1. Povedzte stručne, aké sú Vaše doterajšie aktivity v súvislosti s Vaším rozhodnutím vstúpiť do politiky, aký máte vek a skúsenosti a prečo kandidujete práve za stranu (uviesť stranu). Zdôvodnite, prečo práve táto strana dokáže presadiť myšlienky, ktoré presadzuje Národné Obrodenie (definované národné hodnoty), a to najmä: vystúpenie z NATO, EU, zastavenie LGBTI agendy a prílevu ilegálnych privandrovalcov, zákaz činnosti politických mimovládok na Slovensku atď..  Prečo si myslíte, že práve Vaše pôsobenie bude prínosom, čo konkrétne je cieľom Vášho mandátu?

Vzhľadom k tomu, že som aktívnym členom Spišskej Občiny od jej založenia a možnosť spoznať mňa a moje názory mali aj iní členovia ostatných komunít na Slovensku, zdá sa mi nadbytočné, aby bolo potrebné sa tu špeciálne predstavovať, pretože väčšina z vás na Slovensku moje postoje, konanie a činy veľmi dobre pozná. Keďže chápem vaše pravidlá dopytovať sa všetkých kandidujúcich do parlamentných volieb bez rozdielu a nejakých privilégií tak teda niečo skromne o mne:

Moje meno je Roderik Ledecký, som heterosexuál, narodený ako muž v máji 1972 v Rožňave, do 11-teho roku života som vyrastal v Košiciach, od roku 1983 mám trvalý pobyt v Poprade.

Tri roky som navštevoval Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku, jeden rok od 09/1989 do 06/1990 som pokračoval štúdiom na výberovom Gymnáziu v Banskej Štiavnici – tzv. prípravka na vysokoškolské štúdium v zahraničí. Tu sme aktívne prežívali aj takzvaný nežný prevrat v novembri 1989.

V roku 1990 som ešte ako študent spoluzakladal miestnu organizáciu SNS v Poprade a bol som aj jej radovým členom asi tak do roku 2001.

Od polovice septembra 1990 (dva týždne pred zjednotením Nemecka) začiatok štúdia na Humboldtovej Univerzite v Berlíne odbor sociológia – sociálne vedy. Súčasťou štúdia môjho odboru bola okrem iného aj ekonomika, politológia a demografia. Štúdium som ukončil v máji v roku 1998 napísaním a odovzdaním diplomovej práce na tému: „Vysťahovalectvo zo Slovenska v 19. a 20. storočí…“.

V júli 1992 som spoluzakladal rodinnú obchodnú firmu zaoberajúcou sa spočiatku veľkoobchodnou a od roku 1996 aj maloobchodnou činnosťou v oblasti koženej galantérie a módnych kožených doplnkov.

Začínali sme „z nuly“ bez úverov, pôžičiek, eurofondov a bez akejkoľvek podpory zo strany štátu a tak je to až dodnes. Postupne sme z vlastných peňazí otvorili ďalšie maloobchodné prevádzky v Poprade, Piešťanoch, Prievidzi a v bratislavskom Auparku.

Od druhej polovice roku 2015 sme rozšírili činnosť a zaoberáme sa aj veľko- a maloobchodnou činnosťou v oblasti zdravej výživy a biopotravín. Predávame hlavne a predovšetkým výrobky malých slovenských podnikateľov – výrobcov a spracovateľov. Sortiment zahŕňa bylinky a čaje, čerstvé pečivo, mliečne výrobky, mrazený sortiment, koreniny, cestoviny, strukoviny, múku, oleje, sirupy, šťavy, remeselné pivá, značkové vína, atď..

Od minulého roku som zaradil do ponuky aj „zakázané“ knihy z vydavateľstva Torden.

Podnikaniu sa venujem dodnes, to znamená viac ako 31 rokov. Za tie roky mám „pobehaný“ takmer každý kút Slovenska, dovolím si povedať, že dostatočne dobre rozumiem slovenskej mentalite a viem, čo Slováci potrebujú a kde ľudí „tlačí topánka“.

