Dňa 23.3.2023 zaznel pred budovou NRSR už opätovne občiansky postoj voči svojvoľným krokom skupiny subjektov, ktoré už nezastupujú záujmy SR.

Mierové pochody sa stali jednou z najmasovejších akcií a všetky mainstreamové média vrátane verejnoprávnej RTVS mlčia !

Zhromaždenie občanov pred NRSR 23.3.2023

Z príhovorov, ktoré odzneli, Jozef Halagačka z občiny NO Archa BA výstižne vyjadril protiústavné konanie subjektov a pomenoval aj spolupáchateľa, ktorý svojim nekonaním takéto konanie podporuje: RTVS.

Vláda v demisii nedisponuje legitimitou, teda nezastupuje štát ani nás, slovenských občanov. Dňa 15.12. 2022 bola vláda SR odvolaná. Prezidentka SR nekonala tak, ako bola povinná konať v súlade s Ústavou SR a platným právnym poriadkom SR, v zákonnej lehote nevypísala nové voľby a odvolaná vláda bez platného mandátu a v rozpore s platným právnym poriadkom SR zotrvala na čele štátu.

Rozhodnutie vlády o odoslaní MIG-ov na Ukrajinu bolo prijaté nelegitímnou vládou, na čele s predsedom vlády, ktorý nezastupuje ani len politickú stranu, ktorá ho nominovala do pozície predsedu vlády. Dokonca zastupuje stranu, ktorá sa vôbec neuchádzala o mandát v parlamentných voľbách. Aktuálna odvolaná vláda je bez dôvery, bez mandátu, koná dokonca aj bez opory v akomkoľvek rozhodnutí NR SR.

Vyhlásenie občanov k svojvoľnému rozhodnutiu o Mig-29 je v nasledujúcom videu.

Od začiatku februára sa občianske pochody za mier uskutočnili už v 37 mestách, s celkovou účasťou desiatok tisíc občanov Slovenska, ako aj našich priateľov zo zahraničia.

Všetky naše mainstreamové médiá o nich zanovito mlčia, zrejme, aby sa nerozšírili zo Slovenska do celej Európy a tým nezhatili verejne proklamované vojnové úsilie subjektov dočasne jednajúcich v mene nášho a ostatných národov Európy.

Slovan nezabíja Slovana! Poprad 22.3.2023

Verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) bol zriadený Zákonom č. 532/2010 Z.z. (Zákon o RTVS). Hlavnou činnosťou RTVS určenou Zákonom o RTVS je, okrem iného, podľa §5, odst. 1, písm. j:
USKUTOČŇOVANIE PRENOSOV A ZÁZNAMOV z vybraných SPOLOČENSKY VÝZNAMNÝCH UDALOSTÍ politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania“.

15 rokov až doživotie za podporu vojny! Poprad 22.3.2023

Pritom je povinná dodržiavať princípy uvedené v §3, odst., 1 písm. b zákona: (RTVS) „poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov“.

Pochod za Mier, Poprad 22.3.2023

Jozef Halagačka číta výzvu RTVS pred NRSR:

Celú výzvu generálnemu riaditeľovi RTVS si môžte prečítať/stiahnuť na tejto linke a podporiť na https://www.peticie.com/vyzva_generalnemu_riaditeovi_rtvs.

Categories: Stalo sa

1 Comment

Ivan Uhrin · 25. marca 2023 at 13:13

To co urobili, je do neba volajuca nehoraznost. Verim, ze sa za to raz budu zodpovedat a ze zhniju v kriminale.

Comments are closed.