V rámci iniciatívy výberu kandidátov na základe osobných referencií členov Národného obrodenia Juraj Vizy sprostredkoval rozhovor s Petrom Kotlárom. Prinášame jeho komplexnú odpoveď na naše otázky.

Základnou bunkou spoločnosti nie je rodina ale jednotlivec(mikrokosmos). Jednotlivec – dieťa však je Božím dielom muža a ženy a jeho zdravý vývoj je najideálnejšie zabezpečený v zdravej, vyváženej rodine. Nie nadarmo sa hovorí, že osud všetkých je osudom jednotlivca. Vzťah muž-žena je nevyhnutný pre pokračovanie rodovej línie. LGBTI pretrháva niť potomstva a preto je jej budúcnosť samodeštruktívna. Ak by sme mali dobrý vzťah dnes s partnerom, ale z minulosti by sme mali deti z nezdravého vzťahu, potom by sme netvrdili, že základnou bunkou je rodina. Rodina vychováva, ochraňuje. Je základom zdravej spoločnosti ale nie je základom vzťahu muža a ženy. Tam je základnou bunkou jednotlivec.

Existuje norma, a tou je prítomnosť mužského a ženského princípu v každom jednotlivcovi.

Mužský princíp – rozum (+iné) a ženský princíp – cit (+iné).

Muž má dominantne mužský princíp a ženský je pod kontrolou rozumu. Žena má dominantný ženský princíp a mužský je pod nadvládou citu. Vyváženosť je mužsko-ženský princíp , rozum posvätený citom. Obe pohlavie majú oboje!

Ak dôjde k nadvláde citu nad rozumom u muža, môže sa správať žensky a medzi mužmi pravými mužmi má ťažké postavenie ale medzi ženskými mužmi sa cíti bezpečnejšie a môže sa prejaviť ako homosexuál. U žien to isté len opačne.

Duch, ktorý je neomylný sa VŽDY PREJAVÍ NA 100%. Preto to, čím sme pri narodení a aké máme pohlavné orgány je bezchybné prejavenie sa ducha v hmote.

Norma, hoci potichu tolerovateľná je homosexualita a bisexualita.

Všetko ostatné je mimo normu, odchýlka od normy, úchylka.

Homosexuáli tu boli vždy a budú vždy. Ostatné úchylky sú neakceptovateľné a netolerovateľné aj do diskusie. Tu len liečba.

Zdravá matka má zdravý cit, zdravý muž má zdravý rozum. Keď títo dvaja splodia dieťa, má šancu sa vychovať v zdravom vzťahu a byť z neho jedinec ktorý je podporovaný zdravým smerom.

Rodina je muž-otec, matka-žena, dcéra a/alebo syn. Ostatné je netolerovateľné.

Školstvo bude formované dospelými, dospelí sú formovaní sami sebou. To znamená, ak nemáme dosť dospelých, ktorí sú vzdelaní a rozumejú správnemu „žitiu“, nedôjde k náprave. To sa udeje jedine poučením príkladom. Nie je možné nikoho vychovávať priamo. Ak náš spôsob života bude taký, že budeme šťastí a hlavne zdraví, bude to vábiť aj ostatných a budú kopírovať naše správanie, alebo si prídu po radu.

Náhle zvýšenie „múdrosti“ ľudu nie je možné! Jedine múdrou a silnou autoritou, ktorá diktátorsky určí pravidlá a prísne bude dohliadať na dodržiavanie. Nemáme také autority a ak aj áno, nedostane sa k takej moci. Preto správna cesta je pracovať sám na sebe, „spoznaj sám seba“, následne ak dosiahneš múdrosť a šťastie hľadaj k sebe partnera, pouč okolie a sploď deti, potom pouč deti. Je to nadlho ale je to jediná cesta, ktorá sa zakorení trvale.

Pre zdravé fungovanie v spoločnosti, treba zdravé vstupy pre zdravý vývoj a pokoj. Pokoj v zmysle nevyrušovania z vonkajšieho okolia: nariadenia, strachy, vojna poblíž, informácie z médií, zlé susedské vzťahy, nezdravá spoločnosť… Zdravé vstupy sú: zdravá a striedma obživa, čistá voda, čistý vzduch, správne a len podstatné informácie(médiá a internet…)atď.