Vzhľadom k tomu, že k politike na Slovensku ako takej, ktorej praktiky považujem za nečisté, mám negatívny vzťah a odmietam ju, tak som sa v nej doteraz aktívne neangažoval napriek tomu, že ponúk som mal za posledných 30 rokov niekoľko. Práve naša vznikajúca Spišská Občina v Poprade mi dala impulz na verejné a „politické“ prejavenie sa v období kovidového šialenstva a hlavne ma oslovili myšlienky spájania sa ľudí a rodín do komunít, vzájomnej pomoci, budovania sebestačnosti a postupného odpájania sa od tohto umierajúceho chorého systému.

Keďže prvý pokus spojiť všetky národné a vlastenecké spoločenské a politické sily na Slovensku a vytvoriť jeden národný blok do nasledujúcich volieb napr. aj pod hlavičkou Národného Obrodenia sa nepodaril, ale naše myšlienky a hodnoty ako je vystúpenie z NATO, EU, odmietnutie agendy LGBTI a rozkladu tradičnej rodiny, zastavenie nekontrolovaného prílevu ilegálnych privandrovalcov a ich nahradenie pôvodného obyvateľstva v Európe, odmietnutie potláčania našich tradícií a pôvodnej kultúry, zákaz činnosti politických mimovládok a všelijakých cudzích agentov atď. stále žijú, rozhodol som sa pokračovať v tejto národnej agende v nastávajúcich voľbách na kandidátke strany, ktorá vyššie uvedené témy má ako hlavné piliere zakotvené vo svojom programe už od svojho vzniku a nikdy od nich neustúpila. Je to Ľudová strana Naše Slovensko – ĽSNS s číslom do týchto volieb 21. Moje číslo na kandidátke je 144. Myslím si, že voľbou tejto strany a našich kandidátov v nej bude pokračovať kontinuita našich ušľachtilých myšlienok, ktoré presadzujeme v našich Občinách a Dŕžavách naprieč celým Slovenskom. Som presvedčený, že od našich cieľov žiadny z kandidátov na kandidátke ĽSNS nikdy neuhnú, pretože aj v minulosti bola táto strana prísne „extrémne“ dôsledná a nekompromisná pri presadzovaní národných záujmov.

Ja nie som členom tejto strany, som nezávislý kandidát, ale poviem to obchodníckym žargónom, prečo voliť túto stranu:

ĽSNS je momentálne najlepšia ponuka na politickom trhu, je to exkluzívny, značkový, kvalitný produkt s dlhoročnými skúsenosťami, ale aj dramatickým príbehom ľudí s charakterom a charizmou, ktorí sa nenechali zlomiť, podplatiť ani kúpiť, sú čitateľní a tým, že otvorili kandidátku aj pre nezávislých kandidátov sú ochutení čerstvými ingredienciami.  Obdivujem všetkých ľudí na kandidátke ĽSNS, pretože sa vedome vystavujú nepriateľskému tlaku okolia, médií, nevraživých útokov, atď. a napriek tomuto potenciálnemu pranierovaniu, šikanovaniu a atakom na seba sa nezľakli a idú odvážne za svojim cieľom a v prospech budovania lepšieho Slovenska.

Na politickom trhu pred parlamentnými voľbami sú samozrejme aj iné ponuky, mnohé z nich už po expirácii alebo pokazené ešte v záručnej dobe, poniektoré sú vo výpredaji, v akcii 2+1, dva kúpiš tretí dostaneš zdarma alebo sú vo vysokej zľave kvôli pravidelne recyklovaným politikom, viaceré sú síce po záruke, ale sú prebalené do nových obalov s prepísaným dátumom spotreby.

Je len na voličoch, pre akú ponuku sa rozhodnú, či opäť zvolia brak, ktorý ich znovu sklame alebo dajú šancu tradičnému, osvedčenému domácemu kvalitnému produktu, ktorý im bude dlho a dobre slúžiť.

  1. Aký postoj máte k pojmu a definícii slova rodina a akú váhu pri výkone Vašej služby bude mať definícia – muž, žena a ich deti tvoria rodinu a tá je najposvätnejšou a preto zvlášť chránenou a podporovanou základnou bunkou národa a jeho budúcnosti?

Rodinu tvorí muž, žena a deti, basta!

