V rámci iniciatívy výberu kandidátov na základe osobných referencií členov Národného obrodenia sa s kandidátkou Katarínou Bokovou zhováral Rastislav Ruman.

1.  Povedzte stručne, aké sú Vaše doterajšie aktivity v súvislosti s Vaším rozhodnutím vstúpiť do politiky, aký máte vek a skúsenosti a prečo kandidujete práve za stranu (uviesť stranu). Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť myšlienky, ktoré presadzuje Národné Obrodenie (definované národné hodnoty), a to najmä: vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov, zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku atď..  Prečo si myslíte, že práve Vaše pôsobenie bude prínosom, čo konkrétne je cieľom Vášho mandátu?

Verejne som sa začala angažovať v roku 2020 po vypuknutí kovidovej šikany, pretože šialenci poverení mocou začali experimentovať na našich deťoch, ale aj na nás.

Podporila som nočný sviečkový pochod v Martine, ktorý sa konal v noci, kedy sme mali „povolené“ vychádzať von a neplatil zákaz stretávania sa. Následne po ňom som absolvovala niekoľko takých nočných výjazdov do rôznych miest. Prečo? Chveli sme ľudom vliať nádej a morálnu silu aby sa nepoddali nezmyselným obmedzeniam.

V apríli 2021 som ohlásila dvojtýždňový rodičovský štrajk pred školami, ktorým sme chceli rodičov presvedčiť, aby odmietli rúška na tvárach svojich vlastných detí a ich testovanie, ktoré bolo podmienkou pre vstup do školy. Popri tom sme zbierali podpisy na petíciu k Žiadostiam rodičov za bezpodmienečný návrat detí do škôl, ktorú sme odovzdali vtedajšiemu ministrovi školstva B. Gröhlingovi. Neskôr som mu písala ešte raz – otvorený list s rovnakou žiadosťou.

Okrem toho, som ohlásila tri štrajky pred Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, počas ktorých sme so širokou verejnosťou odovzdali Gröhlingovi WC kefy – ako odkaz, že na ministerstve môže so svojou odbornosťou čistiť toalety, a tiež lopaty – ako náš „polopate“ zanechaný odkaz, že žiadame jeho demisiu.

Okrem toho sme spoločne s lekárom R. Čičalom, aktivistami A. Kráľovou a M. Heredošom, ktorý je na rovnakej kandidátke ako ja, odovzdali na Mikasovom ÚVZ Memoradnum rodičov a odborníkov, v ktorom sme žiadali jeho:

ROZHODNUTIE: Ako hlavný hygienik Slovenskej republiky zmeníte vyhlášku Vášho úradu o nosení rúškach v školách a to tak, že ju buď bezodkladne zrušíte alebo upravíte do stavu, ktorý je v Českej republike – deti sa zúčastňujú prezenčnej výučby v triede BEZ RÚŠKA.

VYHLÁSENIE PRE MÉDIA: Ako hlavný hygienik Slovenskej republiky vydáte vyhlásenie, že odsudzujete a nepodporujete očkovanie detí tak od 5 – 11 rokov, ako aj očkovanie detí od  12 – 18 rokov a považujete ho za neprípustné, za medicínsky nezmysel a bezprecedentnú svojvôľu Ministerstva zdravotníctva SR.

Určite chcem spomenúť aktivity Slobodných občanov Turca. Ide o neorganizovanú skupinu odhodlaných a nezlomných občanov, odporcov kovidovej šikany a vládnej neschopnosti. Aj napriek zákazom vychádzania sme sa od novembra 2020 pravidelne každý piatok stretávali v Martine na verejnom priestranstve, rozoberali sme aktuálne dianie, oslovovali sme ďalších občanov aby sa nenechali šikanovať a takýmto spôsobom sme sa postavili na odpor.

Ďalším pamätným momentom bolo tzv. vyháňanie VakciZuzky, kedy sa predsedníčka ŽSK rozhodla vyslať za ľuďmi vakcinačný tím v dodávke a títo ľudia očkovali verejnosť na námestiach a v obecných domoch.

Tiež sme poslancov NR SR , ktorí hlasovali za obrannú dohodu s USA, konfrontovali s ich súhlasom. Osobne som navštívila Jána Benčíka v Ružomberku.