Ak zabezpečíme alebo poučíme v rámci prevencie o zdravých vstupoch, spoločnosť ozdravie. Nemáme málo lekárov ale máme veľa chorých, civilizačne chorých. Prevencia zabezpečí ozdravenie v priebehu 20-30 rokov čiže efekt príde neskôr a to sa nikomu nechce riešiť. A lekár nepozná medicínu celostne ale len špecializovane (česť výnimkám).

Ak chceme oponovať komukoľvek vo vzťahu k novým hrozbám (WHO), tak treba držať v rukách dôkaz, že činnosti ktoré sú s týmito organizáciami spájané, boli trestným činom alebo hlúpou ignoráciou. Potom môžme jednoznačne presvedčiť „náš“ národ, že nebudeme akceptovať nariadenia WHO, pretože ich činnosť je kriminálna. Na to treba vytvoriť špeciálnu vyšetrovaciu komisiu pre „hrozby zvonku“ a prešetriť to( národné vyšetrovanie), výsledky zverejniť v médiách (povinne všetci), a odmietnuť akúkoľvek ďalšiu činnosť týchto inštitúcií (WHO, EU…) na základe vlastného národného vyšetrovania. Oboznámiť ľud aby ste mali ľud na svojej strane.

Všetky vážne otázky „vo verejnom záujme“ treba podtrhnúť zatiaľ zle fungujúcim nástrojom priamej demokracie – referendom( tu treba zmeny, kvórum nad 50%…menej podpisov k vypísaniu R…) aby sme si boli istí, že ľud je v týchto otázkach na „našej strane“.

Pred každým referendom však treba zásadné poučenie a edukáciu „publika“, pretože národ je nevedomý a musí problematiku POCHOPiŤ!!! To treba riešiť RTVSkou a „povinným“ odvysielaním informácií v prime time v komerčných médiách namiesto jedného reklamného času. Proste povinnosť. Štát si musí vedieť vymôcť na veci verejné priestor v médiách. Ale toto sa dá aj zneužiť. Našťastie máme silnú „alternatívnu“ scénu.

S návratom slovenskej meny súhlasím a musí byť pripravená pred rozpadom EU.

Za okamžité vystúpenie z EU nie som, predikcie Š.Harabina o rozpade EU beriem vážnejšie. Naproti tomu predstava že v europarlamente by sme mali len „našich národovcov“ je stále aktuálna, možno by narobili také poriadky že by zabetónovali naše Veto a ostatné štáty by kopírovali naše správanie. Ak ostane veto a dobrý slovenský europoslanci, usiloval by som sa o túto možnosť. My ani nevieme aké by to bolo keby to tak bolo.

Nemám vyriešenú potrebu militarizácie krajiny, som za neutralitu a vytvorenie štruktúr len pri ochrane pred živlovými pohromami, migrantmi… nepotrebujeme veľkú armádu aj tak by nás hocikto zvlacoval z veľkých hráčov ak by sme nemali krytie. Ak mať krytie tak ekonomické-BRICS a vojenské – V4, Rusko.

O poriadok v krajine nech sa stará zdravá polícia.

Určite by som popisoval dookola teroristické „akcie“ USA a NATO a hľadal iné spojenectvo. Ich vraždenie, vysávanie zdrojov iných krajín a hegemonistické správanie ma neskonale rozčuľuje.

Pomoc Ukrajine odmietam inú ako humanitárnu.

O ekonomike moc neviem, v nej sa budem musieť dovzdelať.

V oblasti školstva a zdravotníctva musí byť jasne zadefinované čo sa NESMIE a čo škodí zdravému rozvoju.