RODERIK bude vždy a všade brániť a obhajovať RODINU, ROD a NÁROD, asi nie je náhoda, že som aj súčasťou NÁRODNÉHO OBRODENIA.


  1. Akú máte predstavu o zmenách potrebných vo vzdelávaní detí a mladých ľudí? Navrhnite najdôležitejšie zmeny potrebné v školstve, aby nám neušiel vlak v práve sa rodiacom multipolárnom svete.

Veľmi široká téma. Dotknem sa aspoň niečoho okrajovo.

Na školách by mala častejšie znieť slovenská hymna, minimálne raz do týždňa, napríklad v pondelok.

Slovenčina do každého kúta Slovenska!

Mládež vychovávať k úcte k starším, k našim predkom, k našim dejinám, k všetkým našim osobnostiam a dejateľom a k dejinám Slovanov. Zároveň viesť v prvom rade mladých k úcte a rešpektu k poctivej práci hoci aj fyzickej a nielen k naháňaniu titulov.

Matematika, slovenčina, dejepis, zemepis a odborný predmet, prípadne cudzí jazyk by mali byť povinné maturitné predmety.

Dôraz by sa mal klásť aj na telesnú výchovu, kolektívne ale aj individuálne športy.

Ovládanie aspoň dvoch svetových cudzích jazykov, základy právneho povedomia a ovládanie práce na počítači by mali byť samozrejmosťou.

Dôraz by sa mal klásť aj na remeselnú zručnosť a ovládanie domácich a pestovateľských prác.

Mladý človek po absolvovaní strednej resp. vysokej školy by sa mal vedieť o seba sám v živote postarať.

Každému mladému človeku po absolvovaní strednej, prípadne vysokej školy dať možnosť aspoň na jeden rok vyskúšať si v praxi ako sa podniká alebo riadi firma. Niečo na spôsob bývalej základnej vojenskej služby. Absolvent by si mohol overiť v praxi, či má talent riadiť alebo byť niekým riadený. Nemusíme chodiť ďaleko, Baťova škola by mohla byť jeden z nasledovaniahodných príkladov.

Dôležité pre mládež je to, aby jej učitelia a rodičia hovorili fakty a pravdu o reálnom živote, aby neboli šokovaní, keď opustia brány školy.

Zákaz vstupu mimovládkam do škôl a do predškolských zariadení a stop šíreniu zhubnej LGBTI ideológie medzi deťmi!

  1. Čo je potrebné prioritne zmeniť v rezorte zdravotníctva, aký pohľad máte na súkromné vlastníctvo v ňom? Ako na liekovú politiku a bezpečnosť obyvateľstva? Ako sa pozeráte na svoje pôsobenie, a ako budete pôsobiť v parlamente v súvislosti s plánovanou podriadenosťou štátu voči WHO? Aké kroky presadíte voči lekárom a zdravotníckemu personálu, ktorý priamo vykonával, prípadne sa zúčastnil v covidovom období násilných skutkov chápaných väčšinou národa ako genocída Slovenského národa! Zároveň je veľmi dôležité, aby ste ozrejmili aj Vaše postoje, skúsenosti a konkrétnu činnosť počas posledných troch rokov „keď sa lámal chlieb“, t.j. v covid cirkuse, či ste s ním súhlasili, ako ste vnímali prebiehajúci covid teror.  Ste očkovaný a koľkokrát? Dali ste sa testovať, nosili ste rúško, či a ako ste sa postavili k šikanovaniu seba a ľudí okolo Vás zo strany úradníkov, lekárov, …  Ste členom nejakej Občiny, Dŕžavy alebo nejakého spolku, iniciatívy alebo zoskupenia, ktoré sa postavilo na odpor? Aký postoj zaujmete, ak by sa podobné „divadlo“ v nejakej forme zopakovalo?

Nie som ani raz očkovaný tým svinstvom a ani sa mi nikto nevŕtal v nose. Rúško som nosil vo vrecku, lebo tak hovorili odborníci, že ho máme nosiť, tvár som si s ním neprekrýval. Môj postoj a moje príbehy okolo kovid cirkusu veľmi dobre poznajú členovia Spišskej Občiny, ktorej som pevnou súčasťou a svoje o mojom konaní vedia aj moji zákazníci, ktorých som vždy voľne púšťal do mojej predajne bez akýchkoľvek obmedzení. Môj obchod bol počas tohto teroru a aj teraz je „ostrovom slobody“. Ľudia si pamätajú a nezabúdajú.