Podporila som Slovenský pochod za mier a v marci som zorganizovala mierový pochod Matky za mier v Bratislave. Pred Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR sme vyjadrili súcit všetkým matkám, ktoré v bojoch prišli a prichádzajú s svojich synov, na Veľvyslanectve Ruskej federácie v SR som odovzdala list, v ktorom som ozrejmila, že do konfliktu proti RF nás zaťahujú politici a my ako občania nie sme súčasťou vojny, nesúhlasíme s ňou a nebudeme bojovať proti ruskému národu.

Z vyššie spomenutého vyplýva, že som žena činu a angažujem sa v teréne, medzi ľudmi a nemám strach konfrontovať darebákov. Presne takýmto spôsobom pracujú kotlebovci a preto ma nájdete pod číslom 9 na kandidátke Ľudovej strany Naše Slovensko (listina 21). Do ĽSNS, aj keď nie ako straníčka, sa vraciam po štyroch rokoch, pretože ĽSNS drží slovo, je čitateľná a nezrádza. Ako jediná zo slovenských politických strán má výnos Najvyššieho súdu – 4Volpp/1/2017 – že takou nie je. Preto ignorujem rôzne „nálepky“ a osočovania, ktorými sme častovaní. Úplne jednoznačne sme sa zhodli na základných bodoch programu a činnosti: vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov, zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku a v podstate ĽSNS dlhodobo tieto agendy rieši a komunikuje.

Ja osobne chcem byť spravodlivým hlasom všetkých ľudí, ktorí cítia rovnako ale nemajú guráž alebo predurčenie vystupovať verejne. Aj naďalej budem chrániť naše deti, ale aj starých rodičov, pretože to sú najohrozenješie skupiny.

2.  Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti?

Rodinu môžu a musia aj naďalej tvoriť iba muž a žena – otec a matka. Tak je nám to dané od prírody. Neakceptujem žiadne iné zvrátené túžby o vytváranie netradičných rodín a odsudzujem všetky snahy rôznych LGBT a transgender aktivistov ublížiť našim deťom.


3.  Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.

Školstvo spolu so zdravotníctvom sú dva najdôležitejšie rezorty. Ústava SR hovorí o tom, že majú byť bezplatné a to je prvý bod, ku ktorému sa vrátime.

V školstve sa postaráme o zjednotenie učebných osnov a učebníc. Potrebujeme obnoviť praktické vyučovanie – pestovateľské a technické práce, tiež slovenský dejepis, ktorý musí byť v každej škole vedený v slovenskom jazyku a zo slovenských učebníc. Učebnice musia byť dielom odborníkov z praxou, nie rôznych „pisálkovz mimovládok. Sme za zrušenie normatívu na žiaka, navrhujeme aby školy dostávali príspevok na základe uplatnených absolventov. Tak sa veľmi prirodzene pretransformuje trh s odbornými odvetviami, v ktorých by študenti dostali štipendium. Mimovládky dostanú stopku, ale naopak – prepojíme so školami Maticu slovenskú. Očistíme základné aj stredné školy od nánosu a vplyvu LGBT a gender ideológie. Zavedieme uprednostňovanie detí občanov SR pri prijímaní do predškolských zariadení (jaslí a materských škôlok) tak, aby sa viac nestávalo, že škôlka vezme deti Ukrajincov a pre deti Slovákov nezostane miesto. Rozšírime sieť slovenských škôl na južnom Slovensku tak, aby bolo reálne naplnené právo slovenských detí na vzdelávanie sa v štátnom, teda slovenskom, jazyku. Očistíme základné aj stredné školy od nánosu a vplyvu LGBT a gender ideológie. Obnovíme nedotknuteľnosť akademickej pôdy a vysoké školy ochránime pred vplyvmi politickými.

4.  Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva, aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Ako na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva? Ako sa pozeráte na svoje pôsobenie, a ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO? Aké kroky presadíte voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil v covidovom období násilných skutkov chápaných väčšinou národa ako genocída Slovenského národa! Zároveň je veľmi dôležité, aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“, t.j. v covid cirkuse, či ste s ním súhlasili, ako ste vnímali prebiehajúci covid teror.  Ste očkovaná a koľkokrát? Dali ste sa testovať, nosili ste rúško, či a ako ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov, …  Ste členom nejakej Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa podobné „divadlo“ v nejakej forme zopakovalo?