Na záver musím povedať, že moje názory som odprezentoval za 3 roky v TV Slovan. Nie som radikálny, nemá to trvalé výsledky. Som jeden z mála, ktorý pozná kóny a osvojil si ako-tak védy a upanišády. Musím však možno neatraktívne dodať, že mnohí, za Slovana sa považujúci občania, združenia a občiny nemajú ani páru o védach a kónoch. Veľmi ťažko by sa dali aj tieto posvätné texty uplatniť na spoločnosť v tomto stave. Nie je na to jednoducho pripravená. Slepý egoizmus ktorý vyplýva zo zlej poučky, že rodina je základ, nás vedie k tomu, aby sme tú rodinu chránili. A pred čím??? Našou úlohou je celý svet. Ak jednotlivec spozná sám seba, nemal by sa zamykať a ohraničiť, mal by mať vplyv mimo rodinu, mimo hranicu, mimo národ. Slovania dosiahli vzostup a napriek tomu sledujeme všeobecný pád. Našou úlohou bude aj uvedomiť si že tieto zmeny sa opakujú a vytrvať v práci a štúdiu bez túžby po odmene a viditeľnom výsledku. To čo vyrástlo na pevných základoch sa nedá rozbiť. Je zrejmé, že celá spoločnosť aj jednotlivé bunky a zhluky buniek nepoznajú tieto základy. To nie je hanba. To je fakt. Jednoducho ani starí občania nie sú dostatočne múdri vo veľkom počte, nie je sa možné o nich vo veľkom opierať. Česť pár jedincom. Preto jediná náprava spoločnosti a následne veci verejných tkvie v náprave jednotlivca, tvrdého štúdia seba samého, spoznania individuálnej povahy a jej zodpovedajúcej práci. Silný nech robí policajta, múdry nech riadi štát, jemný nech maľuje…to čo je tam teraz nezodpovedá letore tých čo to vykonávajú.

Všetko podstatné máme k dispozícii, nič nové už nikto nevymyslí, všetko sa opakuje ale my stále blúdime a „šperkujeme“ múdrosti „starých múdrych“. Nie je čo vylepšovať, treba zbúrať stavbu, pozrieť základy a potom môžeme stavať. Furt cápeme novú omietku na staré praskliny a vymaľujeme a myslíme si že ideme dobre.

Uvediem príklad: lekár chce peniaze a presnejšie CT. Aby žil v blahobyte a bol v trende technicky. Pacientov pribúda, on sa špecializuje a dodržiava tabuľkový protokol.

Zbúrať stavbu znamená, riešiť KUR.VSKY PRÍSNE PREVENCIU, MAŤ HOLISTICKÝ POHĽAD, ROZUMIEŤ CELKU A AŽ POTOM K TOMU AJ ŠPECIALIZÁCIU. MAŤ PLNE INDIVIDUÁLNU ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJE KONANIE, AUTONÓMNE MYSLIEŤ, PRIJAŤ TREST ZA VEDOMÉ ZLYHANIE A TREST V PLNEJ MIERE VYPLATIŤ. To sa týka všetkých odvetví. Pripraviť autority, zaplatiť ich ale byť si vedomý, že ak uhne mimo svoje kompetencie ako autonómna bytosť, ak ublíži inému, nesmie ho minúť trest.

Filozofia viny a trestu je pre mňa zásadná pre spravodlivosť.

Som nedovzdelaný v mnohých politických témach. Ale načo sa budem doučovať veci, keď v základy treba spevniť. Ostatné nech si riešia ostatní, ja budem pracovať na „odhalení“ otráv človeka – jedy, vakcíny, Chemtrails, 5G, toxický mainstream, toxické povahy, zlosť, závisť, žiarlivosť, túžba po moci, sláve, majetku.

Vstupy sú zlé, výstupy preto nemôžu byť dobré.

Budem riešiť vstupy.

Do politiky idem preto, pretože mi dôveru dali ľudia. Tu nie je otázka či sa mne chce! Je to pýcha ktorá by mi hovorila že mám odmietnuť len preto že si viem zariadiť pokojný život.  Život je permanentná neistota. Ak budem vytrvalý, autentický a odolám nástrahám, môžem výrazne znepríjemniť život podliakom a podporiť tých čo pracujú v prospech ľudu. Nech mi pán Boh pomáha v mojom zámere a minimalizuje svojvôľu.

Keď to tak čítam spätne, uvedomujem si ako pomaličky to pôjde, tá náprava.

Nech rozhodnú ľudia, aj tak sa stane presne to, čo treba.

Nech sa Vám všetkým dobre darí.

Peter

Categories: Politika

1 Comment

Beáta Šarocká · 15. septembra 2023 at 15:04

Pekne napísané až som sa rozplakala , Peter prajem veľa trpezlivosti a síl na dosiahnutie cieľa, buď sám sebou a hlavne nebuť sám pekný deň Beáta Šarocká

Comments are closed.