Som za zverejnenie zoznamu všetkých politikov, lekárov, úradníkov, obchodníkov a pracovníkov vo verejnej sfére, ktorí zneužívali svoje postavenie a terorizovali obyvateľstvo počas kovid tyranie a robili zbytočnú škodlivú nadprácu. Som za zverejňovanie skúseností ľudí počas tohto obdobia formou vydávania publikácií alebo kníh, niečo na spôsob Adriany Krajníkovej „Genocída slovenského národa“. Všetci, ktorí boli poškodení počas tohto obdobia by mali byť odškodnení. Určite by som bol aj za to, aby aj všetci násilne očkovaní, ktorí to vedia zdokladovať, boli odškodnení. O tejto genocíde by mali byť nasledujúcich sedemdesiat rokov nahrávané filmy, zverejňované dokumenty, vydávané pamäti ľudí, stavané pomníky, osádzané pamätné tabule na budovách a denne tieto udalosti pripomínané v médiách. Nebránil by som sa ani vyhláseniu štátneho sviatku na pamiatku obetí a prenasledovaných počas kovid genocídy na Slovensku. Slobodu si zobrať nedáme, nikdy viac genocída! To by bolo silné memento do budúcnosti, aby sa už nikdy neopakovali tieto zverstvá, prvky totality, nezneužívali sa rôzne zámienky na prenasledovanie a obmedzovanie ľudí.

Čo sa týka zdravotníctva tak tam by mala vládnuť na prvom mieste láska, mravnosť, pomoc blížnemu a humanita. Je nevyhnutné vytesniť z tejto oblasti všetkých chladnokrvných mäsiarov, sadistov a bezcitných biznismenov.

Ľudí je predovšetkým potrebné naučiť ako byť zdravými a čo najmenej byť odkázaní na tieto zdravotnícke„služby“. Zdravie je predsa osobná vec každého jednotlivca. Je potrebné otvoriť cestu aj alternatívnym spôsobom liečby.

Sprehľadniť financovanie a prispievanie do zdravotných poisťovní. Odmeniť tých, ktorí sa o svoje zdravie starajú a nepotrebujú využívať resp. zneužívať zdravotnícke služby.

Asi toľko nateraz, lebo to je téma na hrubú knihu.


  1. Aké zmeny budete presadzovať v ekonomike Slovenskej republiky? Súhlasíte s návratom vlastnej meny? Vyjadrite sa aj k dnes už mohutnému celosvetovému trendu bezdolarového zúčtovania dnes už v 75 % krajinách sveta. Aké nám to otvára príležitosti? Čo budete v parlamente presadzovať? Aký je Váš postoj ku defi kryptomenám a aký ku cefi? Zvlášť sa vyjadrite k projektu ECB CBDC a čo presadíte v súvislosti s tým ako prvé.

Som za návrat slovenskej koruny a stiahnutím našich zlatých rezerv späť na Slovensko.

V medzinárodnom obchode by mala byť zavedená univerzálna zúčtovacia mena, ktorá by bola krytá zlatom alebo inými vzácnymi kovmi a nebola by viazaná na žiadnu národnú menu.

Plánovaná digitálna mena, ktorú navrhujú medzinárodní satanisti je odsúdená na neúspech, lebo ju navrhujú satanisti a všetko, čo oni navrhujú a presadzujú je odsúdené na neúspech. Kryptomenám nedôverujem.

  1. Ako zabezpečiť sebestačnosť Slovenska, vymenujte aspoň niektoré kroky, ktoré budete presadzovať.

Jednoducho! Nakupovať slovenské výrobky u Slovákov. Tým budeme podporovať našu výrobu, poľnohospodárstvo, služby a zamestnanosť našich ľudí a tým zamedzíme nechcenej migrácii Slovákov za obživou a prácou do cudziny a tým zabránime aj postupnému rozpadu slovenských rodín, komunít a následne štátu.

