás v budúcej nárazníkovej zóne, ako to momentálne robia východne od nás s bratským neštastným slovanským národom a našim východným susedom.

Na ustanovujúcom sneme sme hovorili o nevyhnutnosti zmeny od volieb k výberu našich reprezentantov. Volebné lístky sme na konferencii prirovnali k povinnej ponuke extrémne zlej reštaurácie, kde na výber máme samý odpad ale zvoliť si musíme. Vzhľadom na kritickú geopolitickú situáciu sme v diskusných skupinách NO dospeli ku konsenzu, že tentokrát je nevyhnutné sa volieb zúčastniť. Majme na pamäti, že ak z celkového počtu voličov by prišlo k voľbám 10%, a boli by to práve tí, ktorí zvyčajne nevolia, tak v stabilnom elektoráte, čo chodí k voľbám pravidelne (50%) by tento počet tvoril dvojnásobok, t.j.20%. Takú silu má hlas, ktorý sa zvyčajne o voľby nezaujíma. Má dvojnásobnú cenu! 

Davoelitárske volebné karty sú rozdané. Musíme hrať podľa cudzích pravidiel. Musíme voliť, nie vyberať si. Pracujeme však na hybridnom prístupe, ktorý si teraz predstavíme.


Strany deklarujúce národné hodnoty

Absolútnou prioritou je prežitie národa. K moci je preto potrebné dostať strany, ktoré deklarujú aspoň nejaké z národných hodnôt. Vieme, že prívrženci niektorej strany, nemusia súhlasiť s inou konkurenčnou stranou, ale pozrime sa na tento zoznam pragmaticky a bez emócií (v poradí podľa momentálnych volebných preferencií):

SMER-SD, Republika, SNS, ĽSNS, SHO

Počas volebného zápasu sa môže poradie zmeniť. Nevieme aká je skutočná realita, naše vnútorné hlasovanie v Národnom Obrodení na malej vzorke zúčastnených ukazuje iné poradie, ako je to podľa agentúr.  Ďalší aspekt je, že sumár elektorátu národných strán spolu je iba cca 16%. Nie je preto matematicky možné, aby sa všetky pronárodné strany dostali do parlamentu. Bude absolútne nevyhnutné, aby sme minimalizovali riziko prepadnutia hlasu vlastencov. Preto racionálne, aj keď srdce nám bude pukať, budeme sa musieť nakoniec rozhodnúť voliť iba zo strán, ktoré pravdepodobne prejdú kritickou 5% hranicou. Veríme, že naši priatelia z ostatných národných strán nám to odpustia, ktorákoľvek strana to už bude.

Ako na výber kandidátov

V svete občín ale aj v kopnom práve si členovia spoločenstva vyberajú svojho zástupcu. Vo svete volieb si musíme zvoliť zo zoznamu, ktorý niekto pripravil a to z kandidátov, ktorých niekto iný vybral. Ako teda zistiť, komu dať hlas? Videá na youtube, relácie a rozhovory v médiách, to všetko môže byť výsledkom marketingovej kampane a sofistikovaných psychologických postupov, ako adresáta presvedčiť, že tento kandidát je ten pravý. Samozrejme, vzhľadom na pyramidálnu štruktúru riadenia v strane a existencii jej sponzorov, tieto prejavy sa po voľbách môžu otočiť o 180 stupňov a kandidát môže nepríjemne prekvapiť. Mandát nie je bohužiaľ imperatívny. Rozhodli sme sa urobiť si zoznam kandidátov, ktorých naši členovia poznajú osobne. Každý, kto vie odporučiť svojho kandidáta si s ním aj pripraví rozhovor a týchto kandidátov budeme postupne predstavovať. Na záver na zasadaní Slovenskej Národnej Rady sa vyberú výslední 12 kandidáti (evtl.12+8) , 4 za každú zo strán, ktoré z hľadiska pravdepodobnosti prejdú do parlamentu. Každý volič si môže zvoliť stranu a vyberie presne tých 4 kandidátov, na ktorých sa uznieslo NO. Tých zakrúžkuje a svojimi preferenčnými hlasmi zvýši pravdepodobnosť, že práve tento náš kandidát za dotyčnú stranu zasadne v parlamente.

Prečo to nazývame hybridným výberom kandidátov ?

Nuž, volebný lístok už zostavený je. Celá národná komunita ich osobne nemôže poznať. Ale ak niekto z vlastencov z Národného obrodenia navrhol svojho kandidáta a ten potom prešiel aj do výsledného výberu na zasadnutí SNR, tak potom budeme týmto kandidátom dôverovať. Pôjde o nepriamo osobného známeho ale nie ďalej ako cez 1 osobu v Národnom Obrodení.

Môžu mať naši kandidáti aspoň náznak správania sa ako pri imperatívnom mandáte ?

Pravdepodobne väčšina kandidátov budú úplne nové tváre. Za normálnych okolností, by sa nikdy do parlamentu neprekrúžkovali, keďže sú mediálne neznámymi. My takto dávame šancu sa dostať do parlamentu nami vybraným ľuďom (aj keď predvýber už urobila ich politická strana). Strany tak budú mať v parlamente medzi sebou ľudí, ktorí budú vedieť, že sa tam dostali vďaka národnému výberu. Ak chcú mať možnosť v budúcnosti aj naďalej pôsobiť, preto v prípade ak sa strana odkloní od volebných sľubov, títo národní poslanci majú možnosť blokovať prípadne predísť škodám, ktoré by mohla strana spôsobiť. Ak by ich aj za výkon mandátu podľa svojho vlasteneckého presvedčenia a nie v zmysle straníckych pokynov vylúčili, budú vedieť, že si to budeme pamätať a pri ďalších voľbách, na ktorejkoľvek kandidátke by boli, náš kolektívny hlas dostanú znova. Aj zo 150.miesta. A tak budú zase vykonávať svoj mandát tak ako ho v rozhovoroch s našimi členmi, ich navrhovateľmi, predstavili. Toto je bezštruktúrny prístup vyžadovania imperatívneho výkonu mandátu.

Chcete priložiť ruku k dielu a tiež sa podieľať na tejto iniciatíve ?

Zaregistrujte sa cez horné menu a po prihlásení získate linky na telegramové kanály Národného obrodenia. Sme len radi, keď stále viacej vlastencov začína aktívne pracovať na približovaní sa k budúcnosti, v ktorej si svojich zástupcov budeme vyberať a nie voliť podľa cudzieho výberu.

Otázky na kandidátov (nasledujúci článok je im venovaný) je veľmi dôležitá oblasť nášho záujmu, lebo v týchto zlomových časoch sa ukázalo aký má kto charakter, či sa vie správne v krízovom čase zorientovať a zaujať jasný postoj, za ktorým si stojí. To nám dá jednoznačné indície aj do budúcnosti ako by sa zachoval, ak by nastala nejaká kríza.

Categories: Politika

1 Comment

10 otázok pre kandidáta za pronárodnú stranu do parlamentu. – Národné Obrodenie · 14. augusta 2023 at 18:08

[…] Pre výber kandidátov na základe našich osobných referencií je potrebné aby sme spoznali ich osobné postoje. Každý, kto predstaví svojho kandidáta mu položí otázky zodpovedajúce desiatim národným hodnotám a tým poodkryje svoj vzťah k slovenskému národu. […]

Comments are closed.