Zdravotníctvo musí byť bezplatné, naozaj dostupné pre všetkých. Pacient nesmie byť tovar a lekári musia byť motivovaní – liečiť. Reforma“, ktorá znížila dostupnosť zdravotníckych zariadení je potrebne prehodnotiť. Musíme vystúpiť z WHO a odstrihnúť sa od všetkých nebezpečných spolkov, ktoré experimentujú so zdravím a životmi našich ľudí. Trestno-právne postihnúť všetkých, ktorí sa podieľali na genocíde počas covidového obdobia.


5.  Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolarového zúčtovania dnes už v 75 % krajinách sveta. Aké nám to otvára príležitosti? Čo budete v parlamente presadzovať? Aký je Váš postoj ku defi kryptomenám a aký ku cefi? Zvlášť sa vyjadrite k projektu ECB CBDC a čo presadíte v súvislosti s tým ako prvé.

Áno, som za návrat k slovenskej korune. Najdôležitejšie je, aby sa štátu vrátili do rúk všetky strategické podniky. Slovensko je výnimočné, pretože máme minerálne pramene a cenovo voda bude mať cenu zlata. Preto ju musíme chrániť.

V ekonomike naozaj nie som doma všetky moje názory sú laické, preto prenechám túto tému odborníkom, napríklad Martinovi Beluskému.

Osobne som proti digitálnej mene a tiež neverím kryptomenám.

6.  Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.

Strategické zdroje patria do rúk štátu. Podpora poľnohospodárov, pestovateľov, spracovateľov potravín, obnova družstiev, ochrana pôdy, vody, lesov. To všetko sme tu mali a ja nevidím absolútne žiadny problém k tomu, aby sme žili sebestačne a zdravo. Potrebujeme naspäť odborné školstvo, potrebujeme zatraktívniť tieto odbory pre mladých ľudí.


7.  Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte?

Samozrejme strategické podniky patria do rúk štátu, veď sú to naše zlaté nosnice. Stačí nastaviť podmienky a zákony tak, aby ich súkromníci chceli odpredať a potom už len zostáva zaviesť trestno-právnu zodpovednosť a do vedúcich funkcií postaviť odborníkov s praxou, výsledkami a morálnymi zásadami.


8.  Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EU a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. Ak nie, tak aké možnosti budete presadzovať, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa? Vysvetlite, prosím,  Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „Pochodov za mier“?

Na budúci rok vieme úplne bez problémov vypovedať zmluvu s NATO a práve ĽSNS apeluje na širokú verejnosť v tejto veci. Taktiež som za vystúpenie z EU, ktoré samozrejme nebude z večera do rána, ale je nevyhnutné. V područí Bruselu, ktorý je nádorom na našej suverenite, ako národ umrieme. Je potrebné posilňovať náš región V4 a bolo by naozaj ideálne, keby sme spoločne z EU vystúpili.

Konflikt na Ukrajine je riadený. Je mi nesmierne ľúto všetkých premrhaných životov. Už sa popísalo a povedalo mnoho, preto nemusím túto tému rozoberať.

Zúčastnila som sa obidvoch kôl mierových pochodov v rôznych mestách a samozrejme aj v Bratislave. 3. marca som organizovala pochod Matky za mier, ktorý sme prepojili s celoslovenským mierovým pochodom.

9.  Návrat k právnemu štátu. Definujte, prosím, kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Ako vedľajšia otázka zodpovedzte Vaše návrhy hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov. Ako dosiahnete medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi?

Všetci musia dodržiavať zákony a Ústavu SR. Opäť sa opakujem, ale trestno-právna zodpovednosť a depolitizácia polície sú základným prvkom pre návrat k právnemu štátu.


10.  Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte, aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu? Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje, že majú vyspelý systém systém priamej demokracie, dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?

To, že ĽSNS otvorila svoju kandidátku pre externé posily, aktivistov, vnímam ako ústretový krok k možnej priamej demokracii. Aktuálne sa však dajú veci okolo nás meniť len cez politické strany. Chceme zmenšiť počet ministerstiev na 8 a umiestniť ich v každom z krajov. Možnosťou je tiež zrušiť kraje a prehodnotiť počet okresov. Volení zástupcovia musia byť bližšie k ľudom a musia pracovať aj v teréne, nielen od stola. To je definícia mňa samotnej. Som za zrušenie súkromných agentúr na meranie predvolebných preferencií, viem si predstaviť, že kompetencia prejde na Štatistický úrad SR (pod dohľadom Najvyššieho súdu) A média? Z RTVS urobiť štátne médium.

Categories: Politika