Tu by som trochu obsiahlejšie reagoval na túto otázku, lebo je to moja srdcová téma, keďže sa v obchode pohybujem viac ako 30 rokov. Peniaze sú dôležité obeživo, „krv“ v cievach zdravého organizmu. Peniaze hýbu svetom a peniaze, ktoré sú doma sa počítajú.

Takže prečo nakupovať kvalitné slovenské výrobky a nie dovážané?

Lebo sú slovenské, sú naše!

Nie všetky výrobky vyrábané na Slovensku sú vyrábané výhradne zo slovenských surovín a materiálov. A nie všetci výrobcovia sú na Slovensku slovenskí. A nie všetok kapitál investovaný na Slovensku je domáci.

Dovážané výrobky sú často menej kvalitné, ale majú pekný obal, dobrý marketing a nižšiu cenu na úkor kvality.

Ak je kvalita cudzích potravín rovnaká ako kvalita našich a cena nižšia ako naša, tak je to väčšinou cudzou dotačnou politikou.

Ak doteraz naši politickí reprezentanti nedokázali zabrániť svojou servilnosťou voči cudzím štátom a ich predstaviteľom cenovému zvýhodňovaniu pomocou umelých dotácii, tak na rade je konečný slovenský spotrebiteľ, ktorý by mal na protest voči takémuto deformovaniu podnikateľského prostredia bojkotovať tieto cudzie produkty.

A prečo nenakupovať v cudzích obchodoch?

Lebo sú zahraničné a ani v zahraničí miestni spotrebitelia nenakupujú cudzie, ale svoje, domáce.

Ak chceme byť moderní a európski, tak sa musíme ako spotrebitelia správať rovnako ako sa správajú spotrebitelia v cudzine. Kupovať výrobky lokálne, regionálne a slovenské. Dôsledne, vždy, všade a nekompromisne.

V prípade, že cudzie výrobky sú kvalitnejšie, tak pri ich mzdových a daňovoodvodových zaťaženiach v domovskej krajine odkiaľ pochádzajú, zohľadňujúc aj náklady s transportom k nám, náklady na skladovanie a distribúciu, atď. tak by mali byť automaticky a logicky drahšie ako naše.

A ako sa vymaniť z tohto začarovaného kruhu zahraničných hypermarketov?

Jednoducho! Vyhýbať sa im! Nakupovať len u našich obchodníkov a naše výrobky. Bez akýchkoľvek kompromisov, výhovoriek a ústupkov!

Čo hľadá Slovák v nemeckom, rakúskom alebo anglickom hypermarkete tu na Slovensku!? Jednoducho povedané a zdôvodnené: tieto markety a obchodné domy sa stavali a stavajú predovšetkým pre zahraničných návštevníkov, turistov a obchodných cestujúcich prichádzajúcich na Slovensko, ktorí poznajú svoje značky a ľahšie sa v nich orientujú a viac im dôverujú ako našim, čo je samozrejme pochopiteľné a logické.

Ak sa chceme mať na Slovensku dobre, je potrebné míňať peniaze v našich obchodoch za naše výrobky. Peniaze sa majú „točiť“ v našej ekonomike. Akonáhle naše peniaze opustia naše územie, už sa tu nikdy nevrátia. Ostanú v ekonomike cudzieho štátu a dobre sa budú mať firmy, úradníci a dôchodcovia v zahraničí, no nie u nás.

Tým, že cestujem a aj v minulosti som často jazdil po Slovensku, tak mi robí a robilo obrovskú radosť nakúpiť veľa tovaru a minúť peniaze práve u Slováka v nejakej malej dedine alebo v mestečku v malom obchodíku. Takú jednorazovú tržbu od miestneho za jeden deň určite neobdržal. A ja som bol rád, že som mu týmto nákupom potvrdil, že si robí dobrú prácu a je potrebný tam, kde je. Ak by som ten istý obnos peňazí nechal v nejakom hypermarkete, tak by si to tam ani nikto nevšimol a nejaký majiteľ sídliaci niekde v cudzine ani nezaregistroval, takže toho veľkého bossa za hranicami by som vôbec nepotešil. Robme našich malých podnikateľov spokojnými a ukážme im, že ich práca je zmysluplná. To platí samozrejme o každej dobre vykonanej práci, každého zamestnanca.

A v čom je sila slovenského spotrebiteľa?

Všetko sa zmení, ak spotrebiteľ uskutoční zmenu svojho nákupného správania a začne nakupovať a míňať peniaze v slovenských obchodoch za slovenské výrobky. Máme to vo vlastných rukách! Nesmieme rezignovať!

Žiadúca zmena nestane však zo dňa na deň, pretože ani tento katastrofálny stav nevznikol lusknutím prstov. Prispeli sme k tomuto stavu dennodennou zradou na našich výrobkoch, na našich šikovných výrobcoch a obchodníkoch.

Zmena k lepšiemu je každodenná mravenčia práca, často je to aj o sebazaprení, pevnej vôli a odrieknutí si niečoho, na čo som bol zvyknutý, v záujme vyššieho ušľachtilejšieho cieľa, a to je spoločná prosperita Slovenska a jej obyvateľov. Všetci sme prepojené nádoby. Ak sa darí susedovi, tak sa darí aj mne, samozrejme za predpokladu, že sa navzájom podporujeme a doprajeme si. Závisť a neprajnosť musí byť cudzie slovo na Slovensku!

Ako naštartovať cestu k slovenskej sebestačnosti? Aký vplyv má na to politika a aký spotrebiteľ?

Je to súbor postupných opatrení navzájom sa podporujúcich.

Napríklad v prvej fáze by bolo okamžité zrušenie DPH na všetky výrobky vyrábané na Slovensku.

V ďalšej fáze by bolo zrušenie zbytočnej byrokracie v slovenských firmách, rozviazanie rúk slovenským podnikateľom, maximálne zníženie daní a odvodov, uvoľnenie a zjednodušenie podnikania na Slovensku napríklad aj tým, že u malých živnostníkov by vedenie účtovníctva a používanie registračnej pokladne bolo dobrovoľné, nie povinné.

Štát má veľmi veľa zákonných nástrojov ako pôsobiť na súkromnú podnikateľskú sféru motivačne a nie represívne.

Určite by bolo potrebné oživiť myšlienku vzniku štátom riadenej komerčnej banky, ktorá by poskytovala okrem iného aj rozvojové úvery na vybudovanie štátno-súkromnej siete hypermarketov, kde by sa predávali hlavne domáce výrobky. Nejaký model súkromnoregionálnoštátnej spoločnosti napríklad s účasťou 20% súkromného kapitálu, 30% regionálneho a 50% štátneho kapitálu.

Ďalší dôležitý faktor je vzdelávanie detí už na základných školách k patriotizmu a láske k vlasti a úcte k slovenským výrobkom a tradíciám.

Veľmi dôležitý faktor, ktorý môže prispieť k zásadnej zmene v nákupnom správaní spotrebiteľa je práca médií. Na Slovensku by mal fungovať slovenský mediálny dom, napr. naozajstná slovenská rtvs, ktorý by mal dennodenne vzdelávať, informovať a pozitívne podporovať domácu produkciu a obchod. To je kľúčové. Ani dospelí ľudia nesmú podliehať cudzej propagande!

Slováci by mali vedieť ako ich spotrebiteľské správanie ovplyvní celkovú prosperitu Slovenska a to, že uprednostnením zahraničného výrobku pred vlastným nielen pomáhame k prosperite a expanzii cudzieho kapitálu a vytlačeniu slovenského výrobcu z domáceho trhu, ale aj presadzovaniu cudzej, často zvrátenej ideológie medzi našich ľudí, čo prichádza ruka v ruke s cudzím vplyvom a čo je najviac komické, za naše vlastné peniaze!

  1. Aký postoj máte ku štátnemu vlastníctvu strategických podnikov, čo v tejto oblasti vykonáte?

Podniky strategického významu a monopoly ako aj pôda, lesy, voda by sa mali vrátiť späť do rúk štátu s tým, že by ich mali riadiť rozumní slovenskí patrioti, ktorí by boli vo všetkých riadiacich pozíciách hmotne a trestnoprávne zodpovední a zároveň by bola ich odmena za prácu prísne naviazaná na hospodárske výsledky vo zverených riadiacich podnikoch. Ak budú dobre prosperovať, nech majú aj vysokú finančnú odmenu, prípadne aj iné nefinančné benefity za odvedenú prácu. V štátnej sfére a v podnikoch so štátnou účasťou by som preferoval zamestnávať ľudí s bohatými pracovnými skúsenosťami, najlepšie po dosiahnutí 35. roka života.


  1. Súhlasíte s členstvom Slovenskej republiky v EU a NATO? Ak áno, ako chcete postupovať pri presadzovaní národných záujmov SR. Ak nie, tak aké možnosti budete presadzovať, aby sme sa vyhli medzinárodnej izolácii, sankciám, prípadne iným neželaným intervenciám ako následok logických krokov opäť suverénneho národa? Vysvetlite, prosím,  Váš postoj ku konfliktu na Ukrajine. Zúčastnili ste sa „Pochodov za mier“?

Som za vystúpenie Slovenska z NATO formou nepredĺženia resp. vypovedania zmluvy s NATO v roku 2024 na ďalšie obdobie, pretože náš vstup do tejto agresívnej aliancie neprešiel referendom.

Referendum v roku 2003 o vstupe do EÚ som bojkotoval, lebo som dúfal, že nízkou účasťou na ňom ho zneplatníme. Takže tak ako pred dvadsiatimi rokmi som bol proti vstupu do EU, tak moja averzia voči tomuto „spolku“ pretrváva naďalej dodnes. A moje chmúrne predpovede o EU z toho obdobia sa bohužiaľ naplnili.

Po vystúpení Slovenska z EU očakávam krátkodobé zakolísanie sa našej ekonomiky, ale o čo bude dôkladnejšia príprava na opustenie tohto v súčasnosti „žalára národov“, o to nás to bude menej „bolieť“. Slovensko a Slováci v histórii často vstupovali a vystupovali dobrovoľne, ale aj nedobrovoľne do a z rôznych spolkov, zväzkov, spoločenských zriadení, štátnych útvarov,  atď. a vždy sme to posilnení a poučení zvládli a prežili sme.

Osobne si však myslím, že skôr ako my z EU vystúpime, sa toto zoskupenie, kde v súčasnosti vládnu psychopati a satanisti, aj tak riadene zvnútra „samozrúti“.

„Pochodov za mier“ som sa pravidelne zúčastňoval ako správny „Občinár“ a pomáhal som pri ich „organizovaní“.

Konflikt na Ukrajine nie je naším konfliktom a ani konfliktom bežných Ukrajincov a Rusov a je mi ľúto všetkých slovanských obetí. V týchto štátoch a regiónoch rovnako ako aj u nás v strednej a vo východnej Európe sa veľmi ťažko a v tvrdých podmienkach rodičom vychovávajú deti a mne sa tlačia slzy do očí pri pomyslení, že sú mladí chlapci a muži posielaní na nezmyselné „jatky“ namiesto toho, aby po investovaní do ich výchovy a vzdelania, produktívni mladí ľudia budovali svoju krajinu a v mieri slúžili svojej vlasti. Je to obrovská strata pre oba národy a znovuvybudovanie dôvery medzi nimi bude trvať desaťročia. Je nevyhnutné čo najskôr jasne označiť a prísne potrestať pôvodcu tohto konfliktu a čo najskôr ho mierovo a spravodlivo ukončiť bez ďalších nezmyselných obetí. Vznik tohto konfliktu je jednoznačným zlyhaním západnej diplomacie, ktorá jasne ukázala svoju neschopnosť, aroganciu a pokrytectvo a hlavne zbytočnosť takejto inštitúcie, keď nedokázala zabrániť ozbrojenému konfliktu v jej susedstve aj keď mala na to všetky „páky“. Načo nám je taká diplomacia, keď nevie zabrániť krvavým konfliktom?

Tento ozbrojený konflikt je bojom veľmocí a tzv. globálnych elít a výnosným biznisom veľkých nadnárodných spoločností, zároveň tento konflikt slúži aj na „zamútenie vôd“, v ktorých sa dobre „loví“. Tento konflikt môže slúžiť aj na to, aby sa rozšíril ďalej do Európy a obete tohto veľkého konfliktu by boli označené ako obete vojny a nie ako obete experimentálneho očkovania neoverenou vakcínou aplikovanou v rokoch 2020 až 2022, ktorá je len časovanou bombou. Takto by boli elegantne zahladené stopy po plánovanej genocíde očkovaním a bolo by jednou ranou zabitých niekoľko múch.

  1. Návrat k právnemu štátu. Definujte, prosím, kroky pre navrátenie dôvery v justíciu SR. Ako vedľajšia otázka zodpovedzte Vaše návrhy hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov. Ako dosiahnete medzinárodné uznanie anulovania dlhov vytvorených doterajšími politikmi?

Túto otázku by som nechal zodpovedať odborníkom, ja by som podporil každý dobrý návrh, ktorý bude viesť k zefektívneniu činnosti v štátnej sfére a nastoleniu spravodlivosti v štáte a tým dopomohol k získaniu dôvery ľudí v štátne inštitúcie.

Všetky osoby pôsobiace vo verejnom sektore, t.j. štátni úradníci, politici, atď. žijúci z našich spoločných peňazí by mali niesť trestnoprávnu a hmotnú zodpovednosť!


  1. Je potrebná, podľa Vás, zmena politického usporiadania Slovenskej republiky? Akými krokmi budete postupovať k očakávanej zmene na formu priamej demokracie? Ktoré kroky vykonáte, aby sme už v nasledujúcom volebnom období dosiahli imperatívnosť mandátu? Vieme, že aj v krajinách, o ktorých sa traduje, že majú vyspelý systém systém priamej demokracie, dochádza ku zlyhaniam. Je to následkom toho, že aj “vyspelí” voliči v krajinách s “vyspelou” demokraciou sú manipulovaní 4.pilierom moci – médiami. Aké kroky navrhujete v oblasti médií, aby sa priama demokracia v budúcnosti naozaj pozitívne prejavovala na správe vecí verejných?

Zmena, ktorá bude viesť k zlepšeniu života na Slovensku je veľmi žiadúca. K tomuto by malo prispieť aj rozhodnutie riadiť v dôležitých otázkach spoločenský život pomocou referend znížením počtu vyzbieraných podpisov na vyhlásenie referenda a znížením kvóra, aby aj pri nižšej účasti bolo referendum platné. Média by mali dať široký priestor všetkým názorom z každej oblasti na preberanú tému, aby sa účastník referenda mohol správne rozhodnúť. Priama demokracia je najspravodlivejšia forma riadenia, pretože o veciach verejných rozhodujú priamo ľudia.

Čo sa týka imperatívnosti mandátu, tak s tým súhlasím. Ak si náš zvolený zástupca neplní svoje povinnosti a zneužíva našu dôveru, ktorú sme mu delegovali, tak je potrebné ho odvolať a nahradiť ho lepším, šikovnejším, múdrejším a hlavne charakternejším.

A čo sa týka otázky decentralizácie moci v štáte, som za to, aby dôležité štátne inštitúcie boli umiestnené aj v iných regiónoch Slovenska, pretože aj tam žijú schopní a vzdelaní ľudia, ktorí by zvládli aj prácu na dôležitých postoch v riadiacich štátnych orgánoch. Nie všetci šikovní ľudia sú ochotní opustiť svoje domovy, vzdať sa rodinného života a buď dochádzať týždenne za prácou na opačnú stranu republiky alebo sa natrvalo presťahovať do hlavného mesta, vziať si hypotéku na predražené nehnuteľnosti a zadĺžiť sa na 30 rokov. Ak by sa v budúcnosti otvorila otázka zriadenia nového hlavného mesta niekde v strede republiky, bol by som na túto tému aktívnym diskutérom so zaujímavými návrhmi a riešeniami.

Ďakujem za vytvorenie priestoru na prezentáciu mňa a mojej kandidatúry na poslanca do parlamentu a prajem Vám šťastnú voľbu 30.9.2023. Voľme konečne väčšie dobro!

Slováci, hlavu hore, milujte sa a množte sa. A nakupujte u Slováka!

Categories: Politika